VOF starten

Wilt u een vennootschap onder firma (VOF) starten? Op deze pagina vindt u informatie over het starten van een VOF en onafhankelijke professionals die u kunnen helpen met het opstellen van de noodzakelijke juridische documenten.

Waarom kiezen voor een VOF?


1
Fiscaal aantrekkelijk bij lagere winsten
2
Lage opstart- en administratiekosten
3
Snel inschrijven

Bestel relevante diensten


Wat is een VOF?

Een vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsverband tussen vennoten (individuen). Een VOF kan mondeling (door een mondelinge afspraak) tot stand komen. Het is echter ten zeerste aan te raden duidelijke schriftelijke afspraken te maken met uw mede-vennoten alvorens u gaat beginnen. Alle vennoten zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen en aansprakelijkheden van de vennootschap en zodoende kan een vennoot, indien er geen duidelijke schriftelijke afspraken zijn gemaakt, een andere vennoot binden zonder diens toestemming.

Voordelen VOF

 • Eenvoudige oprichting
 • Gunstige fiscale faciliteiten (voor startende kleinere ondernemers)
 • Lage tot geen oprichtingskosten
 • Eenvoudig opheffen

Nadelen VOF

 • Privé aansprakelijkheid
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Minder professioneel imago

Hoe start ik een VOF?

U start u VOF met uw vennoten reeds door een mondelinge overeenkomst. Het is echter ten zeerste aan te raden jullie afspraken met betrekking tot inbreng, eigendom en de winstverdeling vast te leggen op papier. Hiervoor hebben onderaan deze pagina een model-overeenkomst gemaakt. Daarnaast zult u zich waarschijnlijk willen inschrijven en wellicht moeten inschrijven in de Kamer van Koophandel. Het is anders niet mogelijk facturen te versturen met een KvK en BTW nummer of een zakelijke rekening te openen of verzekering af te sluiten.

Kosten opstarten VOF

Het oprichten van een VOF is gratis. De Kamer van Koophandel rekent echter wel een eenmalige inschrijfvergoeding €50,- Daarnaast moet u rekening houden met €12,- voor een officieel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel heeft u nodig voor o.a. het opnemen van een zakelijke rekening.

VOF en notariskosten

Het is niet wettelijk vereist om voor oprichting van uw VOF langs de notaris te gaan om een oprichtingsakte op te stellen. Zoals reeds eerder gezegd zijn de oprichting vormvrij. Het is dus al mogelijk om mondeling een overeenkomst met uw vennoot aan te gaan. Dit is echter niet aan te raden. Het dan voor derden niet duidelijk zijn wat de vennoten onderling hebben afgesproken en dit wordt mogelijk voor de vennoten, voornamelijk in geval van onenigheid, eveneens onduidelijk.

Het is wel mogelijk de schriftelijke overeenkomst vast te leggen bij de notaris. Dit kan verstandig zijn, want dan kan er absoluut geen onduidelijk meer bestaan over de regels die schriftelijk zijn overeengekomen. De notaris zal als een onafhankelijk derde vastleggen dat op een bepaalde datum en tijd afspraken zijn overeengekomen tussen de vennoten.

VOF en belasting

Volgens de wet zijn de vennoten IB-ondernemers. De vennoten moeten ieder voor zich inkomsten belasting betalen. Dit betekent dat de vennoten afzonderlijk in aanmerking komen voor gunstige belastingfaciliteiten zoals startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleine-ondernemingsregeling of zelfstandigenaftrek.

Ondanks ieder van de vennoten afzonderlijk belastingaangiften moet doen voert de VOF wel één gezamenlijke administratie. Dit betekent dat de VOF zelf BTW aangifte moet doen en een administratie moet voeren. BTW aangifte moet in beginsel 4 maal (ieder kwartaal) gedaan worden. Het is mogelijk de belastingdienst te verzoeken om jaarlijks BTW aangifte te doen. Hiervoor hebben wij hieronder een modelbrief voor u gemaakt.

