Online uw idee deponeren

/ Intellectueel eigendom

Wat is een digitale kluis of iDepot

De digitale kluis is een online variant van de akte van depot. U kunt uw idee, bedrijfsplan Ondanks er meerdere aanbieders zijn op internet (waaronder het BIOP), is de rechtswerking en de bewijskracht van een online registratie nog nooit door een rechter bekrachtigd. Doordat u de registratie kunt doen met uw e-mailadres, lijkt het bewijs dat u ook daadwerkelijk degene bent die registratie heeft gedaan moeilijk te bewijzen en door de wederpartij eenvoudig te ontkrachten.

Kosten

De kosten voor het registreren van uw idee of document bedragen €25,- voor het eerste jaar en €9,- voor het daarop volgende jaar.