Zijn er nadelen verbonden aan de flex bv?

In december van het jaar 2009 werd in de tweede het wetsvoorstel van vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht aangenomen. Zoals de naam het als zegt zal de wetgeving eenvoudiger en flexibeler worden. Vanaf 1 oktober 2012 treedt de nieuwe wet in werking.

Belangrijkste wijziging

De belangrijkste wijziging is het afschaffen van het startkapitaal van € 18.000. Dit bedrag was voor de meeste starters de grootste belemmering. Dit startkapitaal moest voor de flex bv wetgeving garanderen dat schuldeisers terugbetaald kunnen worden. In realiteit waarborgt dit bedrag niets omdat niemand zegt dat deze som moet worden vastgezet. De starters kunnen dit kapitaal meteen investeren zonder verantwoording af te leggen. De afschaffing is dus een goede zaak en zal ervoor zorgen dat minder startende ondernemers tegengehouden worden om met een eigen zaak te beginnen. Bovendoen verhoogt Nederland door de flex bv zijn competitiviteit binnen Europa.

Nieuwe beperkingen

Er zijn natuurlijk nieuwe beperking bijgekomen om toch voor extra bescherming te zorgen van de crediteurs. Vanaf 1 oktober 2012 is het zo dat de bestuurders en de aandeelhouders van de flex bv een grotere aansprakelijkheid hebben. Dit kan als een nadeel beschouwd worden van de flex bv.

Elke uitkering van winst moet worden goedgekeurd door het bestuur van de bv. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat na de uitbetaling van de winsten er genoeg kapitaal beschikbaar is om de opeisbare schulden te kunnen uitkeren. Dit wordt de uitkeringstest genoemd. Als nu blijkt dat na de uitkering van winsten er toch niet genoeg kapitaal beschikbaar was, dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat door de uitkering ontstaan is. Een van de vereisten is dat de bestuurders hiervan op de hoogte waren of van op de hoogte konden zijn. Dit is een duidelijke toename van de aansprakelijkheid met de nieuwe flex bv wetgeving en kan worden beschouwd als een nadeel van de nieuwe wetgeving. Langs de andere kant wordt het bestuur van de onderneming zo verplicht om op een eerlijke manier om te gaan met schuldeisers.

Pas op: Aandeelhouders en winstuitkering

Ook de aandeelhouders die genoten hebben van een winstuitkering en die hadden kunnen weten dat de bv in de problemen zou komen, kunnen aansprakelijk worden gesteld. In dit geval moet een deel van de uitgekeerde winst worden terugbetaald aan de schuldeisers. Door deze grotere aansprakelijkheid zullen bestuurders het moeilijker hebben om beslissingen te nemen en zal men beroep moeten doen op een accountant om te beoordelen of een uitbetaling van winst veroorloofd kan worden.

Wegen de nadelen niet op tegen de voordelen? Richt hier dan direct uw BV op. Bekijk tevens de mogelijkheden van een holdingstructuur.

Relevante producten