Disclaimer

Website

De informatie die door StartFlex B.V. (hierna: StartFlex) wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd en mogelijk verouderd zijn.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. StartFlex kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. StartFlex en hiermee samenwerkende partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. StartFlex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site of sites die niet door StartFlex zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van StartFlex. StartFlex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheden voor mogelijke nadelige (fiscale of juridische) gevolgen die mensen leiden doordat zij onvoldoende/onjuist/onvolledig geïnformeerd zijn door informatie op de website of afname van een door StartFlex aangeboden dienst of product.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken, voor concurrente doeleinden gebruiken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van StartFlex omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Intellectueel eigendom

De website, onze website/computer (systemen/software(codes)/lay-out) modellen, werkwijzen, merken, namen, logo’s, kleuren en alle tekst en foto’s op de website, alsmede alle via de website gegenereerde gegevens zijn het exclusief intellectueel eigendom van StartFlex. De modellen, vragenlijsten en invulformulieren zijn door StartFlex samengesteld en StartFlex heeft daarop een exclusief auteursrecht. Niets op de website, inclusief maar niet beperkt tot de foto’s, de kennisbank, de modellen en de via de website gegenereerde concepten mag zonder schriftelijke toestemming van StartFlex worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.