Stichting administratiekantoor (STAK) en besloten vennootschap (BV)

/ Uw BV oprichten met unieke service

STAK

U heeft het als DGA van uw bv volledig voor het zeggen. U bent in bezit van alle aandelen en daarmee ook al het stemrecht en recht op alle winst. Het is mogelijk om deze positie nog verder te verstevigen door genoemde STAK constructie. Dat is een constructie waar er een scheiding kan worden gemaakt tussen de stemrechten en economische rechten die aan uw aandelen verbonden zijn.

Even kort wat is een stichting?

De stichting is een rechtsvorm wat in eerste instantie onaantrekkelijk is voor ondernemers vanwege de wettelijke bepalingen die hieraan verbonden zijn, het moet namelijk een doel hebben die waargemaakt kan worden en er mag geen winst worden uitgekeerd aan oprichters en bestuursleden.

Wat is STAK?

STAK is een afkorting van stichting administratiekantoor, dat is een constructie dat van de aandelen de stemrechten en economische rechten van elkaar kan loskoppelen en daardoor uw positie als DGA nog verder kan verstevigen. Er mag binnen de STAK geen bedrijfsvoering plaatsvinden, omdat het dan uit fiscaal oogpunt belast wordt als een BV Dat doet u door uw aandelen te certificeren.

Wat houdt certificeren van aandelen in?

U dient uw aandelen van de BV over te dragen aan een stichting (STAK). Deze stichting krijgt hierdoor de aan de aandelen verbonden stem- en winstrechten. U moet ervoor zorgen dat u in het bestuur zit van deze stichting, zodat u vervolgens vanuit de stichting certificaten geeft aan uw BV. Deze corresponderen met de aandelen en geven recht op het dividend dat op de aandelen wordt uitgekeerd. Door de certificaten behoudt u alle economische rechten. Het stemrecht blijft in handen van de stichting (waar u bestuurder van bent).

Rechten van de certificaathouder?

De certificaathouder heeft ook meer rechten dan alleen uitbetaling van het dividend door de stichting. Hij mag wel de AvA bijwonen om daar zijn zegje te doen. In het geval van een NV kan de certificaathouder een verzoek indienen aan de STAK om een volmacht te krijgen, zodat de certificaathouder toch het recht heeft om te stemmen. Dat verzoek moet op enkele uitzonderingen na geaccepteerd worden door de STAK.

Flex BV

In oktober 2012 is de nieuwe BV recht(flex-bv) gekomen, waardoor het mogelijk is geworden om vanuit de BV aandelen uit te geven met de economischerechten maar zonder de stemrechten. De STAK constructie is daardoor voor de BV minder noodzakelijk dan vroeger geworden, maar kan in sommige gevallen nog wel nuttig zijn. Een voorbeeld hiervan: als u wilt voorkomen dat de stemrechtsloze certificaat/aandeelhouders geen vergaderrecht hebben (iets anders dan stemrecht). Dat kan wel via een STAK, maar niet via stemrechtsloze aandelen. Ook wanneer een familiebedrijf wel wil dat zoon/dochter winst ontvangen bij bedrijfsopvolging, maar niet wil dat zij stemrechten ontvangen.

Voordelen van een STAK

 • Certificaten kunnen worden uitgegeven zonder tussenkomst van een notaris
 • Certificaathouders worden niet vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (anonimiteit)
 • Benoeming opvolgende bestuursleden statutair geregeld
 • Waarborgen continuïteit van de onderneming
 • De STAK zal zelf niet als bedrijf uitvoerend zijn dus niet belastingplichtig

Nadelen van een STAK

 • Certificering van aandelen kan in bepaalde situaties leiden tot belang heffing van de belastingdienst
 • Het is voor een BV niet meer zo toepasselijk door de in 2012 ingevoerde BV-recht
 • Er mag geen onderneming worden gedreven vanuit de STAK, vanuit fiscaal oogpunt wordt dat dan gezien als een BV.
Hieronder wat nuttig kan zijn als je een STAK wil oprichten.
 1. Een werkgever wil zijn werknemers motiveren door ze aandelen te geven. Loopt de onderneming goed, dan gaat de koers omhoog en krijgen de werknemers een grotere uitkering. Hij wil echter niet dat ze zeggenschap hebben, want de belangen van werknemers zijn altijd gelijk aan die van de werkgevers (bijvoorbeeld de hoogte van een salaris). Een STAK kan ervoor zorgen dat werknemers wel het economische recht heeft van de aandelen, maar daarin geen stemrechten krijgen.
 2. In het geval van een familiebedrijf kunnen er misverstanden en/of ruzies komen. Dan kan er een STAK worden opgericht met een neutraal bestuur. Als gevolg dat niemand meer zijn eigen zin kan doordrijven.
 3. Bij estateplanning (het regelen van hoe het bedrijf naar de erfgenamen gaat) kan een STAK ook nuttig zijn. Stel dat vader 2 zoons heeft, maar de ene zoon niet geschikt vindt om besluiten over het bedrijf te nemen. Er kan dan een STAK worden opgericht waarvan de geschikte zoon aan het hoofd staat, terwijl beide zoons in bezit zijn van de certificaten. Het gevolg is dat beide meedelen met de winst maar de ongeschikte zoon geen zeggenschap heeft, omdat die is achtergebleven in de stichting administratiekantoor.
 4. Ten slotte kan worden gedacht aan het voorkomen dat een kleine aandeelhouder de macht in handen krijgt, omdat andere aandeelhouders niet op komen dagen op de AvA. De stemrechten van de aandeelhouders zitten in de STAK, tenzij de certificaathouder zelf besluit om ze alsnog in te wisselen (te ‘royeren’). Bij het aandeel Unilever is een voorbeeld waar dat zo geregeld. Aandeelhouders die niet naar de AvA komen zullen ook geen stemrecht willen, waardoor hun aandelen in de stichting STAK blijven zitten. Die STAK zal dus veel stemrechten hebben, waardoor kleine aandeelhouders de aandeelhoudersvergadering niet kunnen domineren.
 5. Wat is crowdfunding? Dat is een manier voor ondernemers om investeringen te vinden via een online platform, waar investeerders en ondernemers (kleine) bedragen kunnen aanbieden of vragen voor een investering in een onderneming. De STAK kan een certificaat leveren aan een investeerder door middel van een cessie met een geregistreerde akte. Levering van een certificaat is daardoor eenvoudiger dan levering van een aandeel.

Conclusie

Zoals u heeft gelezen is de STAK constructie niet altijd waterdicht, doordat er de laatste jaren veel is veranderd binnen de rechtsvormen, alhoewel er in sommige gevallen het nog wel een nuttige functie heeft. Laat u dus van te voren goed adviseren door specialisten in dit vakgebied om te kijken of het voor u een handige constructie is voor uw onderneming.

Relevante producten