Besloten Vennootschap

Waarom een BV handig voor u kan zijn en hoe deze eenvoudig wordt opgericht

Wilt u een BV oprichten? Lees op dit platform alles over de voor- en nadelen van het oprichten van een BV. Ook handig om de rechtsvormkeuze test te starten. Deze geeft helder inzicht welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past.

Lees onze informatie en gebruik onze startersgidsen, zodat u geïnformeerd en gestructureerd kunt starten met ondernemen. Ook helpen wij u graag verder als u nog twijfelt tussen een VOF of BV.

Beperk uw persoonlijke aansprakelijkheid
Eenvoudig aandelen overdragen
Fiscaal aantrekkelijk bij hogere winsten

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan net zoals een natuurlijk persoon (zoals u) contracten sluiten, moet verplichtingen nakomen en kan failliet gaan.

De rechtspersoon (de BV) kan echter niet zelf handelen, dit moet iemand anders namens haar doen. Daarom wordt bij oprichting een bestuur benoemd die namens haar handelt.

De bestuurder mogen de BV rechtsgeldig vertegenwoordigen en bindende contracten sluiten. Bij oprichting van de BV geeft de BV aandelen uit aan de aandeelhouders. Zij hebben het eigendom van de BV in handen.

Notaris en het oprichten van een BV

De rechtspersoon wordt net zoals een natuurlijk persoon geschapen, maar in dit geval door de notaris. De notaris controleert als poortwachter of de oprichters geen misbruik zullen maken de BV.

Daarnaast is de notaris verplicht de identiteit van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) te controleren en de akte persoonlijk toe te lichten.

Hoe richt ik een besloten vennootschap op?

Voor de oprichting moet je langs een notaris. Dit kost normaliter veel geld. Toch zijn er verschillende bedrijven die dit makkelijker maken en dit full-service oplossen voor geïnteresseerden. Eén van onze partners is zo’n bedrijf en start eenvoudig duizenden BV’s per jaar op:

Recensie Partner

De stappen om online een BV op te richten

Deze fases kunt u compleet online doorlopen

01

Start procedure

 • Vul alle BV gegevens in
 • Bekijk de voorbeeldakte

      Begin direct >

02

Identificeren

 • Identificeer uzelf online
 • Maak 0,01 ct over van de persoonlijke rekening
 • Teken de volmacht en datacard

03

Conceptakte goedkeuren

 • Controleer de akte (online)
 • Bespreek de conceptakte bij de notaris of via de telefoon
 • Keur de akte online goed

04

Oprichting BV afgerond

 • Ontvang uw akte thuis/online
 • Alles gelijk geregeld
 • Oprichting bekend bij KvK en bij de Belastingdienst

“De rechtspersoonlijkheid van een BV beperkt uw aansprakelijkheid in beginsel tot het vermogen van de BV”

Stappenplan BV oprichten

Uw BV oprichten in enkele stappen

U kunt het BV oprichten formulier invullen verder afhandelen via onze partners. Op StartFlex vindt u de (fiscale) voor- en nadelen van het oprichten van een BV en de eventuele structurering bij de oprichting van meerdere BV’s. Bij een van onze partners kunt u verder het oprichtingsproces online afronden.

Lees meer over stappenplan bv oprichten

Meer informatie over wat het oprichten van een BV ongeveer kost.

Belastingheffing in de BV

Een BV oprichten wegens belastingredenen

Het toptarief in de inkomstenbelasting is 52%. Het tarief voor de BV bedraagt 20% tot een winst van € 200.000 en daarboven wordt een tarief van 25% berekend. De gecombineerde belastingdruk bij een BV bedraagt maximaal 43,75% (welke bestaat uit de vennootschapsbelasting van 25% en een inkomstenbelastingtarief wegens inkomen uit aanmerkelijk belang van 25%).

De BV hoeft de winst niet uit te keren. Het is dus mogelijk om winsten in de BV op te potten en de aanmerkelijk belastingheffing uit te stellen.

Meer over fiscale zaken en de bv

Aansprakelijkheid

Een BV oprichten wegens aansprakelijkheidsredenen

De ondernemer zonder bv is met zijn gehele (privé) vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Bij faillissement worden ook privé bezittingen uitgewonnen. Als de onderneming wordt gedreven vanuit een besloten vennootschap (BV) beperkt de aansprakelijkheid zich in beginsel alleen tot hetgeen de ondernemer als kapitaal in de BV heeft gestort.

Lees meer over aansprakelijkheid in de bv.

Bedrijfscontinuïteit

Een BV bevordert de continuïteit en opvolging

De continuïteit van een onderneming is beter gewaarborgd in een besloten vennootschap (BV), voornamelijk bij overlijden van de ondernemer. Een eventuele bedrijfsopvolging wordt vereenvoudigd. De ondernemer kan dan namelijk kiezen tussen ofwel de aandelen van de BV te verkopen dan wel de onderneming (activa/passiva).

