Holdingstructuur oprichten

Wilt u een Holding of Holdingstructuur oprichten? Lees op dit platform alles over de voor- en nadelen van het oprichten van een Holding BV of Holding structuur. Ook handig om de rechtsvormkeuze test te starten. Deze geeft helder inzicht welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past.

Beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid
Eenvoudig aandelen overdragen
Fiscaal aantrekkelijk bij hogere winsten


5 redenen waarom u GEEN BV moet oprichten:


  • 1. U betaalt mogelijk meer belasting
  • 2. Hogere administratieve- en opstartkosten
  • 3. Verplicht DGA salaris
  • 4. Geen aftrekposten
  • 5. Extra verplichtingen
Lees meer in het volledige artikel


Start de rechtsvormkeuze test om te kijken welke rechtsvorm het beste bij u past!

Doe de rechtsvormkeuze test

Hoe gaat de oprichting in zijn werk?

StartFlex stap1 bedrijfsgegevens

1. Bedrijfsgegevens Lever uw bedrijfsgegevens aan

StartFlex stap1 bedrijfsgegevens

2. Contact Eerst persoonlijk contact

StartFlex stap1 bedrijfsgegevens

3. Notaris Afspraak bij de notaris

Alle informatie op een rijtje:

Alle video's bekijken
Wat is StartFlex en waarom hier een holdingstructuur oprichten?
StartFlex is sinds 2012 een online platform voor startende ondernemers die zich goed willen oriënteren, laten informeren door professionals en kwalitatieve zakelijke diensten efficiënt willen afnemen. StartFlex werkt al 5 jaar samen met gerenommeerde notariskantoren in Nederland die de oprichting voor u zullen voorzien. Via StartFlex krijgt u aantrekkelijkere tarieven dan wanneer u rechtstreeks naar de notaris gaat, dit komt omdat u zelf de persoons- en bedrijfsgegevens gestructureerd aanlevert en wij 'groepskorting' hebben bedongen. StartFlex bemiddelt echter niet meer in de oprichting van BV's en heeft haar dienstverlening gestaakt.
Kan ik een holding online oprichten?
Nee, dat is niet mogelijk. Enkele partijen adverteren met deze mogelijkheid, maar dat is misleidend. U moet volgens de Nederlandse wet altijd langs een notaris voor de legalisatie en ondertekening van de oprichtingsakte. Bij StartFlex krijgt u altijd een persoonlijke afspraak als u dat wenst. Uitsluitend als u dat wenst zenden wij u een volmacht toe. StartFlex bemiddelt echter niet meer in de oprichting van BV's en heeft haar dienstverlening gestaakt.
Hoe start ik de procedure voor het oprichten van een holdingstructuur?
Voor het opstellen van de concept-statuten heeft de notaris uw persoons-/bedrijfsgegevens nodig. Deze gegevens kunt u efficiënt aanleveren door ons invulformulier te gebruiken. StartFlex bemiddelt echter niet meer in de oprichting van BV's en heeft haar dienstverlening gestaakt.
Wat zijn de kosten voor het oprichten van een holdingstructuur?
De kosten voor het oprichten van twee BV's (incl. één aandeelhouder/bestuurder (dezelfde natuurlijke persoon)) bedraagt €650,- excl. BTW. Indien u wilt dat de notaris een KvK uittreksel voor u aanvraagt dan zullen de kosten verhoogd worden met €15,- excl. BTW.
Zijn er verborgen/extra kosten?
Nee, er zijn geen verborgen kosten. Wij attenderen ondernemers wel altijd op het eenmalige inschrijfvergoeding na inschrijving van de BV in het handelsregister en KvK. Startende ondernemers moeten bij de KvK een eenmalige inschrijfvergoeding van €50,- betalen per BV. Deze wordt eveneens bij eenmanszaken en VOF’s in rekening gebracht.
Kan ik een extra aandeelhouder/bestuurder toevoegen bij de BV?
Het toevoegen van een extra aandeelhouder/bestuurder in de BV is mogelijk, hiervoor zullen echter wel extra kosten in rekening gebracht worden. De kosten voor een extra bestuurder of aandeelhouder (natuurlijk persoon) bedraagt €50,- excl. BTW. De kosten voor een extra aandeelhouder/bestuurder (rechtspersoon) bedraagt €90,- excl. BTW. en €15,- excl. BTW voor een recent KvK uittreksel van de toetredende vennootschap.
Bekijk hier een overzicht van meest gestelde vragen

Óók handig om te lezen!

