Startersaftrek

/ Eenmanszaak starten

Aftrekposten

Er zijn een aantal aftrekposten waar u in aanmerking voor kunt komen als startende ondernemer of zelfstandige. Door van deze aftrekposten gebruik te maken hoeft u minder belasting te betalen. Hieronder staat vermeld welke aftrekposten voor u van toepassing kunnen zijn en welke vereisten hiervoor gelden.

Startersaftrek

De startersaftrek is voor startende ondernemers. Omdat u als starter in de eerste jaren nog geen grote winsten heeft, kunt u gebruik maken van de startersaftrek. U mag dan in de eerste 5 jaar totaal 3 keer de startersaftrek toepassen en zo uw zelfstandigenaftrek verhogen. De startersaftrek bedraagt € 2.123. U kunt de startersaftrek aanvragen in uw aangifte inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek, moet u aan een aantal vereisten voldoen:

 • U voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.255 uur voor uw onderneming.
 • U moet minimaal 50% van uw werkzame tijd aan de onderneming besteden, deze eis geldt niet voor startende ondernemers voor de eerst 5 jaar.
 • U bent de afgelopen 5 jaar geen ondernemer bent geweest.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is voor alle ondernemers. U mag met de zelfstandigenaftrek een fiscaal bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken, waardoor u uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Eerst hing de hoogte van de zelfstandigenaftrek af van de gemaakte winst, nu is dit een vast bedrag van € 7.280 . Wanneer u in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, kunt u deze aanvragen in uw aangifte inkomstenbelasting. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u aan een aantal vereisten voldoen:

 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Het urencriterium (1.225 uur per jaar).
 • U heeft aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt. Wanneer deze wel al is bereikt is de zelfstandigenaftrek de helft.

MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een percentage wat u mag aftrekken van de behaalde winst. Deze vrijstelling is van toepassing op alle ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken uit hun onderneming. Het is niet nodig om aan het urencriterium van 1.225 uur te voldoen om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost.

De MKB winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. U moet deze winst eerst wel verminderen met de ondernemersaftrek (startersaftrek, zelfstandigenaftrek). Het is niet nodig om de MKB winstvrijstelling aan te vragen, de belastingdienst past namelijk de MKB winstvrijstelling automatisch toe aan uw winstaangifte.

Overige aftrekposten

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Omdat u als ondernemer geen pensioen opbouwt, mag u jaarlijks een deel van uw winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. U hoeft over dit bedrag dan niet direct belasting te betalen, de reservering zorgt dus voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. De fiscale oudedagsreserve is 9.8% van de winst. Wel is er een maximum voor het bedrag dat u opzij mag zetten, dit maximum bedraagt € 8.640. U komt in aanmerking voor de fiscale oudedagsreserve wanneer u aan de volgende vereisten voldoet:

 • U voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar).
 • U maakt winst.
 • U heeft aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als startende ondernemer moet u investering in bedrijfsmiddelen. U kunt dan in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat u in uw onderneming heeft geïnvesteerd.

Vereisten om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek (KIA):

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • U bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting.
 • U heeft in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd.

Hieronder staat in de tabel vermeld bij welk investeringsbedrag u recht heeft op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2015)
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.745 28%
€ 55.746 t/m € 103.231 € 15.609
€ 103.232 t/m € 309.693 € 15.609 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231
Meer dan € 309.693 0%

Meewerkaftrek

Wanneer uw fiscale partner regelmatig onbetaald meewerkt in uw bedrijf, kunt u in aanmerking komen voor de meewerkaftrek. Waardoor u minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen. Vereisten om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek zijn:

 • Uw fiscale partner voldoet aan het urencriterium (1.225 uur per jaar).
 • Uw fiscale partner werkt 525 uur of meer zonder vergoeding in uw onderneming of de vergoeding die hiervoor betaalt, is minder dan € 5.000.
 • De fiscale partner mag niet bij u in loondienst zijn en mag er door de belastingdienst geen fictief dienstverband worden geconstateerd.

Hieronder staat in de tabel vermeld welk bedrag u als meewerkaftrek mag aftrekken aan de hand van het aantal meegewerkte uren. Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor de meewerkaftrek is het belangrijk dat uw urenadministratie goed wordt bijgehouden.

Aantal meegewerkte uren Aftrek (2015)
Minder dan 525 Geen aftrek
525 - 875 1,25% van de winst
875 - 1.225 2% van de winst
1.225 - 1.750 3% van de winst
1.750 of meer 4% van de winst