Inkomstenbelasting en aangiften

/ Eenmanszaak starten

Belastingboxen

Wanneer u over de behaalde winst inkomstenbelasting betaald, maakt u gebruik van het boxenstelsel. Er worden hier verschillende tarieven gebruikt voor verschillende delen van het inkomen. De bedragen uit de drie boxenstelsels zijn de totale inkomstenbelasting.

Box 1: Inkomen uit werk en wonen

In box 1 wordt de winst uit uw onderneming berekend, van dit bedrag mogen de aftrekposten afgetrokken worden. Over het bedrag wat overblijft moet inkomstenbelasting worden betaald, dit heeft per bedrag een verschillend tarief. Hieronder ziet u de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1.

Inkomsten in box 1 - tot AOW-leeftijd (2015)
Schijf 1 t/m € 19.822 36,50 %
Schijf 2 € 19.823 t/m € 33.585 42,00 %
Schijf 3 € 33.590 t/m € 57.585 42,00 %
Schijf 4 vanaf € 57.586 52,00 %

Box 2: Aandelen

In box 2 moet er belasting worden betaald over de aandelen. Als eigenaar van een eenmanszaak krijgt u hier niet mee te maken, omdat u geen aandelen heeft in uw onderneming.

Box 3: Sparen en beleggen

In box 3 worden de inkomsten uit het sparen en het beleggen belast. Dit hoeft alleen te worden betaald wanneer het bedrag hoger is dan € 20.661.

Belastingaangiften

Als u bent erkend en ingeschreven als ondernemer heeft u niet alleen recht op belastingvoordelen, maar moet u ook inkomstenbelasting en omzetbelasting betalen. Ondernemers met een eenmanszaak worden gezien als IB (inkomsten belasting) ondernemer. U moet voor de volgende twee zaken belastingaangiften doen.

Omzetbelasting (btw)

Als u producten maakt, doorverkoopt, advies geeft of juist bemiddelt in diensten, u verstuurd uiteindelijk een factuur voor uw diensten of geeft een bon aan de klant. In de prijs op de facturen die u verstuurd en de facturen die u ontvangt zit BTW berekend. BTW staat voor: belasting toegevoegde waarde. Deze belasting moet uiteindelijk worden afgedragen aan de overheid. De hoogte van de toegevoegde belasting hangt af van het product of dienst die u verhandeld.

BTW tarieven (2015)
Diensten
21% Het 21%-tarief voor alle diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder de 6%-of 0%-tarief vallen.
6% Fietsen repareren, schoeisel en ledenwaren repareren,kleding repareren, diensten van kappers, werkzaamheden aan woningen, kampeergelegenheid bieden, logies, cultuur en recreatie, uitvoerende kunstenaars, sport waaronder zwembaden en sauna's, personenvervoer, diensten aan agrariërs.
0% Diensten bij import vanuit en export naar niet-EU-landen, internationaal personenvervoer, werkzaamheden aan goederen die uitgevoerd worden naar niet EU-landen, bemiddeling bij vervoer, opslag en invoer.
Goederen
21% Het 21%-tarief voor alle goederen die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder de 6%-of 0%-tarief vallen.
6% Voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, kunst en antiek, boeken en periodieken, gas en minerale olie voor de tuinbouw.
0% Goederen die u exporteert, nog niet zijn ingevoerd, die u levert aan of in een btw-entrepot, de levering en bevoorrading van schepen en vliegtuigen, visvangst, accijnsgoederen.

Bij de aangifte omzetbelasting maakt u berekening tussen de BTW die u heeft ontvangen en de BTW die u heeft betaald. U kunt de betaalde BTW namelijk aftrekken van uw ontvangen BTW. Een dergelijke berekening ziet er als volgt uit.

Voorbeeld: Jolanda is SEO-expert en geeft advies over vindbaarheid van websites. Voor haar eerste advies mag zij een factuur versturen voor € 1000,- In haar factuur moet zij ook 21% belasting (BTW) in rekening brengen, omdat haar advies binnen de groep X valt. Op de factuur maakt zij onderscheid tussen de door haar in rekening gebrachtte € 1000,- en de 21% BTW (€ 210,-) die hierover in rekening gebracht wordt. De klant moet uiteindelijk € 1210,- overmaken op het door Jolanda opgegeven rekeningnummer.

Jolanda heeft echter zelf ook BTW betaald die bijgedragen hebben aan het eindproduct, namelijk het laten maken van haar website en afsluiten van een zakelijk telefoonabbonnement. Deze BTW van deze twee aankopen bedragen bij elkaar € 150,-

Jolanda zal in haar aangifte omzetbelasting 210 - 150 = € 60 moeten afdragen aan de overheid (vanuitgaande dat ze geen rechts heeft op startersaftrek).

BTW aangiften eenmanszaak

Aangiften omzetbelasting moeten ieder kwartaal (om de 3 maanden) worden ingevuld op de website van de belastingdienst. U ontvangt hiervan vooraf schriftelijk een herinnering. In deze aangifte moet u de betaalde en gefactureerde BTW invullen. Als u méér BTW ontvangen heeft dan betaald, dan moet u de teveel betaalde BTW overmaken op rekening van de belastingdienst. Indien u juist méér BTW betaald heeft dan ontvangen, dan ontvangt u het teveel betaalde BTW terug van de belastingdienst.

  • Het is belangrijk dat u al uw inkomende en uitgaande facturen en bonnetjes van zakelijke aankopen goed bewaard.
  • Het is daarnaast verstandig om vanaf de eerste factuur uw administratie bij te houden. Uit deze administratie blijkt binnen één oogopslag of u BTW moet betalen of juist mag ontvangen.

Het is mogelijk om de belastingdienst schriftelijk te verzoeken om éénmaal per jaar aangifte omzetbelasting te doen. Dit kan verstandig zijn indien u weinig tot geen activiteiten (lees: facturen verstuurd) verricht in bepaalde periode's. Indien u dit interessant lijkt, dan moeten wij u voor het volgende waarschuwen. Let op dat u de ontvangen BTW niet verward met inkomsten en/of winst. Als u de BTW namelijk uitgeeft, investeert of opneemt, dan kunt u aan het einde van het jaar in een lastig pakket terecht komen zodra de BTW moet worden afgedragen.

Inkomstenbelasting

Als u een eenmanszaak start moet u over de winst van de onderneming inkomstenbelasting betalen. Inkomstenbelasting moet eenieder jaarlijks doen. Als ondernemer doet u jaarlijks aangifte inkomstenbelasting op de website van de belastingdienst. Deze aangifte is speciaal voor ondernemers. De inkomsten van de onderneming wordt berekend door de volgende formule:

omzet (ontvangen) - kosten (betalingen) = winst

Uw winst wordt belast in box 1. Afhankelijk van de hoogte van uw winst, wordt dit trapsgewijs belast over de oplopende schijven. De hoogtste belastingschrijf is 52%. Voor de succesvollere ondernemers met hogere winsten kan het dan fiscaal aantrekkelijk zijn hun eenmanszaak om te zetten in een BV. Dit wordt ook wel aangeduid als het "omslagpunt". Als u aangifte inkomstenbelasting gaat doen, dan kan het verstandig zijn om dit te laten verzorgen of controleren door een fiscalist/accountant. Zij kunnen u niet alleen werk uit handen nemen, maar ook van advies voorzien en u mogelijk wijzen op besparingsmogelijkheden.