Wat zijn de voordelen van een holdingstructuur?

Een holdingstructuur is een populaire structuur voor ondernemers die op termijn de aandelen van hun werkmaatschappij willen verkopen. Hiermee voorkomen ondernemers dat zij 25% inkomstenbelasting moeten betalen over de verkoopsom van hun aandelen. De aandelen worden namelijk gehouden door de holding BV. De verkoopsom valt daardoor belastingvrij in de holding BV waarmee eventuele toekomstige ondernemingen of investeringen mee gefinancierd kunnen worden.

Wat zijn de nadelen van een holdingstructuur?

Bij het opzetten van een holdingstructuur richt u minimaal twee B.V.’s op (holding BV en werkmaatschappij). Beide vennootschappen moeten opgericht worden, een administratie bijhouden, aangiften doen en een jaarrekening publiceren. De administratieve kosten hiervan bedragen gemiddeld €1500,- per BV. Het is verstandig een afweging te maken tussen de voordelen (fiscaal/juridisch) en de nadelen (fiscaal/economisch).

Stappen oprichten van een holdingstructuur?

Vul het holding oprichten formulier in. StartFlex bespreekt vervolgens met u de (fiscale) voor-/nadelen van het oprichten van een BV en de eventuele structurering. U betaalt aan StartFlex via iDeal, zodat u bij de notaris niet meer hoeft te betalen. Er zal altijd een persoonlijk afspraak plaatsvinden bij de notaris, tenzij u bij volmacht wilt oprichten.


Meest gestelde vragen

Aansprakelijkheid Beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid
Als u een holdingstructuur opricht, dan wordt (tenzij anders aangegeven) uw holding aandeelhouder/bestuurder van de werkmaatschappij. Dit betekent dat u de kans op eventuele privé aansprakelijkheid verkleint. Uw holding is namelijk de contracterende partij met uw werkmaatschappij. Dit contract wordt gesloten door middel van een managementovereenkomst.
Belastingheffing in de BV Een BV oprichten wegens belastingredenen
Het toptarief in de inkomstenbelasting is 52%. Het tarief voor de BV bedraagt 20% tot een winst van € 200.000 en daarboven wordt een tarief van 25% berekend. De gecombineerde belastingdruk bij een BV bedraagt maximaal 43,75% (welke bestaat uit de vennootschaps-belasting van 25% en een inkomstenbelastingtarief wegens inkomen uit aanmerkelijk belang van 25%). De BV hoeft de winst niet uit te keren. Het is dus mogelijk om winsten in de BV op te potten en de aanmerkelijk belastingheffing uit te stellen.
“De rechtspersoonlijkheid van een BV beperkt uw aansprakelijkheid in beginsel tot het vermogen van de BV”
Aansprakelijkheid Een BV oprichten wegens aansprakelijkheidsredenen
De ondernemer is met zijn gehele (privé) vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Bij faillissement worden ook privé bezittingen uitgewonnen. Als de onderneming wordt gedreven vanuit een besloten vennootschap (BV) beperkt de aansprakelijkheid zich in beginsel alleen tot hetgeen de ondernemer als kapitaal in de BV heeft gestort.
Bedrijfscontinuïteit/Bedrijfsopvolging Een BV oprichten bevordert de bedrijfscontinuïteit
De continuïteit van een onderneming is beter gewaarborgd in een besloten vennootschap (BV), voornamelijk bij overlijden van de ondernemer. Een eventuele bedrijfsopvolging wordt vereenvoudigd. De ondernemer kan dan namelijk kiezen tussen ofwel de aandelen van de BV te verkopen dan wel de onderneming (activa/passiva).