Kantoor of bedrijfsruimte aan huis fiscaal interessant?

Nieuws overzicht

Bedrijf aan huis

Als startende ondernemer kan het wenselijk zijn om vanuit je eigen woning een onderneming te runnen. Je hoeft dan niet op zoek naar een kantoorruimte en een huurcontract te ondertekenen. Een kantoor aan huis kunt u inrichten door bijv. uw zolderkamer in te richten of logeerkamer om te bouwen tot een werkruimte, u hoeft niet te investeren in een bedrijfsruimtes en u heeft geen last meer van files of reistijd. Toch zijn er een aantal voorwaarden en regelingen waar u rekening mee dient te houden.

In dit artikel bespreken wij de regels en voorwaarden waaraan u moet voldoen om een bedrijf aan huis te kunnen starten, voor- en nadelen van een bedrijf aan huis en tot slot hebben wij nog wat tips voor u om het thuiswerken gemakkelijker te maken.

Regels en voorwaarden bedrijf aan huis

Bestemmingsplan gemeente

Als je een kantoor aan huis wilt hebben moet je controleren of dit is toegestaan in het bestemmingsplan van de gemeente. In een bestemmingsplan van de gemeente geeft zij per gebied aan welke activiteiten daarin uitgevoerd mogen worden. Het kan dus per onderneming(s)(activiteit) verschillen of het is toegestaan deze uit te voeren. De meeste vrije beroepen (bv. architect, accountant of huisarts) passen wel binnen het kader van een bestemmingsplan.

Als u een onderneming gaat starten waarbij u overlast veroorzaakt voor de buurt, dan is de kans kleiner dat u deze activiteiten zijn toegestaan. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende vormen van hinder: geluid-, stank- en parkeeroverlast. Bekijk dus goed of uw activiteiten zijn toegestaan. Activiteiten waarvoor u een vergunning moet aanvragen zijn per definitie zonder goedkeuring niet toegestaan, zoals voor een winkel of horecabedrijf.

Passen jouw geplande bedrijfsactiviteiten niet binnen het bestemmingsplan? Niet getreurd, want het is misschien mogelijk om ontheffing aan te vragen. Als de ontheffing is verleend of je activiteiten binnen het bestemmingsplan passen dan moet je het bedrijf wel aanmelden bij de gemeente. Bekijk dus altijd voor actuele gegevens, ontheffingsprocedures en aanmeldprocedures op de website van uw gemeente.

Uw eigen huis is geen kantoor

Als u eenmaal toestemming van de gemeente heeft betekent dit niet dat alle lichten op groen zijn en blijven. Er zijn namelijk enkele voorwaarden die van kracht blijven. Ondanks de voorwaarden per gemeente kunnen verschillen zullen wij de meest voorkomende bespreken.

Hopelijk gaan de zaken na de start van uw onderneming beter dan verwacht. Let echter wel op het feit dat u niet meer dan 1/3 van uw woning mag gebruiken voor de onderneming. Dus als u de schuur volzet met dozen van uw webshop dan telt dit ook als bedrijfsruimte.

Het is niet toegestaan personeel in te huren als u een bedrijf aan huis heeft. Alleen de bewoners van de woning mogen namelijk in deze bedrijfsruimte werken. Als u dus een ‘niet-bewoner’ inhuurt dan zult u deze ook kost en inwoning moeten geven. Let op: u kunt dus geen vervangend personeel inhuren als u ziek bent.

Koop of huur bij kantoor aan huis

Hebt u als eigenaar een hypotheek afgesloten dan moet u rekening houden met de bepalingen die staan in de hypotheekovereenkomst. Bij huur zijn het de bepalingen die zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

Hieronder de kernvoorwaarden nog even op een rijtje:

 • bedrijfsactiviteiten moeten passen binnen het bestemmingsplan
 • de werkruimte mag slechts een kantoorfunctie hebben
 • er mogen geen klanten naar het woonhuis komen
 • er mag geen overlast veroorzaakt worden
 • geen personeel inhuren
 • slechts 1/3 van de woning mag voor bedrijfsactiviteiten gebruikt worden
 • Kostenaftrek

  Een bedrijf aan huis is voordelig omdat je de huurkosten van een externe bedrijfsruimte kunt besparen. Echter zijn dezelfde fiscale voorwaarden van toepassing. Wat betekent dat?

  In de meeste gevallen is de huursom – die je in dit geval aan jezelf betaald – niet fiscaal aftrekbaar in je onderneming. Dit is alleen mogelijk als het werkgedeelte (kantoor) aan enkele eisen voldoet zoals: aparte opgang en eigen (sanitaire) voorzieningen. In deze gevallen merkt de belastingdienst de bedrijfsruimte aan als een kantoor. Bij de meeste zolderkamers of bijkamers zal de huur dus niet aftrekbaar zijn.

  Als tweede voorwaarden geldt dat het grootste deel van het bedrijfsinkomen ook verdiend moet worden in het kantoor aan huis. Om erachter te komen of dit bij u het geval is heeft de belastingdienst een slimme rekentool ontwikkeld. Kijk hiervoor op de website van de belastingdienst.

  Naast huur is het ook belangrijk om te kijken naar de andere aftrekposten die aanwezig zijn, zoals kosten voor de aanschaf van interieur en bedrijfsmiddelen. De kosten van het interieur – bureaustoel en lampen – zijn niet fiscaal aftrekbaar. De apparaten of middelen die u gebruikt voor uw werk – laptop, printen of vakliteratuur – echter wel. Deze laatste middelen worden namelijk in het ‘proces’ gebruikt om iets te vervaardigen of produceren.

  Verzekeren

  Verzekeringsmaatschappijen maken altijd onderscheid tussen uw werk en privé (vermogen). Als u een kantoor aan huis heeft dan valt uw bedrijfsinventaris niet onder uw normale inboedelverzekering. Hiervoor moet u dus een aparte inboedelverzekering afsluiten. Dit geldt overigens ook voor alle andere verzekeringen zoals aansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Al deze kosten zijn uiteraard wel fiscaal aftrekbaar.

  Nog even kort de voor- en nadelen van bedrijf aan huis op een rijtje:

  Voordelen:

 • Geen ‘extra’ huurkosten
 • Geen reiskosten
 • Geen reistijd
 • Makkelijker te combineren met kinderen of ouders

 • Nadelen:

 • Minder professioneel
 • Slechte scheiding werk en wonen
 • Thuiswerken zorgt voor teveel afleiding
 • Er mag geen personeel in dienst genomen worden
 • Huurkosten (meestal) niet fiscaal aftrekbaar
 • Nog enkele tips..
 • Zorg voor een dekkende verzekeringspolis;
 • Kosten voor bedrijfsmiddelen zijn fiscaal aftrekbaar;
 • Zorg voor een natuurlijke scheiding van woon en werk, zodat er een natuurlijke balans ontstaat;
 • Als u later alsnog een huurcontract ondertekent voor een externe kantoorruimte dan is het verstandig om met een B.V. te contracten in verband met het uitsluiten van persoonlijke aansprakelijkheid;
 • Als u toch personeel in dienst wilt nemen vergeet dan niet een bedrijfsruimte te vinden.