Wanneer kies je voor een holdingstructuur

Wat is de holdingstructuur?

Een holdingstructuur is een verticale relatie tussen ten minste twee besloten vennootschappen (hierna: B.V.). De vennootschappen staat in verticaal verband, omdat de aandelen van de werkmaatschappij gehouden worden door een tweede B.V.: de holding-B.V. De aandelen van de holding-B.V. worden op haar beurt gehouden door de ondernemer (in privé). Feitelijk wordt er dus een extra schakel (B.V.) in de ketting geplaatst. De ondernemer richt in plaats van één B.V. dus in totaal minimaal twee B.V.’s op.

De besloten vennootschap als holding

De holding vennootschap, ook wel houdstermaatschappij, moedervennootschap of personal holding genoemd is een B.V. waarin geen bedrijfsactiviteiten uitgeoefend. Het doel van deze B.V. is het houden van aandelen in andere vennootschappen, het uitvoeren van management taken, beleggingen en het opbouwen van pensioen.

Wat is een werkmaatschappij?

Vanuit deze B.V. worden de dagelijkse activiteiten van de onderneming gedreven. Deze B.V. sluit contracten, neemt personeel aan, huurt een locatie en zal verantwoordelijk gehouden worden voor nakoming van de verplichtingen en de eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden. In de vennootschap wordt ook de goodwill van de onderneming opgebouwd.De twee bovengenoemde B.V.’s worden tezamen omschreven als een holdingstructuur. De ondernemer is directeur en aandeelhouder van de holding en de holding is op haar beurt weer directeur en aandeelhouder van de werkmaatschappij.

Lees hieronder enkele redenen waarom u zou kunnen kiezen voor een holdingstructuur. 

Meerdere bedrijven

Als u meerdere ondernemingen drijft vanuit de rechtsvorm B.V. dan kan het wenselijk zijn om deze verschillende entiteiten aan te sturen vanuit één centraal punt: de holding. U hoeft dan geen dienstbetrekking (als bestuurder) aan te gaan met meerdere B.V.’s en uw loonadministratie regelen vanuit één B.V. Daarnaast kunt u de kapitaalstromen tussen de afzonderlijke B.V.’s beter beheren.

Als ondernemers gebruik maken van meerdere B.V.`s dan kunnen ze ervoor kiezen om hun waardevolle activa onder te brengen in B.V. A en hun risicovolle activiteiten in B.V. B. Hierdoor kunnen mogelijke risicovolle activiteiten niet tot een geheel faillissement en ondergang van de onderneming leiden.

Door het gebruik van een holding, kan de ondernemer ervoor zorgen dat zijn pensioenopbouw daarin zal plaatsvinden. Hierdoor kan zijn oudedagsvoorziening niet aangetast worden door een faillissement.

Bedrijven die meerdere of omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben moeten zich vooraf goed laten adviseren door een fiscalist. De reden dat grote bedrijven beschikken over een kerstboom aan B.V.`s is omdat ze alle verschillende activiteiten onderbrengen in afzonderlijke B.V.`s Mocht het slechts gaan met het ene bedrijf, dan valt niet alles om. Hierbij hoeft het niet alleen te gaan om risico volle ondernemingen, een bedrijfsongeval met werknemers kan ook een faillissement ten gevolgen hebben.

Direct uw holdingstructuur starten >>

Aansprakelijkheid

Een belangrijke reden voor ondernemers om te kiezen voor de rechtsvorm B.V. is het beschermen van hun prive vermogen tegen aansprakelijkheden en een eventueel daaruit voortvloeiend faillissement. Ondanks het privé vermogen van de ondernemer beter beschermd is door de oprichting van een besloten vennootschap (B.V.), zal het vermogen wat in uw onderneming zit verloren kunnen gaan bij een faillissement. Ook deze vermogensbedragsdelen kunt u beschermen door een extra B.V. op te richten en de waardevolle bedrijfsvermogens (zoals geld, aandelen, patenten etc.) hierin onder te brengen. Hierdoor wordt een extra drempel opgeworpen voor schuldeisers. De werkmaatschappij kan toch gebruik maken van de rechten die in deze B.V. zijn ongebracht door deze te leasen.

Direct uw holdingstructuur starten >>

Fiscaliteit

De meest ondernemers kiezen voor een holdingstructuur om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling. Door deze vrijstelling hoeft de ondernemer bij de verkoop van de aandelen in de werkmaatschappij geen inkomstenbelasting (25%) af te dragen. De verkoopsom voor de aandelen wordt betaald aan de holdingvennootschap, omdat dit de houder/eigenaar is van de aandelen. De verkoopsom wordt dus niet meegenomen in de privé inkomsten van de ondernemer.

De deelnemingsvrijstelling is feitelijk een belasting uitstelregeling en geen afstelregeling. Zodra de ondernemer het geld naar privé haalt is er alsnog inkomstenbelasting verschuldigd. Het ontvangen geldbedrag kan echter wel geinvesteerd worden in andere onderneming of aangewend worden voor andere doeleinden. De ondernemer profiteert dan wel van de bespaarde belasting.


Garantie tegen persoonlijk faillissement?


Het werken vanuit meerdere B.V.`s is geen garantie tegen algeheel faillissement. Mocht er bestuurlijk wanbeleid geconstateerd worden dan kan door de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van B.V.`s heengekeken worden. Dit betekent dat het vermogen van afzonderlijke B.V. aangesproken kunnen worden door schuldeisers.

Voorbeeld: B.V. A factureert en ontvangt alle betalingen van opdrachtgevers. B.V. B betaalt alleen het personeel en gaat schulden aan met leveranciers. Na verloop van tijd kan B.V. B haar schulden niet meer betalen, logisch want alle opbrengsten gaan naar B.V. A. In dergelijke gevallen zal B.V. A de schulden van B.V. B moeten voldoen, ondanks dat het een aparte rechtspersoon is.

Let op dat u uw structuur gebruikt zoals het bedoelt is. Veel ondernemers zien de structuur van onderlinge B.V.`s als een onderneming, maar op moment van faillissement wilt u niet dat de curator er ook zo over denkt. Het is dus belangrijk dat u niet meer activa dan noodzakelijk in uw werk-B.V. houdt en dat u een muur opbouwt tussen deze afzonderlijke B.V.`s. Zorg ervoor dat u zich goed laat adviseren, dit betaalt zich op termijn zeker uit!