Ontbinden VOF

De VOF moet ten alle tijden bestaan uit meerdere (meer dan één) vennoten. Mocht u een VOF drijven met één vennoot dan eindigt de VOF met bestaan door het uittreden of overlijden van deze vennoot. De VOF zal dan van rechtswege voortgezet worden als eenmanszaak. Echter zal in beide voorgenoemde gevallen sprake zijn van ontbinding van de VOF. Dit betekent dat de firma vereffend moet worden.

Bij aanvang zijn vennoten verplichtingen en rechten overeengekomen met betrekking tot de verdeling van inbreng, opbrengsten en kosten. Ieder heeft dus recht, afhankelijk van de overeenkomst, op een verdeling van het opgebouwde bedrijf. Lees hier meer over het beëindigen van de VOF.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid VOF vennoten

Als een vennoot beheersbevoegd is handelscontracten te sluiten tot een maximum van bijv. 30.000, dan mag hij zelfstandig en rechtsgeldig de VOF vertegenwoordigen en binden aan dit contract. Maar wat gebeurt er als een vennoot de VOF onbevoegd vertegenwoordigd? Wie en tot beloop van welk bedrag is dan aan deze overeenkomst gebonden?

De VOF wordt in deze gevallen niet gevonden door de onbevoegde vennoot tenzij de vennootschap:

1. De rechtshandeling bekrachtigd
2. Er sprake was van gewekte schijn van volmacht door de mede vennoten (gerechtvaardigd vertrouwen)
3. Sprake is van baattrekking. Dit betekent dat de wederpartij kan aantonen dat het een positief saldo voor de vof oplevert.
4. Bescherming op grond van art. 25 handelsregisterwet (HR: Cafe ’t Brouwertje: Als je ingeschreven staat als eigenaar kan elke wederpartij zich daarop beroepen ook al raadpleegt hij het handelsregister pas na het gesloten contract).
5. In geval van zaakwaarneming


Lees hier meer over de besluitvorming in de VOF >>


Lees hier meer over de vertegenwoordigingsbevoegdheid in de VOF >>


Voorbeeld contract VOF

In een contact van een VOF dienen enkele belangrijke zaken geregeld te worden. Aangezien vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het handelen van andere vennoten is het inperken van elkaars vertegenwoordiging bevoegdheid van essentieel belang. In een VOF contract dienen/kunnen onder meer de volgende zaken geregeld worden:

 • Duur van de overeenkomst
 • Namen van de vennoten
 • Adres/(handels)naam/doel van de vennootschap
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten
 • Inbreng (arbeid, kapitaal en/of onroerende zaken)
 • De verdeling van winsten of verliezen
 • Uittredings- en toetredingregeling van vennoten
 • Geschillenregeling
 • Voortzettingregeling
 • Ontbindingsregeling

Let op: De vertegenwoordigingsbevoegdheid van vennoten dient wel ingeschreven te zijn in het handelsregister.

Klik hier voor een gratis voorbeeld VOF contract >>

Verschil tussen VOF en CV

Een VOF staat voor vennootschap onder firma en CV voor commanditaire vennootschap. Een VOF wordt automatisch een CV genoemd als een van de deelnemende vennoten een commanditaire vennoot is. Een commanditaire vennoot wordt ook wel een stille vennoot genoemd in de volksmond. Deze vennoot investeert uitsluitend kapitaal en is niet belast met handelingen van een besturend vennoot. Doordat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de VOF blijft de CV, door uitsluitend geld in te leggen zonder verdere zeggenschap of besluitbevoegdheid, buiten schot.

Let op: Als de CV zich gaat gedragen als een besturend vennoot dan is hij voor alle handelingen, zelfs voor handelingen die voor die handeling zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk.


