Belastingstelsel 2016-2017

Nieuws overzicht

Voorstel van de commissie van Duikhuizen

De commissie van Duikhuizen heeft begin 2012 de opdracht gekregen van het vorige kabinet om onderzoek te doen naar hervorming van het Nederlandse belastingstelsel. De commissie heeft geadviseerd dat de belasting op spaargeld omlaag kan en de vier belastingschijven terug moeten naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot € 62.500 wordt dan 37% betaalt.

Het tarief van 37% is lager dan de tarieven van de huidige tweede en derde schijf (42% tot een inkomen van € 57.585). Boven de € 57.585 betalen mensen nu 52% inkomstenbelasting.

 

Gevolgen ondernemer belastingstelsel

Het is de bedoeling dat wanneer de hervorming van het belastingstelsel ingaat dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek worden geschrapt. Verder moeten directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) straks meer belasting gaan betalen. U moet uzelf voor de inkomstenbelasting een loon geven die in lijn is gebracht met dat van een vergelijkbare werknemer in box 1. Hierdoor wordt het oprichten van een BV fiscaal minder aantrekkelijk.

Het aftrekken van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zal als gevolg hebben dat de eenmanszaak en de VOF minder populair gaat worden omdat er meer belasting moet gaan worden betalen. Zelfstandigen moeten dan extra belasting gaan betalen van ongv. € 2700. Voor pas gestarte zelfstandigen zou dit kunnen oplopen tot € 3500 door het schrappen van de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek.

 

BTW stijgen door belastingstelsel

Tegenover wijzigingen als verlaging in het belastingstelsel, staan ook voorstellen die niet in ons voordeel zijn. Dit voorstel was dat de btw zou verhogen van 21 naar 23 procent en het verlaagde btw-tarief van 6 naar 8 procent.

 

Uitvoering belastingstelsel 2016-2017

Het kabinet wil in de aanloop naar 2016 met voorstellen komen over de hervorming van het belastingstelsel. Het kabinet wil er zo voor zorgen dat werkende volgend jaar 1,5 tot 3% meer koopkracht krijgen, werkende huishoudens hoeven gemiddeld tussen de 800 en 2000 euro minder inkomstenbelasting te betalen. De plannen moeten ook leiden tot 35.000 tot 60.000 extra banen. Het kabinet wilt voor dit plan zo’n vijf miljard inzetten voor lastenverlichting. Het kabinet is momenteel nog steeds in overleg over de hervorming van het belastingstelsel. Eerder in het nieuws wachtte premier Mark Rutte af of D66 zich zou aansluiten bij de onderhandelingen, want zonder de D66 zou er geen hervorming plaats vinden. Wel zou er dan een minder grondige hervorming plaatsvinden. Maar uiteindelijk heeft de D66 toch ingestemd om te gaan overleggen over de hervorming van het belastingstelsel. Voordat de hervorming ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden is het waarschijnlijk al 2016-2017.