Uw BV oprichten met unieke service

Wilt u een (Flex) BV oprichten? Lees op dit platform alles over de voor- en nadelen van het oprichten van een BV. Ook handig om de rechtsvormkeuze test te starten. Deze geeft helder inzicht welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past.

Beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid
Eenvoudig aandelen overdragen
Fiscaal aantrekkelijk bij hogere winsten


5 redenen waarom u GEEN BV moet oprichten:


  • 1. U betaalt mogelijk meer belasting
  • 2. Hogere administratieve- en opstartkosten
  • 3. Verplicht DGA salaris
  • 4. Geen aftrekposten
  • 5. Extra verplichtingen
Lees meer in het volledige artikel


Start de rechtsvormkeuze test om te kijken welke rechtsvorm het beste bij u past!

Doe de rechtsvormkeuze test

Hoe gaat de oprichting in zijn werk?

StartFlex stap1 bedrijfsgegevens

1. Bedrijfsgegevens Lever uw bedrijfsgegevens aan

StartFlex stap1 bedrijfsgegevens

2. Contact Eerst persoonlijk contact

StartFlex stap1 bedrijfsgegevens

3. Notaris Afspraak bij de notaris

Alle informatie op een rijtje:

Alle video's bekijken
StartFlex is sinds 2012 een online platform voor startende ondernemers die zich goed willen oriënteren, laten informeren door professionals en kwalitatieve zakelijke diensten efficiënt willen afnemen. StartFlex werkt al 5 jaar samen met gerenommeerde notariskantoren in Nederland die de oprichting voor u zullen voorzien. Via StartFlex krijgt u aantrekkelijkere tarieven dan wanneer u rechtstreeks naar de notaris gaat, dit komt omdat u zelf de persoons- en bedrijfsgegevens gestructureerd aanlevert en wij 'groepskorting' hebben bedongen. StartFlex bemiddelt echter niet meer in de oprichting van BV's en heeft haar dienstverlening gestaakt.
Nee, dat is niet mogelijk. Enkele partijen adverteren met deze mogelijkheid, maar dat is misleidend. U moet volgens de Nederlandse wet altijd langs een notaris voor de legalisatie en ondertekening van de oprichtingsakte. Bij StartFlex krijgt u altijd een persoonlijke afspraak als u dat wenst. Uitsluitend als u dat wenst zenden wij u een volmacht toe. StartFlex bemiddelt echter niet meer in de oprichting van BV's en heeft haar dienstverlening gestaakt.
Voor het opstellen van de concept-statuten heeft de notaris uw persoons-/bedrijfsgegevens nodig. Deze gegevens kunt u efficiënt aanleveren door ons invulformulier te gebruiken. StartFlex bemiddelt echter niet meer in de oprichting van BV's en heeft haar dienstverlening gestaakt.
De kosten voor het oprichten van een BV (incl. één aandeelhouder/bestuurder (dezelfde natuurlijke persoon)) bedraagt €280,- excl. BTW. Indien u wilt dat de notaris een KvK uittreksel voor u aanvraagt dan zullen hiervoor de standaard KvK kosten van €15,- excl. BTW. in rekening gebracht worden.
Nee, er zijn geen verborgen kosten. Wij attenderen ondernemers wel altijd op het eenmalige inschrijfvergoeding in het handelsregister en KvK. Deze inschrijvingskosten bedragen € 50,- en worden rechtstreeks bij de ondernemer in rekening gebracht door het KvK. Ondernemers die een eenmanszaak of V.O.F. inschrijven bij de KvK moeten deze kosten ook vergoeden. Het toevoegen van een extra aandeelhouder/bestuurder in de BV is mogelijk, hiervoor zullen echter wel extra kosten in rekening gebracht worden. De kosten voor een extra bestuurder of aandeelhouder (natuurlijk persoon) bedraagt €50,- excl. BTW. De kosten voor een extra aandeelhouder/bestuurder (rechtspersoon) bedraagt €90,- excl. BTW. en €15,- excl. BTW voor een recent KvK uittreksel van de toetredende vennootschap.
Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden doorgestuurd naar onze notaris te Bennekom, vlakbij Utrecht. Onze notaris zal bij ontvangst van uw aanvraag contact met u opnemen om een persoonlijke afspraak in te plannen. Deze afspraak kan meestal binnen een week ingepland worden, zodat uw B.V. spoedig is opgericht. Indien u niet persoonlijk wilt langskomen is het mogelijk om een volmacht op te stellen, deze zal echter wel gelegaliseerd moeten worden.
Bekijk hier een overzicht van meest gestelde vragen

Óók handig om te lezen!Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan net zoals een natuurlijk persoon (zoals u) contracten sluiten, moet verplichtingen nakomen en kan failliet gaan. De rechtspersoon (de BV) kan echter niet zelf handelen, dit moet iemand anders namens haar doen. Daarom wordt bij oprichting een bestuur benoemd die namens haar handelt. De bestuurder mogen de BV rechtsgeldig vertegenwoordigen en bindende contracten sluiten. Bij oprichting van de BV geeft de BV aandelen uit aan de aandeelhouders. Zij hebben het eigendom van de BV in handen.