Stappenplan oprichten VOF


Stap 1 – Duidelijke en schriftelijke afspraken

Alvorens u zich inschrijft is het noodzakelijk dat u duidelijk en schriftelijke afspraken maakt met u mede vennoten. De ervaring leert dat ondernemers vaak bij aanvang, net zoals bij een huwelijk, uitgaan van de beste intenties waardoor afspraken over een mogelijke eigendoms- of inbrengverdeling op de achtergrond geraakt. Zoals u zult begrijpen kan dit tot vervelende situaties leiden.

Zet deze afspraken vervolgens in een modelovereenkomst. Wij hebben hieronder alvast een standaard model voor u opgesteld. Laat uw overeenkomst controleren door een jurist alvorens te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Klik hier voor een gratis voorbeeld VOF contract >>
Stap 2 – VOF online inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als de samenwerkingsovereenkomst is opgesteld en gecontroleerd kan de vennootschap ingeschreven worden in de Kamer van Koophandel en handelsregister. Dit doet u door uw vennootschap eerst aan te melden volgens de online module van de Kamer van Koophandel. Zie hiervoor onderstaande link:

Online inschrijven Kamer van Koophandel

Let op: Uw vennootschap is nog niet ingeschreven als u de gegevens heeft opgestuurd.

Stap 3 – Persoonlijke afspraak inschrijving VOF

Na het invullen van de persoon-/bedrijfsgegevens moet u met uw vennoten persoonlijk langskomen bij een KvK vestiging in uw buurt. Benodigdheden:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • € 50,- inschrijvingsvergoeding (uitsluitend pinnen)

Stap 4 – Ondernemen

Gefeliciteerd, jullie staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Nu kan het ondernemen beginnen.

VOF starten? Start de rechtsvormkeuze test om te kijken welke rechtsvorm het beste bij u past!

FAQ

Een vennootschap onder firma wordt niet opgericht bij notariële akte. U hoeft dus niet langs de notaris. De Kamer van Koophandel verplicht echter wel dat alle vennoten persoonlijk langskomen voor de identificatie op kantoor. Een medewerker van de KvK stelt enkele vragen, controleert de identiteit van de vennoten en schrijft de onderneming vervolgens in. De kosten voor inschrijving bedragen € 50,-.
De vennoten die actief zijn in de VOF zijn hoofdelijke en in privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Het is daarom noodzakelijk dat u zelf voorzorgsmaatregelen neemt om uw privé aansprakelijkheid te beperken. Lees voor de mogelijkheden het volgende kopje "hoe bescherm ik mijn privé vermogen".
Bescherming van uw privé vermogen start bij het beschermen van het vermogen van de onderneming. De onderneming moet algemene voorwaarden hanteren waarin de specifieke risico's van de onderneming worden beperkt en deze van toepassing verklaren in een opdrachtovereenkomst. Daarnaast dient een zakelijke verzekering afgesloten te worden. Bent u gehuwd? Dan is het misschien verstandig uw huwelijkse voorwaarden te raadplegen om te zien of de bezittingen van uw echtgenoot niet uitgewonnen kunnen worden zodra er sprake is van privé aansprakelijkheid. De zojuist genoemde diensten worden aangeboden door StartFlex.
Vanaf het moment u online een afspraak heeft gemaakt met de KvK tot inschrijving duurt gemiddeld 5 werkdagen. Dat is relatief snel. U dient echter nog wel rekening te houden met de termijn waarop de noodzakelijke juridische documenten opgesteld moeten worden. Dit duurt gemiddeld 10 werkdagen.
Als u uw onderneming gaat drijven vanuit een COF dan zult u ook een administratie moeten bijhouden. Vanuit deze administratie kunt u straks de kwartaalaangiften van de BTW doen en de aangiften inkomstenbelasting. Volgens de wet dient u daarnaast een deugdelijke boekhouding bij te houden. U kunt uw administratie uitbesteden, deels uitbesteden of geheel zelf doen. Wilt u meer informatie over wat beter bij u past? Neem dan contact op met een van de StartFlex adviseurs.