Vennootschap onder firma

Een samenwerkingsverband tussen meerdere personen

Wilt u een vennootschap onder firma (VOF) starten? Op deze pagina vindt u informatie over het starten van een VOF en onafhankelijke professionals die u kunnen helpen met het opstellen van de noodzakelijke juridische documenten.

Lees onze informatie en gebruik onze startersgidsen, zodat u geïnformeerd en gestructureerd kunt starten met uw eigen VOF.

U kunt vanzelfsprekend ook gebruik maken van onze partner op het vlak van VOF oprichtingen. 

Fiscaal aantrekkelijk bij lagere winsten
Lage opstart- en administratiekosten
Snel inschrijven

Wat is een VOF?

Een vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten (individuen). Een VOF kan mondeling (door een mondelinge afspraak) tot stand komen. Het is echter ten zeerste aan te raden duidelijke schriftelijke afspraken te maken met uw medevennoten alvorens u gaat beginnen.

Alle vennoten zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen en aansprakelijkheden van de vennootschap en zodoende kan een vennoot, indien er geen duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt, een andere vennoot binden zonder diens toestemming.

Hoe start ik een VOF?

U start uw VOF met uw vennoten reeds door een mondelinge overeenkomst. Het is echter ten zeerste aan te raden jullie afspraken met betrekking tot inbreng, eigendom en de winstverdeling vast te leggen op papier.

Hiervoor hebben we onderaan deze pagina een modelovereenkomst gemaakt. Daarnaast zult u zich waarschijnlijk willen inschrijven en wellicht moeten inschrijven in de Kamer van Koophandel.

Zonder inschrijving is het niet mogelijk facturen te versturen met een KvK en BTW nummer of een zakelijke rekening te openen of verzekering af te sluiten.

Kosten opstarten VOF

Het oprichten van een VOF is gratis. De Kamer van Koophandel rekent echter wel een eenmalige inschrijfvergoeding €50,- Daarnaast moet u rekening houden met €12,- voor een officieel uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Dit uittreksel heeft u nodig voor o.a. het opnemen van een zakelijke rekening.

VOF en notariskosten

Het is niet wettelijk vereist om voor oprichting van uw VOF langs de notaris te gaan om een oprichtingsakte op te stellen. Zoals reeds eerder gezegd is de oprichting vormvrij.

Het is dus al mogelijk om mondeling een overeenkomst met uw vennoot aan te gaan. Dit is echter niet aan te raden. Het dan voor derden niet duidelijk zijn wat de vennoten onderling hebben afgesproken en dit wordt mogelijk voor de vennoten, voornamelijk in geval van onenigheid, eveneens onduidelijk.

Het is wel mogelijk de schriftelijke overeenkomst vast te leggen bij de notaris. Dit kan verstandig zijn, want dan kan er absoluut geen onduidelijk meer bestaan over de regels die schriftelijk zijn overeengekomen.

De notaris zal als een onafhankelijk derde vastleggen dat op een bepaalde datum en tijd afspraken zijn overeengekomen tussen de vennoten.

Recensie Partner

Voordelen VOF

 • Eenvoudige oprichting
 • Gunstige fiscale faciliteiten (voor startende kleinere ondernemers)
 • Lage tot geen oprichtingskosten
 • Eenvoudig opheffen

Nadelen VOF

 • Privé aansprakelijkheid
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Minder professioneel imago
 • Fiscale Nadelen (Grote ondernemingen)
 • Groot succes? Dan moet je over naar BV

De stappen om online een VOF op te richten

Deze fases kunt u doorlopen

01

Duidelijke en schriftelijke afspraken

Alvorens u zich inschrijft is het noodzakelijk dat u duidelijk en schriftelijke afspraken maakt met u mede vennoten.

De ervaring leert dat ondernemers vaak bij aanvang, net zoals bij een huwelijk, uitgaan van de beste intenties waardoor afspraken over een mogelijke eigendoms- of inbrengverdeling op de achtergrond geraakt. Zoals u zult begrijpen kan dit tot vervelende situaties leiden.

Zet deze afspraken vervolgens in een modelovereenkomst. Wij hebben hieronder alvast een standaard model voor u opgesteld.

Laat uw overeenkomst controleren door een jurist alvorens te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

02

VOF online inschrijven

Als de overeenkomst is opgesteld en gecontroleerd kan de vennootschap ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel en handelsregister. Dit doet u door uw vennootschap eerst aan te melden volgens de online module van de KVK:

Online inschrijven Kamer van Koophandel

03

Persoonlijke afspraak KVK

Na het invullen van de persoon-/bedrijfsgegevens moet u met uw vennoten persoonlijk langskomen bij een KvK vestiging in uw buurt. Benodigdheden:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • € 50,- inschrijvingsvergoeding (uitsluitend pinnen)

04

Oprichting VOF afgerond

Gefeliciteerd, jullie staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Nu kan het ondernemen beginnen!

