Geheimhoudingsverklaring

/ Intellectueel eigendom

Wanneer maak je gebruik van een geheimhoudingsverklaring?

In veel gevallen is een idee nog niet “rijp” om te registeren. Het idee moet eerste gedeeld, bekritiseert en bijgeschaafd worden voordat de bedenken tot registratie overgaat. Het tegenstrijdige is dat als het idee gedeeld wordt, een ander hiermee vandoor kan gaan. Dit kan voorkomen worden door derden een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

In een geheimhoudingsverklaring wordt het idee beschreven en partijen ondertekenen in dit documenten dat het idee niet met derden gedeeld zal worden, tenzij hiervoor goedkeuring wordt gegeven.

Kosten

De kosten voor een geheimhoudingsverklaring lopen zeer uiteen. U kunt modelbrieven downloaden op internet of deze laten opstellen door een jurist. StartFlex heeft gezocht naar een middelweg en voor haar cliënten een modelgenerator gebouwd die gratis gebruikt kan worden.