Dé 5 belangrijkste verzekeringen voor ZZP-ers

/ Zakelijke verzekeringen

Als startend zelfstandig ondernemer (hierna: ZZP-er) bent u zelf verantwoordelijk voor het beperken van risico's. Het starten als ZZP-er lijkt misschien niet risicovol, maar zelfs als u voor uw werk een afspraak heeft in een koffietentje en u stoot per ongeluk een kop koffie om over iemands laptop, dan bent u hiervoor aansprakelijk.

Alles verzekeren is óók weer niet nodig, maar wat moet u wel en niet verzekeren? In dit artikel zetten wij de 5 belangrijkste ZZP verzekeringen voor u op een rij.

1. Aansprakelijkheid: Bedrijfsaansprakelijkheid

De absolute nummer 1 voor alle ZZP-ers is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt fysieke schade die optreedt door (kleine) ongelukjes, zoals het omstoten van een kop koffie, het uit iemands handen stoten van een iPhone of het morsen op een kleed.

De méést gemaakte fout: uw privé aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade niet! De schade wordt namelijk veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, hier moet u een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten.

2. Aansprakelijkheid: Beroepsaansprakelijkheid

De absolute nummer 2 - voor sommige ZZP-ers zelfs de nummer 1 ! - is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de schade die voorkomt uit beroepsfouten. En deze schadepost kan astronomische proporties aannemen.

Voorbeelden van beroepsfouten: een verkeerd gegeven advies van een advocaat, een rekenfout van een architect of een knipfout van een kapper. Dergelijke fouten kunnen enorme schadeposten tot gevolg hebben. Welke schade zou er bij u kunnen ontstaan door een beroepsfout? Zorg dat u zich tegen deze schade indekt!

Benieuwd welke verzekeringen u nodig heeft? Start onze verzekeringswijzer >>

3. Rechtsbijstandverzekering

De toenemende mate van flexibilisering heeft tot gevolg dat er meer tijdelijke opdrachtovereenkomsten zijn. Ook doen veel ZZP-ers zaken via internet en hebben daarom te maken met (veel) verschillende klanten. De kans dat er een conflict ontstaat over opleverentermijnen, betalingen of nakoming zijn daardoor veel groter dan voorheen.

De kosten van advocaten en juristen zijn door de jaren echter niet afgenomen, integendeel: deze zijn zelfs toegenomen. Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering is daarom verstandig voor iedere ZZP-er die zaken doet met opdrachtgevers of klanten. Hiermee dekt u zichzelf in tegen eventuele hoge kosten in toekomst.

4. AOV: arbeidsongeschiktheidsverzekering

Misschien wel de meest gestelde vraag onder ondernemers: moet ik wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? In tegenstelling tot bovengenoemde verzekering - die bijna altijd worden afgesloten - is de premie van de AOV vrij hoog en daardoor neemt de twijfel toe.

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en zou eerder per geval afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Het is misschien beter om uzelf de volgende vraag te stellen: Hoe onderhoud ik mezelf als ik ziek ben of een ongeluk krijg? In deze gevallen kunt u niet terugvallen op uw werkgever en bent u aangewezen op uzelf. Wat zijn uw vaste lasten en wat zijn uw fallback scenario's?

De premie van de AOV verzekering wordt bepaald op basis van een aantal parameters, zoals de mate waarin u arbeidsongeschikt moet zijn, de vervangende werkzaamheden die u moet kunnen uitoefenen en de periode waarna de uitkering plaatsvindt en voortduurt. Ga niet voor de AOV met de laagste premie, maar kijk goed naar de voorwaarden! U heeft namelijk niets aan een AOV met de die uiteindelijk niet uitkeert als u ziek bent! Dat is daadwerkelijke weggegooid geld.

5. Bedrijfsautoverzekering

Deze verzekering is op veel ZZP-ers niet van toepassing, maar omdat hij voor diegene die zakelijk wél gebruik van een auto zó belangrijk is, staat hij op nummer 5: de bedrijfsautoverzekering.

U bent verplicht uw bedrijfsauto minimaal WA (wettelijke aansprakelijkheid) te verzekeren. U kunt deze basisverzekering uitbreiden met WA Plus of All Risk. 

  • WA (wettelijke aansprakelijkheid) is de meest beperkte dekking. Alleen de schade die u met uw bedrijfsauto aan andere voertuigen en/of personen toebrengt, wordt vergoed. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed.
  • WA + beperkt casco (WA plus) dekt, naast de WA-dekking, ook brand-, hagel-, storm-, diefstal- en ruitschade. De schade aan uw bedrijfsauto, door u veroorzaakt, wordt niet vergoed.
  • WA + volledig casco (All Risk) vergoedt alles wat onder WA + beperkt casco valt, inclusief de schade aan uw eigen bedrijfsauto, ook wanneer deze schade uw schuld is.
  • Direct verzekeren? Vul ons formulier in en krijg een premievoorstel toegestuurd.