Direct advies over de juiste rechtsvorm?

Door middel van deze speciaal ontwikkelde test zijn wij in staat u optimaal te adviseren over de keuze van uw rechtsvorm. Vul de tekst geheel naar waarheid in om een zo goed mogelijk beeld te krijgen.

Rechtsvormkeuze StartFlex BV oprichten

Wat gaat u doen?

Gaat u alleen of met meerdere personen een onderneming starten?

Gaat u een langdurig huurcontract tekenen?

Gaat u personeel in dienst nemen?

Waar hecht u waarde aan?

Verdeel de 10 waardepunten verhoudingsgewijs over onderstaande factoren. Geef meer punten aan de factoren waar u meer waarde aan hecht.

Lage opstart en administratieve kosten?

Lage effectieve belastingdruk?

Uitsluiten van uw persoonlijke aansprakelijkheid?

Wat zijn uw verwachtingen?

U besteedt naar verwachting minimaal 1.225 uren per jaar aan uw onderneming

Winst vóór ondernemersbeloning/salaris (gemiddeld naar verwachting in de eerste 3 jaren)

Wat wilt u als ondernemingbeloning?

Zal een investeerder of participant toetreden binnen enkele jaren?

U kunt geen rechten ontlenen aan dit advies en wij adviseren u met klem om altijd persoonlijk advies in te winnen over uw persoonlijke situatie.