BV in oprichting i.o. is overbodig

Nieuws overzicht

BV in oprichting (io) is overbodig

Het digitaliseren van (bedrijfs)processen zorgt voor efficiëntere werkwijzen, betere interactie tussen partijen en een snellere afhandeling van zaken. Ditzelfde geldt voor de toepassing hiervan op formaliteiten omtrent de oprichting en inschrijving van een B.V. Is het gevolg van deze vernieuwde werkwijze de teloorgang van de B.V. i.o.?

Vroegah

Vroeger, en dan spreek ik over 10 jaar geleden, was het oprichten van een besloten vennootschap een tijdrovende procedure. Volgens de wet was het verplicht een minimum aandelenkapitaal van € 18.000,- te plaatsen. Dit geld werd soms geleend van een bank, vriend of investeerder. Alvorens een van deze partijen het geld kon storten, moest de oprichter de notaris opdracht geven tot het opstellen van de concept-statuten en een intentieverklaring. Met deze documenten kon de oprichter een inschrijving doen bij de Kamer van Koophandel voor het verkrijgen van de status ‘in oprichting’ en een zakelijke bankrekening openen. De bank, vriend of investeerder kon vervolgens het geld op rekening van de B.V. storten, zodat de bank de 'bankverklaring' kon afgeven.

Procedure

Bovengenoemde procedure nam meerdere weken in beslag. Om de oprichter toch in staat te stellen rechtshandelingen te verrichten namens de B.V. was de status ‘i.o.’ belangrijk. Door deze status kon de oprichter aan bijv. de verhuurder van een kantoorruimte kenbaar maken dat hij uiteindelijk een contract aangaat met de B.V. Rechtshandelingen verricht gedurende de ‘i.o.’-periode dienen door de bestuurders nog wel bekrachtigd te worden, anders kan de oprichter alsnog persoonlijk aansprakelijk zijn voor nakoming van deze verplichtingen.

Veranderingen

De afgelopen jaren is er veel veranderd. De kapitaalverplichting van de B.V. is verlaagd tot één eurocent, de bankverklaring is afgeschaft, oprichting kan plaatsvinden binnen één week en de ondernemer heeft op dezelfde dag zijn KvK-nummer als de B.V. vóór twaalfuur s’middags is ondertekend door de notaris.

Nog zinvol?

Het verkrijgen van een ‘i.o.’-status is nog wel mogelijk. De notaris moet, net als vroeger, een intentieverklaring afgeven waarin hij verklaart zich te ontfermen over de oprichting van de genoemde B.V. Maar waarom zou je tegenwoordig nog naar een notaris gaan om een intentieverklaring te ondertekenen, als je op diezelfde dag reeds over je KvK-nummer kunt beschikken? Volgens mij zijn de voordelen van een ‘i.o.’-status te verwaarlozen en zal dit instrument haar bestaansrecht verliezen. Dan kunnen we over enkele jaren definitief zeggen:

“Weet je nog van vroeger? Toen we nog een B.V. i.o. hadden.”