Vennootschap onder firma

/ Academy

StartFlex University academy kennisbank

Op de StartFlex Academy leert u alles over het starten van een onderneming, krijgt u tips, kunt u video's bekijken en blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen. Klik, lees en leer.

Nieuws
Artikelen

Startersaftrek

Aftrekposten Er zijn een aantal aftrekposten waar u in aanmerking voor kunt komen als startende ond...

Inkomstenbelasting en aangiften

Belastingboxen Wanneer u over de behaalde winst inkomstenbelasting betaald, maakt u gebruik van het boxen...

beëindiging

De vennootschap wordt beëindigd door ontbinding. Door ontbinding komt het doel van de vennootschap te verval...

Besluitvorming in de VOF

Unanimiteit en gelijkwaardigheid In de uitvoering van de vennootschap zullen de vennoten nadere bestuursbe...

Interne aansprakelijkheid en verplichtinge...

Goed vennoot Uit de overeenkomst van de vennoten vloeit voort dat ieder der vennoten zich naar vermogen...

Interne en externe vertegenwoordiging in d...

Iedere vennoot heeft in beginsel een wettelijk vertegenwoordigingsmacht. Door zijn handelen kan de venno...

VOF voortzetten na beëindiging

De wet gaat ervan uit dat de vennootschap wordt ontbonden bij wisseling, overlijden of uittreding van een de...

Administratie en jaarstukken

Administratie Volgens de wet dienen ondernemers een administratie te voeren. Deze verplichting geldt ook...

Vof voorbeeld overeenkomst

[file_button url="https://startflex.com/media/files/VOF_voorbeeldovereenkomst.docx" auth="true" name="VOF...

Hoofdelijke en privé aansprakelijkheid

Geen rechtspersoonlijkheid In beginsel kent een personenvennootschap geen rechtspersoonlijkheid zoals een...

Geschillen tussen vennoten

Wat is een geschillenregeling? Samenwerking kunnen minder goed verlopen dan aanvankelijke gedacht en ge...

Inbreng in VOF

De vennootschap is de rechtsbetrekking die ontstaat tussen twee of meer (rechts)personen, wanneer zij zich b...

VOF of BV

Een V.O.F. of B.V.? Start onze gratis rechtsvormkeuze test en krijg direct antwoord: Start nu.. U twijfelt...

VOF starten

Wilt u een vennootschap onder firma (VOF) starten? Op deze pagina vindt u informatie over het starten van ee...

Relevante producten