huur woning fiscaal aftrekbaar voor thuiswerkende zzp-er

Nieuws overzicht

Goed nieuws voor de velen thuiswerkende ZZP-ers: de Hoge Raad heeft bepaald dat in omstandigheden de huur van de (thuis)woning fiscaal aftrekbaar zijn van de winst. Wat zijn deze omstandigheden en kunt u hier ook aanspraak op maken?

Huur als aftrekpost

Allereerst betreft deze uitspraak een situatie waarin de ondernemer een huurwoning had en geen koopwoning. Het aftrekken van aflossing en premiebetalingen zijn dus niet toegestaan. De Hoge Raad heeft uitleg gegevens aan de regels die in 2011 in werking zijn getreden. Omdat deze regels dus al enkele jaren golden, kunnen ondernemers die aan de gestelde criteria voldoen alsnog met terugwerkende kracht een beroep doen op dit fiscale voordeel.

Voorwaarden van fiscaal aftrekken?

De voorwaarden voor het fiscaal aftrekken in dat de werkruimte minimaal 10% van het woonoppervlak beslaat. Het mag dus zelfs meer zijn! Hiermee heft de Hoge Raad de ongelijkheid op ten aanzien van ander zakelijk gebruik van privé vermogen, waarvoor tevens de 10%-eis geldt.

Hoe kan ik dit realiseren?

Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met uw boekhouder of fiscalist. Zij zijn waarschijnlijk degene die uw boekhouding verzorgen kunnen uitrekenen welke kosten zij op uw winst in mindering kunnen brengen. Heeft u geen adviseur? Neem dan contact op met een van onze fiscaal partners.