Bedrijf starten in 2016? Alle veranderingen op een rij.

Nieuws overzicht

Wat verandert er voor ondernemers in 2016

De jaarwisseling is traditiegetrouw een moment voor de overheid om een aantal wetswijzigingen door te voeren. Wat betekenen deze wetswijziging voor u als startende ondernemer? In dit artikel bespreken wij een aantal wetswijzigingen die begin dit jaar zijn en / of worden doorgevoerd en invloed hebben op ondernemingen.

Hogere AOW leeftijd

Dat de AOW leeftijd de komende jaren verhoogd zal worden is geen nieuws. De overheid is echter recentelijk met een tabel gekomen waarop inzichtelijk is hoe de pensioenleeftijd oploopt. Ieder jaar zal er 3 maanden bij de AOW leeftijd worden opgeteld. Op 1 Januari 2016 is de pensioenleeftijd 65 jaar en 6 maanden. Op 1 januari 2017 zal de pensioenleeftijd 65 jaar en 9 maanden bedragen en dat zal oplopen tot 67 jaar. Tegen die tijd zitten wij in 2021. Wat er gebeurt met de pensioenleetijd na die periode is nog onbekend, omdat er wordt gekeken naar de levensverwachting.

Modelcontract vervangt VAR verklaring voor de ZZP´er

De overheid is al een tijdje opzoek naar een vervanger voor de VAR verklaring (een fiscaal document waarmee de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zelfstandigen wordt vastgesteld). Het alternatief komt in de vorm van modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten moet meer zekerheid bieden voor zowel opdrachtgevers- en nemers.

De modelovereenkomsten zijn door de belastingdienst goedgekeurd er bieden dus meer zekerheid voor de opdrachtgever. Zodoende weet de opdrachtgever dat hij achteraf niet geconfronteerd zal worden met de afdracht van loonheffingen. Bij de modelovereenkomsten zijn zowel opdrachtgever en -nemer verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie en dus allebei aansprakelijk als er achter toch een loondienstverband wordt geconstateerd. Bij de VAR-verklaring was alleen de ZZP’er aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid.

De belastingdienst maakt bij haar overeenkomsten onderscheid tussen verschillende branches. Deze overeenkomsten kunt u downloaden op de website van de belastingdienst. Wilt u zelf een overeenkomst opstellen? Laat deze dan altijd vooraf goedkeuring bij de belastingdienst. Dit heeft echter alleen zin als bedrijven deze overeenkomsten in de toekomst tevens kunnen hergebruiken.

De modelovereenkomsten voor de VAR verklaring zouden eerst per 1 januari 2016 worden ingevoerd, maar dat is verplaatst naar 1 april 2016.

Motorrijtuig belasting

De bijtellingstarieven voor motorrijtuigen hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat milieuvriendelijke auto´s meer werden verkocht. Echter lijkt het succes van deze stimulatieregeling tot haar eigen ondergang: er komt te weinig geld in de schatkist. Daarom is er besloten om vanaf 1 januari 2016 de tarieven aan te scherpen. De bijtellingstarieven op basis van uitstoot:

 • 0 gram CO2/km (elektrisch): 4%
 • Wagens met een emissie van 1-50 gram CO2/km (hybride): 15%
 • Auto's met een emissie van 51-106 gram CO2/km (benzine/diesel): 21%
 • Wagens met een emissie van meer dan 106 gram CO2/km (benzine/diesel): 25%
 • Versoepeling regeling taxi branche

  Wilt u een eigen taxi bedrijf starten? Goed nieuws, de regels worden namelijk eenvoudiger gemaakt.

  U hoeft niet meer elke vijf jaar een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen en voor een ondernemersvergunning hoeft u niet meer te voldoen aan de eis ´´vakbekwaamheid´´. Daarnaast wordt de regeling omtrent ‘vaste tariefafspraken met consument’ versoepeld als u gaat werken via een applicatie. U bent daarnaast niet meer verplicht ene bon te geven als de klant daar geen behoefte aan heeft. Meer weten? Klik hier.

  Deponeren jaarrekening alleen nog digitaal

  Vanaf boekjaar 2016 is het alleen nog mogelijk om de jaarrekening digitaal te deponeren bij de kamer van koophandel. Dat moet gebeuren door u (of uw boekhouder of accountant) via het SBR (standard business reporting) systeem. Het SBR is een systeem voor het samenstellen en aanleveren van financiële transacties. Lees hier meer.

  Duur WW uitkering wordt korter

  Per 1 Januari 2016 zijn er een aantal WW wetswijzigingen doorgevoerd:

 • WW wordt stapsgewijs verkort van 38 maanden naar 24 maanden.
 • U heeft ½ jaar om werk te zoeken die past bij uw opleiding en achtergrond daarna worden alle werkzaamheden aangemerkt als ‘passend’. Deze regeling duurde voorheen één jaar.
 • Over de eerste 10 jaar van uw arbeidsverleden ontvangt u voor elk gewerkt jaar één maand WW. Daarna ontvangt u voor elk jaar een halve maand WW uitkering.
 • Aannemen AOW’er wordt aantrekkelijker

  Sinds 1 januari 2016 is het aantrekkelijker geworden om iemand aan te nemen die in de AOW zit. Er zijn sinds deze datum namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Bij ziekte wordt de periode van doorbetalen verkort tot 6 weken (voorheen max. twee jaar).
 • De werkgever heeft minder re-integratieverplichtingen.
 • De werkgever mag niet meer dan drie achtereenvolgende tijdelijke overeenkomsten aanbieden. Daarna wordt het een contract voor onbepaalde tijd.
 • Als er geen andere afspraken zijn gemaakt met uw werknemer, dan eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de werknemer zijn AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Een AOW’er valt onder de cao die van toeppassing is binnen uw sector.
 • Verhoging minimum loon

  Vanaf 1 januari 2016 is het minimumloon verhoogt. Voor iemand die de leeftijd van 23 jaar of ouder heeft bereikt is het minimumloon: 1524,60 euro. Op de site van de belastingdienst staat precies aangeven wat uw minimum loon is. Mocht de werknemer minder verdienen dan het minimum loon dan moeten werkgever en werknemer hierover in overleg treden. Als dit geen uitkomst biedt dan heeft de werknemer de mogelijkheid naar een kantonrechter of naar de inspectie ZSW te stappen.

  Alle rechtspersonen hetzelfde als bestuur en toezicht

  Voor rechtspersonen, zoals een BV, NV, Stichting of vereniging worden in 2016 de regels voor bestuur en toezicht gelijk getrokken. Het gaat nadrukkelijk om de taakvervulling van bestuurders en toezichthouders, daarnaast komen er voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders ruimere ontslaggronden.

  Meer mogelijkheden flexibel werken

  Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden die werknemers de mogelijkheid biedt om vaker buiten kantoor te werken. Om bijvoorbeeld meer vanuit huis hun werkzaamheden te verrichten en zo het huishouden en werk beter te combineren

  De huidige wet ‘’wet aanpassing arbeidsuren’’ is verandert in ‘’wet flexibel werken’’. In deze nieuwe wet moet de werkgever een serieuze overweging nemen als een werknemer met een dergelijk verzoek komt.