Ruisend of geruisloos inbrengen

/ Omzetten naar BV

Voorkom boetes en laat u vooraf adviseren over de wijze van inbreng.

De onderneming die jarenlang in de vorm van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) is geƫxploiteerd groeit uit haar jasje. Reden om de huidige ondernemingsvorm te heroverwegen. Als u uw onderneming wilt inbrengen in een besloten vennootschap (BV) dan zijn hiervoor twee verschillenden varianten: ruisend en geruisloos.

Welke variant het meest geschikt is voor uw onderneming is afhankelijk van meerdere factoren. Indien u niet voor de meest ideale optie kiest kan dit u veel geld kosten of achteraf opzadelen met belastingaanslagen. Het is daarom van belang dat u zich laat voorlichten door een van onze fiscalisten.

Ruisend inbrengen

Onderneming wordt ingebracht tegen waarde in het economische verkeer. De ondernemer moet afrekenen over de stakingswinst, welke bestaat uit het verschil tussen de waarde economische verkeer en boekwaarde, goodwill, desinvesteringsbijtelling, vrijval fiscale reserves en vrijval fiscale oudedagsreserve. De ondernemer heeft in deze variant recht op stakingsaftrek en aftrek premie stakingswinstlijfrente.

Ruisende inbreng voorwaarden

 • Registratie van intentieverklaring binnen 3 maanden (31 maart);
 • Oprichting van BV binnen negen maanden (30 september).

Werkzaamheden

 • (fiscale) check stakingswinst
 • (fiscale) advisering over inbrengvariant
 • Opstellen en registratie intentieverklaring
 • Opstellen inbrengbeschrijving
 • (fiscale) check akten notaris
 • Oprichting BV
 • Akte van inbreng

Ondanks de afschaffing van de accountantsverklaring sinds invoering van de wet flexibilisering B.V.-recht is het wel degelijk belangrijk dat uw onderneming op juiste waarde wordt gewaardeerd. Als hier onvoldoende rekening mee gehouden wordt, kunt u voor een torenhoge rekening komen te staan. Uw onderneming ruisend inbrengen.

Onze fiscalisten adviseren u vrijblijvend over de wijze van omzetting. Neem contact met op: 020-26 118 46.

Geruisloos inbrengen

De ondernemer hoeft niet af te rekenen over de stakingswinst. De BV gaat verder met de boekwaarde van de om te zetten onderneming. Tegenover de fiscale oudedagsreserve kan een lijfrente worden bedongen bij de eigen BV.

Geruisloze inbreng voorwaarden

 • Registratie van intentieverklaring binnen negen maanden (30 september);
 • Oprichting van BV binnen 15 maanden (31 maart daaropvolgend kalenderjaar).

Werkzaamheden

 • (fiscale) check stakingswinst
 • (fiscale) advisering over inbrengvariant
 • Opstellen en registratie intentieverklaring
 • Verzoek belastingdienst
 • Opstellen inbrengbeschrijving
 • (fiscale) check akten notaris
 • Oprichting BV
 • Akte van inbreng

Ondanks de afschaffing van de accountantsverklaring sinds invoering van de wet flexibilisering B.V.-recht is het wel degelijk belangrijk dat uw onderneming op juiste waarde wordt gewaardeerd. Als hier onvoldoende rekening mee gehouden wordt, kunt u voor een torenhoge rekening komen te staan. Uw onderneming ruisend inbrengen.

Relevante producten