Overlijdensrisicoverzekering

/ Zakelijke verzekeringen
Op welke wijze worden uw nabestaanden financieel gesteund?

“U bent met de auto onderweg naar uw eigen bedrijf, maar dan gebeurt het. U komt plots te overlijden door een ongeluk. Hier denkt u uiteraard het liefst niet over na, maar helaas komen dit soort situaties nog te vaak voor. Op welke wijze worden uw nabestaanden financieel gesteund?”

Waarom kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering?

Er bestaat een overlijdensrisicoverzekering dat uw nabestaande financieel kan ondersteunen als de kostwinnaar plots komt te overlijden. Hier enkele voorbeelden van wat opgenomen zou kunnen worden in een overlijdensrisicoverzekering:

  • Extra financiële steun na overlijden
  • Compensatie voor wegvallen inkomen
  • (gedeeltelijk) opvangen aflossen hypotheek

Dit zijn enkel drie voorbeelden die in een verzekering zou opgenomen kunnen worden. Dat ligt natuurlijk per verzekeraar anders en aan de premie een leefomstandigheden. Met de leefomstandigheden wordt bedoelt de manier waarop u leeft bijvoorbeeld. Als u rookt, gezondheidsproblemen heeft of activiteiten uitoefent waarbij het overlijdensrisico hoger ligt dan bij een kantoorbaan, dan zal de premie anders uitvallen. Niet alle risico’s komen voor dekking van een overlijdensrisicoverzekering in aanmerking. Hieronder hebben wij voor u enkele voorbeelden opgesomd die niet worden uitgekeerd aan de nabestaanden:

  • Als de verzekerde in een land kwam te overlijden waar een negatief reisadvies is afgegeven
  • Als er aan de verzekeraar misleidende of verkeerde informatie is doorgegeven
  • Als niet alle premies betaald zijn

Dit is een verzekering die niet verplicht is. Daarnaast is het een lastig onderwerp om over te spreken. Toch is het verstandig om hier bij stil te staan zodat uw nabestaanden goed worden opgevangen. Op deze manier komen zij niet in financiële problemen mocht er iets gebeuren met de kostwinnaar.