Eenmanszaak naar BV

/ Omzetten naar BV
Deze pagina is interessant voor u als u momenteel een eenmanszaak heeft en de onderneming op termijn wilt voortzetten in een BV. Hieronder de vier meest gebruikte redenen waarom men van eenmanszaak naar BV zou willen gaan:

1. Fiscaal

Als u onderneemt vanuit een eenmanszaak, dan wordt u gezien als een IB-ondernemer (u betaalt inkomstenbelasting). De winsten van uw eenmanszaak worden belast in de progressief opgebouwde box 1 (36,2% t/m 52% betaling). Als u onderneemt vanuit een B.V. dan bent u een VPB-ondernemer (u betaalt vennootschapsbelasting). Het vennootschaps-belastingtarief bedraagt slechts 20% (tot en met € 200.000).

Waarom kiest niet iedere ondernemen niet direct voor een BV wegens belastingvoordelen? Dit komt omdat naast vennootschapsbelasting tevens inkomstenbelasting betaalt moet worden over het inkomen van de bestuurder (salaris) en dividendbelasting over de uitkering aan de aandeelhouders (dividend). Het wordt in de regel aangenomen dat het fiscaal interessanter is om vanuit een BV te ondernemen, indien de onderneming meer dan € 100.000 winst genereert.

2. Aansprakelijkheid

Veel ondernemers willen van eenmanszaak naar BV omdat ze persoonlijke aansprakelijkheid willen uitsluiten. Vanuit een eenmanszaak is de ondernemer nog persoonlijk aansprakelijk, maar nadat de fiscale voordelen opgebruikt zijn of niet meer opwegen tegen de mogelijke aansprakelijk, kan kiezen de meeste ondernemers voor het omzetten van hun eenmanszaak naar BV.

3. Overdracht van onderneming

In tegenstelling tot de eenmanszaak is het vanuit een BV eenvoudiger om mensen in het eigendom of op zeggenschapsniveau te laten participeren. Dit komt omdat de BV eigendom (aandelen) en zeggenschap (bestuur) gescheiden heeft. Ondernemers maken op het moment de onderneming gaat groeien vaak de keuze met hun eenmanszaak de BV in te gaan. Ze kunnen derden laten participeren (investeren) en eventueel derden het bestuur laten voeren over hun onderneming.

4. Uitstraling

Bijna bij elke overgang van eenmanszaak naar BV speelt het uitstralings-aspect een belangrijke rol. Als een onderneming groeit wil zij serieus genomen worden door haar handelspartijen of derden. Ondanks de rechtsvorm niets zegt over de professionaliteit van de onderneming, voelt dit vaak voor de ondernemer en handelspartners wel zo.


Er zijn drie manier om van eenmanszaak naar een BV te gaan.


1. Uw eenmanszaak staken en de activiteiten opnieuw starten vanuit een BV

Als een eenmanszaak nog niet veel activiteiten heeft verricht, geen contracten heeft gesloten, weinig tot geen activa in de eenmanszaak zit en geen goodwill is opgebouwd in de onderneming, dan is het misschien niet nodig om uw eenmanszaak in te brengen in de BV. Het zou dan economischer zijn uw huidige activiteiten te staken in uw eenmanszaak en de activiteiten opnieuw op te starten in de BV.

Voorbeeld: Dirk begint een webwinkel in city-bikes. Nadat hij opdracht gegeven heeft aan de websitemaker gaat hij naar de KvK om zichzelf in te schrijven als eenmanszaak. Hij importeert deze fietsen uit China en verkoopt direct via zijn webshop aan aanvankelijk Amsterdamse bewoners. De fietsen vallen erg in de smaak en hij krijgt een aanbieding van Groupon om 10.000 fietsen te verkopen. Omdat de cijfers hem duizelen en hij onvoldoende afweet van de kwaliteit van de fietsen besluit hij een BV op te richten en de handelstransactie met Groupon aan te gaan. Hij heft zijn eenmanszaak op en verkoopt de website en domeinnaam aan de nieuwe BV voor € 2000,- ex. BTW.

2. Eenmanszaak ruisend inbreng in een BV

Ruisend van eenmanszaak naar BV is een vorm die toegepast wordt in gevallen dat het interessant om direct af te rekenen met de belastingdienst over de opgebouwde goodwill. Of er goodwill is opgebouwd moet blijken uit de jaarcijfers/jaarrekening van uw onderneming. Het direct afrekenen over de goodwill wordt meestal toegepast indien…

3. Eenmanszaak geruisloos inbrengen in een BV

Geruisloos van eenmanszaak naar BV is een vorm die toepast indien het voor u interessant is voor u om de afrekening over uw goodwill door te schuiven naar de toekomst. Het doorschuiven van afrekening over uw opgebouwde goodwill wordt meestal toegepast in specifieke gevallen. Win hier altijd advies over in bij een fiscalist of accountant.