Arbeidsongeschiktheidsverzekering; wanneer wel en niet afsluiten?

/ Zakelijke verzekeringen
/ Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als u start met ondernemen zult u waarschijnlijk alleen denken aan het verdienen van geld, en die drijfveer is natuurlijk logisch, want u wilt heeft geld nodig om te overleven. Maar hoe verdient u geld al u straks langer ziek bent of arbeidsongeschikt raakt? Moet u wel of niet een arbeidsongeschiktheids-verzekering afsluiten?

Wel of niet verzekeren?

In tegenstelling tot mensen die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten bij hun werkgever, hebben ondernemers geen recht op een uitkering of doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Veel ondernemers zijn zich hier niet van bewust, maar dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw privé situatie.

De meeste ondernemers denken "dat zal mij niet gebeuren" of "ik ben nooit ziek", maar helaas blijkt in de praktijk dat de ondernemers meer stress te verduren krijgen en meer werken dan een gemiddelde werknemers in loondienst waardoor de kans op ziektes toeneemt. Daarnaast zit een ongelukje meestal in een klein hoekje en kan niemand voorspellen of het nodig is om zich vooraf voor ziekte-scenario's in te dekken.

De financiële gevolgen bij langdurige ziekte zijn voor de gemiddelde ondernemer niet te overzien, omdat er geen nieuwe inkomsten gegenereerd kunnen worden en de privé lasten blijven voortbestaan. Dit zou het einde van de onderneming kunnen betekenen.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Wanneer een werknemer als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt hangt af van de voorwaarden van de verzekeraar. Het is een periode waarna u niet langer voor de onderneming werkzaam kunt zijn en de verzekeraar uw arbeidsbeloning uitkeert zodat u uw thuissituatie op orde kunt houden terwijl u hersteld van uw aandoening. De onderneming kan dan iemand anders aanstellen om uw werkzaamheden te vervangen, zodat uw bedrijf geen onnodige schade oploopt of failliet gaat.

Soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Er zijn veel verschillende soorten AOV-verzekeringen. Het is verstandig om niet alleen naar de maandelijkse premie te kijken, maar ook naar de dekking en de hoogte van uitkering op het moment u arbeidsongeschikt wordt.

Er zijn twee verschillende soorten arbeidsongeshciktheidsverzekeringen:

  • Passende arbeid: bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan de verzekeraar u verplichten om een vervangende functie buiten uw eigen onderneming te accepteren. Dit werk past dan beter bij uw fysieke of geestelijke gezondheid. De premie van deze verzekering is lager dan bij een beroepsongeschiktheidsverzekering.
  • Beroepsongeschiktheid: bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kunt u uw huidige beroep niet meer uitoefenen? Dan hoeft u geen andere passende arbeid te accepteren en de verzekering zal u uitkeren.
  • Hoe hoog is de premie voor een AOV

    De hoogte van de premie is sterk afhankelijk van uw beroepsuitoefening, hoogte van de uitkering, leeftijd en type verzekering. Het beste is om een onafhankelijk advies aan te vragen zodat u inzicht krijgt in de hoogte van de premie én de voorwaarden.