Is een BV vanuit fiscaal oogpunt de juiste rechtsvorm voor uw onderneming?

Veel startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak of VOF vanwege de startersfaciliteiten en lage(re) kosten. Maar welke rechtsvorm is voor uw onderneming interessant vanuit fiscaal oogpunt?

Start direct de fiscale test en bekijk het verschil tussen de eenmanszaak en BV >>

Fiscaal verschil tussen eenmanszaak en Besloten vennootschap (BV)

Sinds de wetswijziging van 1 oktober 2012 is het eenvoudiger om een BV op te richten, echter niet altijd vanuit fiscaal oogpunt verstandig. Het toptarief in de inkomstenbelasting (eenmanszaak/vof) is 52%. Het tarief voor de BV bedraagt 20% tot een winst van € 200.000 en 25,5% voor het gedeelte van de winst boven € 200.000 wordt een tarief van 25% berekend. De gecombineerde belastingdruk bij een BV bedraagt maximaal 43,75% (welke bestaat uit de vennootschapsbelasting van 25% en een inkomstenbelastingtarief wegens inkomen uit aanmerkelijk belang van 25%). De BV hoeft de winst niet uit te delen. Het is dus mogelijk om winsten in de BV op te potten en de aanmerkelijk belangheffing uit te stellen.

StartFlex fiscaal

Eenmanszaak

Fiscaal gezien is het voor kleine ondernemers aantrekkelijker om te ondernemen vanuit een eenmanszaak. De winst die je d.m.v. je eenmanszaak genereert is vaak gelijk aan je belastbaar inkomen. Je inkomen (je winst) wordt dan belast in box 1. Afhankelijk van je verdiensten kan dit oplopen tot 52%. Daarnaast geniet je, door te ondernemer vanuit je eenmanszaak, van starters- en ondernemersaftrekken. Dit betekent dat je over een bepaalt deel van je inkomsten geen belasting hoeft te betalen. Als je veel winst maakt met je onderneming, kan het zijn dat je meer belasting betaalt als je je onderneming vanuit een eenmanszaak blijft runnen (door de oplopende belastingschijven). Het kan dan voordelig zijn om je onderneming in te brengen in een BV.

"Als de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, wordt er over dit bedrag 15% dividendbelasting geheven (B.V)."

Besloten vennootschap (BV)

Wanneer je onderneemt vanuit een BV, betaal vennootschapsbelasting over de winsten die het bedrijf maakt. Over de eerste € 200.000 is dat 20% en daarboven 25,5%. Als de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, wordt er over dit bedrag 15% dividendbelasting geheven. Daarnaast betaalt de BV de bestuurder een salaris (je bent in dienst van je eigen BV), hierover dien je (net zoals bij de eenmanszaak) inkomstenbelasting te betalen. Aangezien het fiscaal veel aantrekkelijk is om jezelf als aandeelhouder te “belonen” dan als bestuurder, is het salaris van een bestuurder aan wettelijke regels gebonden.

"Als de vennootschap failleert zijn de bestuurder niet direct in hun privé vermogen aansprakelijk."

Eenmanszaak of Besloten vennootschap (BV)

Een eenmanszaak is fiscaal gezien voor kleine bedrijven aantrekkelijk en een BV voor grotere bedrijven. Wanneer je van fiscaal oogpunt dient over te stappen naar een BV, wordt in het jargon aangeduidt als “omslagpunt” Waar dit omslagpunt ligt verschilt per ondernemer en onderneming. Verschillende persoonlijke factoren spelen hierbij een rol. Grof gezegd kan van een omslag gesproken worden bij een winst van € 110.000 per jaar. Veel ondernemers kiezen voor een BV vanwege de beperkte aansprakelijk die ze genieten door hun onderneming vanuit een besloten vennootschap te drijven. Als de vennootschap failleert zijn de bestuurder niet direct in hun privé vermogen aansprakelijk. Hierbij is fiscale aspect van ondergeschikt belang.

Wij adviseren u om voor oprichting van een BV uw persoonlijke situatie te laten analyseren door een van onze adviseurs. U kunt hiervoor gratis contact met ons opnemen.

Relevante producten