Notaris en het oprichten van een BV

De rechtspersoon wordt net zoals een natuurlijk persoon geschapen, maar in dit geval door de notaris. De notaris controleert als poortwachter of de oprichters geen misbruik zullen maken de BV. Daarnaast is de notaris verplichting de identiteit van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) te controleren en de akte persoonlijk toe te lichten.

Hoe richt ik een besloten vennootschap op?

Voor de oprichting moet je langs een notaris. Dit kost normaliter veel geld. Op het platform van StartFlex hebben verscheidene notarissen zich aangemeld die efficiënter willen werken met moderne tools. Kies een vestiging en vul je gegevens in. Zij nemen telefonisch contact met je op voor een persoonlijke afspraak bij hen op kantoor.


Meest gestelde vragen

Stappenplan BV oprichten Uw BV oprichten in enkele stappen
U kunt het BV oprichten formulier invullen of telefonisch contact met ons opnemen. StartFlex bespreekt met u de (fiscale) voor-/nadelen van het oprichten van een BV en de eventuele structurering bij de oprichting van meerdere BV’s. U kunt eenvoudig betalen (iDeal) in uw persoonlijke dashboard, waarin ook de notaris uw concept-statuten ter controle zal uploaden. Er wordt na goedkeuring altijd een persoonlijk afspraak ingepland voor de legalisatie en oprichting van uw BV bij onze notaris, tenzij u bij volmacht wilt oprichten. Lees meer.
Belastingheffing in de BV Een BV oprichten wegens belastingredenen
Het toptarief in de inkomstenbelasting is 52%. Het tarief voor de BV bedraagt 20% tot een winst van € 200.000 en daarboven wordt een tarief van 25% berekend. De gecombineerde belastingdruk bij een BV bedraagt maximaal 43,75% (welke bestaat uit de vennootschaps-belasting van 25% en een inkomstenbelastingtarief wegens inkomen uit aanmerkelijk belang van 25%). De BV hoeft de winst niet uit te keren. Het is dus mogelijk om winsten in de BV op te potten en de aanmerkelijk belastingheffing uit te stellen. Lees meer.
“De rechtspersoonlijkheid van een BV beperkt uw aansprakelijkheid in beginsel tot het vermogen van de BV”
Aansprakelijkheid Een BV oprichten wegens aansprakelijkheidsredenen
De ondernemer is met zijn gehele (privé) vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Bij faillissement worden ook privé bezittingen uitgewonnen. Als de onderneming wordt gedreven vanuit een besloten vennootschap (BV) beperkt de aansprakelijkheid zich in beginsel alleen tot hetgeen de ondernemer als kapitaal in de BV heeft gestort. Lees meer.
Bedrijfscontinuïteit/Bedrijfsopvolging Een BV oprichten bevordert de bedrijfscontinuïteit
De continuïteit van een onderneming is beter gewaarborgd in een besloten vennootschap (BV), voornamelijk bij overlijden van de ondernemer. Een eventuele bedrijfsopvolging wordt vereenvoudigd. De ondernemer kan dan namelijk kiezen tussen ofwel de aandelen van de BV te verkopen dan wel de onderneming (activa/passiva).
Verschil BV / Flex BV Geen verschillen tussen de BV of Flex BV
Ter voorkoming van onduidelijkheden: er is geen verschil tussen een BV en een Flex BV. Sinds 1 oktober 2012 is er enige verwarring ontstaan door de inwerkingtreding van de wet flexibilisering van het BV-recht. Sindsdien is het niet langer noodzakelijk € 18.000 startkapitaal te storten, heeft de oprichter meer vrijheid om de statuten vorm te geven. Lees meer.
Rolverdeling B.V. Wat is de rolverdeling in de B.V.?
Bij oprichting van de B.V. wordt het bestuur benoemd en ontvangen de aandeelhouders hun aandelen. Vanaf dat moment is het bestuur bevoegd de B.V. rechtsgeldig te vertegenwoordigen en zijn verantwoordelijk voor hun handelingen. De aandeelhouders kunnen ook de aan hun aandelen verbonden rechten uitoefenen. Alle funtionarissen moeten bij oprichting aanwezig zijn bij de notaris. Lees meer.