VAR-verklaring en modelovereenkomsten

VAR-verklaring (wanneer wel / geen arbeidsovereenkomst)

U bent zelfstandig ondernemer en gaat (langdurige) opdrachtovereenkomsten aan met derden. Steeds vaker verlangen opdrachtgevers dat u een VAR-verklaring overhandigd voor aanvang van de overeenkomst. In welke gevallen dient u een VAR-verklaring aan te vragen? Moet de opdrachtgever deze niet aanvragen? En hoe verhoudt de VAR-verklaring zich met de BGL-regeling?

Wat is een VAR-verklaring

Een VAR (voluit Verklaring Arbeidsrelatie) is een document van de Belastingdienst dat duidelijkheid verschaft over de werkrelatie tussen opdrachtgevers- en nemers. Dat document laat zien aan de belastingdienst dat je een derden partij niet in loondienst hebt genomen en freelance voor u werkt. Zodat u daarover geen loonheffing voor hoeft te betalen. Het is dus belangrijk dat een dergelijke als VAR verklaring wordt afgesloten. Deze is dan maximaal een jaar geldig.

Varianten VAR-verklaringen

Er zijn 4 verschillende VAR-verklaringen, er zijn meerdere VAR-verklaringen omdat het werk en de persoonlijke omstandigheden van elkaar verschillen. Het gaat dan niet zozeer om de verschillende branches waar u in werkt, maar eerder om het feit dat u Zzp'er of hybride ondernemer bent. Er zijn vier verschillende varianten:

VAR-wuo, winst uit onderneming:

Als Zzp'er komt u het meest in aanmerking voor een VAR-wuo of een VAR-dga (VAR-dga staat hieronder vermeld). Met een VAR-wuo garandeert u uw opdrachtgevers namelijk dat zij geen premies en loonheffingen hoeven te betalen, omdat de belastingdienst uw inkomsten dan ziet als winst uit onderneming.

VAR-dga, werkzaamheden voor een vennootschap:

U krijgt een VAR-dga als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent en de inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden voor rekening en risico komen van uw vennootschap. U bent dga als u niet tegen uw wil ontslagen kunt worden als bestuurder. Als u wel tegen uw wil ontslagen kunt worden, dan wordt u beschouwd als werknemer. Bij de aanvraag kijkt de belastingdienst of uw BV als onderneming kan worden aangemerkt.

VAR-row, resultaat uit overige werkzaamheden:

U krijgt een VAR-row als de belastingdienst uw inkomsten niet beschouwen als winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap.

VAR-loon, inkomsten uit een dienstbetrekking:

Als de belastingdienst uw inkomsten beschouwt als loon uit dienstbetrekking krijgt u de VAR-loon. De VAR-loon biedt u en uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en betalen. Uw opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een dienstbetrekking is.

Aanvragen VAR-verklaring

De VAR moet u in het begin ieder jaar opnieuw aanvragen bij de belastingdienst. U kunt de VAR-verklaring op verschillende manieren aanvragen. Dit kan schriftelijk door middel van een aanvraagformulier, of digitaal op de website van de belastingdienst. Op dit formulier vult u uw persoonlijke gegevens in en moet u een aantal vragen beantwoorden. Op deze manier kan de belastingdienst een goed beeld krijgen van uw werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden, zodat u uiteindelijk de juiste VAR krijgt toegewezen.

Het aanvragen van een VAR-verzekering is niet verplicht maar het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers u voorafgaand aan een opdrachtovereenkomst om een VAR-verklaring vragen, zeker wanneer zij twijfelen van de aard van de arbeidsrelatie.

Geen VAR, maar voorbeeldovereenkomsten

De VAR gaat verdwijnen per 1 januari 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. De fiscalisten vinden dat er teveel schijnzelfstandigheid is waardoor er een nieuwe regeling getroffen moet worden. De belastingdienst gaat nu overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf beoordelen. Opdrachtgevers - nemers kunnen zelf een overeenkomst maken of laten maken en die dan doorsturen naar de belastingdienst. U kunt ook gebruik maken van de voorbeeldovereenkomst die op de site van de belangdienst beschikbaar is. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen en weten zij of ze wel of niet loonheffing moeten toepassen.

Indien de feitelijke werkzaamheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan kan voor opdrachtgever de verplichting ontstaan alsnog loonheffing af te dragen. In dit geval is de werknemer alsnog gedekte bij eventuele ziekte e.d.

Feitelijke werkzaamheden

Het is opdrachtgever aan te raden voorbeelddocumenten te gebruiken, indien deze aansluiten op de feitelijke werkzaamheden, zodat zeker is dat geen dienstbetrekking ontstaat. Indien het vermoeden bestaat dat de overeenkomst afwijkt van de feitelijke werkzaamheden, dan raden wij opdrachtgevers aan deze alsnog ter goedkeuring aan de belastingdienst voor te leggen.