Verschil BV / Flex BV

Geen verschillen tussen de BV of Flex BV

Ter voorkoming van onduidelijkheden: er is geen verschil tussen een BV en een Flex BV. Sinds 1 oktober 2012 is er enige verwarring ontstaan door de inwerkingtreding van de wet flexibilisering van het BV-recht. Sindsdien is het niet langer noodzakelijk € 18.000 startkapitaal te storten en heeft de oprichter meer vrijheid om de statuten vorm te geven.

Meer over verschil tussen BV en Flex BV

Rolverdeling B.V.

Wat is de rolverdeling in de B.V.?

Bij oprichting van de B.V. wordt het bestuur benoemd en ontvangen de aandeelhouders hun aandelen. Vanaf dat moment is het bestuur bevoegd de B.V. rechtsgeldig te vertegenwoordigen en mogen ze voor de bv handelen.

De aandeelhouders kunnen ook de aan hun aandelen verbonden rechten uitoefenen. Alle functionarissen moeten bij oprichting aanwezig zijn bij de notaris.

FAQ

Veel gestelde vragen

Wat is StartFlex en kan ik via Startflex een B.V. oprichten?

StartFlex is sinds 2012 een online platform voor startende ondernemers die zich goed willen oriënteren, laten informeren door professionals en kwalitatieve zakelijke diensten efficiënt willen afnemen. StartFlex werkt al jaren samen met verschillende partners in het simpel en snel oprichten van een BV. Een BV oprichten kan dan ook op een goede manier via één van deze partners.

Kan ik een BV online oprichten?

Het is in 2021 een stuk gemakkelijker geworden om online een BV op te starten. Dit kan via één van onze partners.

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een BV?

De kosten voor het oprichten van een BV (incl. één aandeelhouder/bestuurder (dezelfde natuurlijke persoon)) bedragen om en nabij de 500 euro als u kijkt naar alle kosten. Indien u wilt dat de notaris een KvK uittreksel voor u aanvraagt dan zullen hiervoor extra KvK kosten  in rekening gebracht worden.

Wat is de procedure voor het oprichten van een BV?

Voor het opstellen van de concept-statuten heeft de notaris uw persoons-/bedrijfsgegevens nodig. Deze kunt u na het aanmelden bij één van onze partners zelf opmaken.

Bij welke notaris wordt mijn opgericht?

Dat ligt eraan met welke partner u in zee gaat en waar u zich gaat vestigen. Onze partners hebben contacten met verschillende notarissen.

horeca bv

Meer over de BV

Relevante pagina’s en tips over de Besloten Vennootschap (BV)

Vof of BV?

Een V.O.F. of B.V.? Gratis rechtsvormkeuze test: Start nu. U twijfelt tussen de keuze om een vennootschap onder firma (VoF) of besloten vennootschap (BV) op te richten? In dit artikel zullen wij voornamelijk de verschillen duidelijk maken tussen deze twee varianten en adviseren altijd om uw situatie persoonlijk te laten beoordelen door de beste specialisten.…

Eenmanszaak naar BV

De volgende informatie over het overzetten van een eenmanszaak naar een BV is interessant voor u als u momenteel een eenmanszaak heeft en de onderneming op termijn wilt voortzetten in een BV. Wilt u echter direct door maar 5 vragen te beantwoorden antwoord op de vroeg of het het verstandig is om jouw eenmanszaak over…

Fiscaal

Is een BV vanuit fiscaal oogpunt de juiste rechtsvorm voor uw onderneming? Veel startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak of VOF vanwege de startersfaciliteiten en lage(re) kosten. Maar welke rechtsvorm is voor uw onderneming interessant vanuit fiscaal oogpunt? Start direct een rechtsvormtest bij onze partner en bekijk de verschillen >> Fiscale regels veranderen vrijwel ieder jaar, controleer altijd de…

Omzetten naar BV

Waarom omzetten naar BV?De procedure, wijze van inbreng en te nemen stappen. De meeste ondernemers kiezen voor het omzetten van hun onderneming naar een BV om hun privé aansprakelijkheid uit te sluiten. Daarnaast is het voor veel ondernemers fiscaal gezien interessanter is om te ondernemen vanuit een BV en het eenvoudiger maakt om kapitaal te…

Wanneer ben je DGA?

Wanneer ben je een DGA? DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder Wij leggen u graag uit wanneer u wordt gezien als DGA van uw besloten vennootschap. Als u aandeelhouder bent van een onderneming en daarnaast ook bestuurder, bent u namelijk niet automatisch directeur-grootaandeelhouder. Het is belangrijk dat u onderzoekt of u als DGA wordt aangemerkt, dit heeft…

Eenvoudig kant en klaar een BV starten?

Zoals je kan lezen op deze site is het niet eenvoudig om een BV of VoF te starten. Gelukkig zijn er partijen die full-service (volledig online) jou kunnen helpen met alle stappen. Eén van onze partners van dit moment: Firm24.com kan al dit werk voor jou uit handen nemen.