VOF en belasting

Uw BV oprichten in enkele stappen

Volgens de wet zijn de vennoten IB-ondernemers. De vennoten moeten ieder voor zich inkomsten belasting betalen. Dit betekent dat de vennoten afzonderlijk in aanmerking komen voor gunstige belastingfaciliteiten zoals startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleine-ondernemingsregeling of zelfstandigenaftrek.

Ondanks ieder van de vennoten afzonderlijk belastingaangiften moet doen voert de VOF wel één gezamenlijke administratie. Dit betekent dat de VOF zelf BTW aangifte moet doen en een administratie moet voeren. BTW aangifte moet in beginsel 4 maal (ieder kwartaal) gedaan worden. Het is mogelijk de belastingdienst te verzoeken om jaarlijks BTW aangifte te doen. Hiervoor hebben wij hieronder een modelbrief voor u gemaakt.

Ontbinden VOF

Een BV oprichten wegens belastingredenen

De VOF moet ten alle tijden bestaan uit meerdere (meer dan één) vennoten. Mocht u een VOF drijven met één vennoot dan eindigt de VOF met bestaan door het uittreden of overlijden van deze vennoot. De VOF zal dan van rechtswege voortgezet worden als eenmanszaak. Echter zal in beide voorgenoemde gevallen sprake zijn van ontbinding van de VOF. Dit betekent dat de firma vereffend moet worden.

Bij aanvang zijn vennoten verplichtingen en rechten overeengekomen met betrekking tot de verdeling van inbreng, opbrengsten en kosten. Ieder heeft dus recht, afhankelijk van de overeenkomst, op een verdeling van het opgebouwde bedrijf. Lees hier meer over het beëindigen van de VOF.

Bevoegdheid

Een BV oprichten wegens aansprakelijkheidsredenen

Als een vennoot beheersbevoegd is handelscontracten te sluiten tot een maximum van bijv. 30.000, dan mag hij zelfstandig en rechtsgeldig de VOF vertegenwoordigen en binden aan dit contract. Maar wat gebeurt er als een vennoot de VOF onbevoegd vertegenwoordigd? Wie en tot beloop van welk bedrag is dan aan deze overeenkomst gebonden?

De VOF wordt in deze gevallen niet gebonden door de onbevoegde vennoot tenzij de vennootschap:

1. De rechtshandeling bekrachtigd
2. Er sprake was van gewekte schijn van volmacht door de mede vennoten (gerechtvaardigd vertrouwen)
3. Sprake is van baattrekking. Dit betekent dat de wederpartij kan aantonen dat het een positief saldo voor de vof oplevert.
4. Bescherming op grond van art. 25 handelsregisterwet (HR: Cafe ’t Brouwertje: Als je ingeschreven staat als eigenaar kan elke wederpartij zich daarop beroepen ook al raadpleegt hij het handelsregister pas na het gesloten contract).
5. In geval van zaakwaarneming

Lees hier meer over de besluitvorming in de VOF >>

Lees hier meer over de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de VOF >>

Voorbeeld contract VOF

Een BV bevordert de continuïteit en opvolging

In een contact van een VOF dienen enkele belangrijke zaken geregeld te worden. Aangezien vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het handelen van andere vennoten is het inperken van elkaars vertegenwoordiging bevoegdheid van essentieel belang. In een VOF contract dienen/kunnen onder meer de volgende zaken geregeld worden:

 • Duur van de overeenkomst
 • Namen van de vennoten
 • Adres/(handels)naam/doel van de vennootschap
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten
 • Inbreng (arbeid, kapitaal en/of onroerende zaken)
 • De verdeling van winsten of verliezen
 • Uittredings- en toetredingregeling van vennoten
 • Geschillenregeling
 • Voortzettingregeling
 • Ontbindingsregeling

Let op: De vertegenwoordigingsbevoegdheid van vennoten dient wel ingeschreven te zijn in het handelsregister.

Klik hier voor een gratis voorbeeld VOF contract >>

Verschil tussen VOF en CV

Geen verschillen tussen de BV of Flex BV

Een VOF staat voor vennootschap onder firma en CV voor commanditaire vennootschap. Een VOF wordt automatisch een CV genoemd als een van de deelnemende vennoten een commanditaire vennoot is. Een commanditaire vennoot wordt ook wel een stille vennoot genoemd in de volksmond. Deze vennoot investeert uitsluitend kapitaal en is niet belast met handelingen van een besturend vennoot. Doordat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de VOF blijft de CV, door uitsluitend geld in te leggen zonder verdere zeggenschap of besluitbevoegdheid, buiten schot.

