Handelsnaam en statutaire naam inschrijven

Nieuws overzicht

Wat is een statutaire naam?

Elke onderneming heeft één statutaire naam. De statutaire naam wordt als 'hoofd'-naam beschouwd van de onderneming. De statutaire naam wordt als eerst vermeldt in de KvK zoekmachine en in het handelsregister. Het is niet mogelijk een statutaire naam in te schrijven die reeds door een andere onderneming is ingeschreven. De statutaire naam mag ook niet verwarrend zijn, dus als deze teveel lijkt op een ingeschreven statutaire- of handelsnaam, dan is inschrijving ook niet mogelijk. Het moet onderscheidend zijn. 

Wat is een handelsnaam?

Naast een statutaire naam kunnen ondernemingen ook handelsnamen inschrijven. Het is mogelijk meerdere handelsnamen kosteloos in te schrijven. Dit kan ook na inschrijving van de onderneming door het inzenden van een 'wijzigings-formulier' bij de KvK. De handelsnamen kunnen de verschillende 'handels-gezichten' van de onderneming vertegenwoordigen. Een handelsnaam kan niet ingeschreven worden als deze, of een niet daarvan te onderscheiden handelsnaam, reeds door een ander onderneming is ingeschreven.