BV oprichten stappenplan

/ Uw BV oprichten met unieke service

Wij hebben een stappenplan gemaakt voor de ondernemers die een BV willen oprichten of denken dat de BV de juiste rechtsvorm voor hun onderneming is.

Stap 1 – Onderscheid tussen nieuwe en bestaande ondernemingen

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ondernemers die reeds een onderneming hebben en ondernemers die een nieuwe onderneming willen starten. Als u een nieuwe onderneming wilt starten dan gaat u naar stap 2. Beschikt u reeds over een onderneming en wilt u deze onderneming inbrengen (omzetten) in een BV, ga dan op onze website naar het kopje omzetten naar BV in de navigatiebalk.

Stap 2 – Fiscaal advies

U wilt een nieuwe onderneming starten en denkt hiervoor een BV te moeten oprichten. Voor de meeste ondernemers is het starten vanuit een besloten vennootschap vanuit fiscaal oogpunt niet de meest aantrekkelijke optie. Daarnaast zijn de opstart- en onderhoudskosten van een BV hoger dan starten vanuit een eenmanszaak of VOF. Om u bij te kunnen staan in uw rechtsvormkeuze hebben wij een kennismakingsproduct gemaakt: Fiscale sessie. Gedurende deze sessie maken onze fiscalisten een afweging van de voor- en nadelen van het starten vanuit een BV of eenmanszaak.

Stap 3 – Keuze notariskantoor

Als blijkt dat het oprichten van een BV de beste keuze is vooru dan kunt u uw BV oprichten bij START FLEX voor een scherpe all-in prijs zodat u achteraf niet verrast zult worden door onvoorziene kosten. U kunt terecht bij de notariskantoren die aangesloten zijn bij START FLEX BV. Alle kantoren hanteren dezelfde START FLEX prijzen. Kijk voor een overzicht van onze vestigingen onder het kopje “vestigingen” in de navigatiebalk.

Stap 4 – Toesturen informatie

Als het advies naar aanleiding van stap 2 luidt dat u het best één of meerdere BV’s kunt oprichten, dan ontvangen wij de voor oprichting noodzakelijk informatie graag van u. Dit kunt u aanleveren middels de door ons ontwikkelde invulformulieren onder het kopje “BV oprichten” of u kunt de informatie mailen naar info@startflex.com. U moet hierbij denken aan persoons-/bedrijfsgegevens en een kopie van uw paspoort of ID-kaart.

Stap 5 – Afspraak en factuur

START FLEX plant een afspraak in op de door u gewenste vestiging en zal ervoor
zorgen dat u een factuur ontvangt voor de geleverde diensten. Doordat de meeste ondernemers “liever gisteren dan vandaag” hun BV opgericht willen hebben hanteren wij een snelle doorlooptijd en bepaalde richtlijnen. U krijgt een passeer-mogelijkheid tussen de 2 en 5 werkdagen nadat de factuur aan START FLEX voldaan is. Door onze efficiënte werkwijze en het uitsluiten van debiteurenrisico’s kunnen wij de oprichting van uw BV tegen scherpe tarieven aanbieden.

Stap 6 – Controle concept-statuten

Onze notaris zal na ontvangst van onze goedkeuring uw concept-statuten opstellen en naar u toesturen. U dient de concept-statuten goed te keuren.

Stap 7 – Passeren akte van oprichting

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen zult u op de door u gewenste vestiging en de afgesproken tijd en datum uw akte van oprichting ondertekenen. Na oprichting ontvangt u van onze notaris een door START FLEX samengestelde ondernemersbox. Gefeliciteerd, u bent ondernemer geworden!

Stap 8 – Administratie

START FLEX kan u na de oprichting van uw BV van dienst blijven. Zo kunt u kiezen voor een bij START FLEX aangesloten boekhouder of fiscalist. Kijk hiervoor bij vestigingen

Relevante producten