Let op: Als de CV zich gaat gedragen als een besturend vennoot dan is hij voor alle handelingen, zelfs voor handelingen die voor die handeling zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk.

FAQ

Veel gestelde vragen

Moet ik voor het starten van een VOF langs de notaris?

StartFlex is sinds 2012 een online platform voor startende ondernemers die zich goed willen oriënteren, laten informeren door professionals en kwalitatieve zakelijke diensten efficiënt willen afnemen. Wij hebben een partnership als u advies of hulp nodig hebt bij het starten van een VOF. Deze partner kunt u hier vinden.

Ben ik vanuit een VOF persoonlijk aansprakelijk?

Ja vanuit een VOF ben je persoonlijk aansprakelijk doordat een VOF geen rechtspersoon is.

Hoe bescherm ik mijn persoonlijk vermogen?

Dit kan via een Holdingstructuur van BV’s. Hier kan je daar meer over vinden: Alles over de Holdingstructuur.

Hoelang duurt het oprichten van een VOF?

Het oprichten van een VOF is een bijzonder kort proces. Binnen enkele dagen kunt u al klaar zijn met het volledig op poten hebben van een VOF. Paar goede documenten en een bezoekje aan de KVK zijn al ruim voldoende.

Hoe werkt het met administratie?

Wij hebben een uitgebreid artikel geschreven over de VOF administratie. Dit is een stuk eenvoudig dan bij een BV structuur.

winkel vof

Meer over de VOF

Relevante pagina’s over de VOF

VOF Voorbeeld Overeenkomst

Welke punten moeten in VOF voorbeeldovereenkomst geregeld worden? Een vennootschap onder firma (hierna: VOF) is een personenvennootschap. In tegenstelling tot de B.V. heeft zij geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat zij persoonlijke aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarnaast zijn vennoten ook hoofdelijk aansprakelijk (ieder geheel voor elkaars deel). De VOF wordt aangegaan door minimaal twee partijen. De…

Vof of BV?

Een V.O.F. of B.V.? Gratis rechtsvormkeuze test: Start nu. U twijfelt tussen de keuze om een vennootschap onder firma (VoF) of besloten vennootschap (BV) op te richten? In dit artikel zullen wij voornamelijk de verschillen duidelijk maken tussen deze twee varianten en adviseren altijd om uw situatie persoonlijk te laten beoordelen door de beste specialisten.…

Inbreng in VOF

Wat is inbreng in VOF? De vennootschap is de rechtsbetrekking die ontstaat tussen twee of meer (rechts)personen, wanneer zij zich bij overeenkomst verplichtingen om ieder iets in te brengen met het oogmerk om daarmee in onderlinge samenwerking een vermogensrechtelijk voordeel te behalen. De inbreng van partijen kan zeer uiteenlopend zijn: goederen, geld, arbeid, genot van…

VOF Voortzetten

De wet gaat ervan uit dat de vennootschap wordt ontbonden bij wisseling, overlijden of uittreding van een der vennoten. De vennootschap wordt alleen voortgezet indien dit vooraf contractueel (in de overeenkomst) is vastgelegd. Het is om deze reden verstandig in de overeenkomst bepalingen op te nemen over de mogelijkheden van (een der) vennoten om de…

Besluitvorming in de VOF

Unanimiteit en gelijkwaardigheid In de uitvoering van de vennootschap zullen de vennoten nadere bestuursbesluiten moeten nemen. Doordat de vennoten gelijkwaardig zijn, hebben zij ieder een gelijke stem, gelijke rechten van spreken alsmede het recht initiatief te nemen waardoor onderwerpen worden besproken. Het uitgangspunt van de wet is dat voor besluitvorming in beginsel geschiedt volgens unanimiteit.…

Interne aansprakelijkheid en verplichtingen

Goed vennoot Uit de overeenkomst van de vennoten vloeit voort dat ieder der vennoten zich naar vermogen als een ‘goed vennoot’ zal gedragen. Tevens zullen vennoten moeten samenwerken, wat betekent dat zij rekening en verantwoording zullen moeten afleggen over hetgeen hij of zij voor de vennootschap heeft gedaan en financiële uitkomsten van handelingen. Voor een…

Eenvoudig kant en klaar een VoF Starten?

Zoals je kan lezen op deze site is het niet eenvoudig om een BV of VoF te starten. Gelukkig zijn er partijen die full-service (volledig online) jou kunnen helpen met alle stappen. Eén van onze partners van dit moment: Firm24.com kan al dit werk voor jou uit handen nemen.