Wat verandert er in 2018 voor de startende ondernemer

Nieuws overzicht
De Miljoenennota voor ondernemers: Wat gaat er voor u veranderen in 2018?

Op Prinsjesdag is de miljoenennota alsmede het belastingplan voor 2018 gepubliceerd. Een uitgebreid document met veel tekst over de meest uiteenlopende onderwerpen. Om te voorkomen dat u als startende ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, zetten wij hier voor u de belangrijkste wijzigingen voor startende ondernemers op een rij.

Stimulering startups

Per 1 januari 2018 zal worden gestart het met project Invest-NL; een investeringsinstelling van de Nederlandse overheid die zich bezig zal houden met het ontwikkelen van en investeren in projecten en bedrijven met als doel het versterken van het groei-, innovatie- en exportvermogen van het bedrijfsleven.

Startende ondernemers kunnen bij Invest-NL onder meer terecht voor durfkapitaal en betere toegang tot Europese financieringsmogelijkheden. In totaal zou met Invest-NL een kapitaalinjectie van de overheid gemoeid zijn van zo’n 2,5 miljard euro.

Meer informatie over Invest-NL vindt u hier. Benieuwd op welke manieren een investeerder kan participeren in uw onderneming? Lees dan hier het artikel op de website van Startflex Academy.

Vennootschapsbelasting

Is uw onderneming belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (zoals een besloten vennootschap) gaan er in het nieuwe belastingplan op vooruit. In de oude situatie (tot 2018) wordt er over de eerste € 200.000 winst 20% vennootschapsbelasting geheven, voor de winsten daarboven is het tarief 25%. In de nieuwe situatie (vanaf 2018) geldt dat over de eerste € 250.000 euro 20% belasting wordt geheven en over alle winsten daarboven 25%. De tarieven blijven dus gelijk, maar de ‘eerste schijf’ wordt verlengd met 50.000 euro. Lees hier als u meer wilt weten omtrent de fiscale zaken van een BV

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw)

Waar de inkomensafhankelijke bijdrage vorig jaar nog met 0.10% is gedaald, zal deze in 2018 toenemen met 0.25% naar 6.90%. Hoewel dit lijkt te gaan om slechts een geringe stijging, brengt dit toch een lastenverhoging voor werkgevers met zich mee. Immers zullen zij meer betalen voor exact dezelfde inzetting voor hetzelfde personeelsbestand.

Verhoging van het lage btw-tarief

De verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% zal niet ingaan per 1 januari 2018, zoals de geruchten eerder luidden, maar een jaar later. Middels deze tariefverhoging wordt een verlaging van de inkomstenbelasting in de toekomst gefinancierd. Voor u als ondernemer is het belangrijk om voor 1 januari 2019 de tariefwijziging in uw administratie te verwerken. Mogelijk zult u uw verkoopprijzen opnieuw moeten beoordelen.

Voor de volledige versie van de Miljoenennota 2018 kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.