Eenmanszaak of BV? Start onze gratis rechtsvormkeuze test en krijg direct antwoord: Start nu..

Hieronder een kleine lijstje van de punten die een belangrijke rol spelen bij uw keuze tussen een eenmanszaak of BV:

 • Fiscale voordelen
 • Participatie
 • Aansprakelijkheid
 • Starterskosten
 • Administratiekosten

 • Start de rechtsvormkeuze test en krijg direct advies > >

  1. Eenmanszaak of BV: de fiscale voordelen

  In het begin van dit artikel is er reeds over gesproken. Als u naar verwachting minimaal 1050 uur op jaarbasis aan uw onderneming zult besteden (in verband met startersaftrek) en niet meer dan 80.000 euro winst zult maken, dan kunt u beter voor een eenmanszaak kiezen. U betaalt dan in verhouding minder belasting

  2. Eenmanszaak of BV: participatie

  Als u verwacht dat er op korte termijn mensen zullen deelnemen of participeren in uw onderneming, dan is het verstandig om te kiezen voor een B.V. U heeft dan de mogelijk aandelen over te dragen aan deze participant. Een eenmanszaak biedt deze mogelijkheid niet.

  3. Eenmanszaak of BV: aansprakelijkheid

  Gaat u activiteiten uitoefenen die grote financiële gevolgen kunnen hebben? Zijn deze activiteiten slecht te verzekeren of wilt u meer zekerheid om uw privé vermogen te beschermen? Beantwoord u deze vragen met "ja" dan is de keuze voor een B.V. waarschijnlijk het beste om de eventuele nadelige gevolgen van een verkeerd gegeven advies af te schermen.

  4. Eenmanszaak of BV: starterskosten

  Het starten van een eenmanszaak is goedkoper dan een B.V. U hoeft niet langs de notaris voor het ondertekenen van de oprichtingsakte. Heeft u weinig startkapitaal en verwacht u ook niet uit de eerdere genoemde punten een B.V. nodig te hebben, dan is het vanuit het oogpunt van startkosten verstandig te kiezen voor een eenmanszaak

  5. Eenmanszaak of BV: administratiekosten

  De kosten van een administratie liggen voor de B.V. ongeveer op € 1500 euro excl. Btw per jaar. Voor een eenmanszaak hoeft u geen jaarrekening op te stellen of een loonadministratie bij te houden. Hierdoor vallen de kosten lager uit. Bij een eenmanszaak bent u op jaarbasis voor ongeveer de helft € 700,- excl. Btw klaar. Vanuit het opzicht jaar administratiekosten kunt u beter kiezen voor een eenmanszaak.


  Voor de meeste starters is een eenmanszaak of VOF verstandiger. Lees hier waarom..


  Fiscale verschillen tussen de eenmanszaak en BV


  StartFlex Belastingheffing vof
  StartFlex Belastingheffing bv


  Als u voornemens bent om een onderneming te starten, dan staat u voor de keuze dit te doen vanuit een eenmanszaak of besloten vennootschap (hierna: B.V.)(van uitgaande dat u alleen onderneemt). Sinds de komst van de flex-B.V. is het niet langer vereist een startkapitaal van €18.000 te hebben, maar moet iedereen daarom starten vanuit een B.V.?

  In dit artikel zal kort uiteengezet worden wat een eenmanszaak en B.V. is. Daarna zal per optie besproken worden wat de voor- en nadelen zijn van die betreffende rechtsvorm. Uiteindelijk wordt de vraag beantwoord welke rechtsvorm u moet kiezen: een eenmanszaak of B.V.


  Wat is een eenmanszaak?

  Als u onderneemt vanuit een eenmanszaak, dan onderneemt u vanuit uw persoon. Dit betekent dat de opbrengsten, kosten en verplichtingen direct doorwerken in uw privé-sfeer. U bent de onderneming. Het enige wat er verandert als u naar de K.v.K. loopt en uzelf inschrijft, is dat u een K.v.K. nummer ontvangt waardoor u kunt factureren aan derden (en andersom) en u belastingplichtig wordt. Lees hier meer over het starten van eenmanszaak >>


  Voordelen eenmanszaak:

  • Geen oprichtingskosten
  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • MKB-vrijstelling
  • Kleine ondernemingsregeling


  Nadelen eenmanszaak:

  • Persoonlijk (in privé) aansprakelijk voor schulden/vorderingen van de onderneming
  • Belastingdruk is iets hoger dan vanuit de B.V. (je betaalt inkomstenbelasting)

  "Wilt vrijblijvend advies inwinnen? Wij staan u graag te woord op: 020-26 118 46."

  Wat is een besloten vennootschap (Flex-BV)?

  Een B.V. is een rechtspersoon. Dit betekent dat bij oprichting van een B.V. een nieuwe juridische entiteit wordt gecreëerd. Deze rechtspersoon staat los van u als persoon (oprichter). U kunt ervoor kiezen u onderneming te starten vanuit een B.V. of uw bestaande onderneming in te brengen in een B.V. De B.V. drijft in deze gevallen uw onderneming en niet u als persoon. U kunt echter wel beslissen wat er in uw onderneming gebeurt door als bestuurder of eigenaar (aandeelhouder) te functioneren in uw B.V.

  Een B.V. kent minimaal een bestuurder en aandeelhouder (lees hier meer over de rolverdeling binnen de BV). In de meeste gevallen is de aandeelhouder (de eigenaar van de aandelen) tevens de bestuurder van de B.V. In deze gevallen spreekt men van een Directeur Groot Aandeelhouder (hierna: DGA). Het is echter ook mogelijk aandelen te verkopen, waardoor u meer kapitaal kunt werven voor uw onderneming of meerdere mensen kunt laten participeren. Daarnaast kunt u een ander als (mede) bestuurder benoemen. Sinds 1 oktober is ons B.V.-recht eenvoudiger en flexibeler geworden. Zou dit uw keuze moeten beïnvloeden? Lees meer over het oprichten van een B.V. >>


  Voordelen B.V.:

  • Uitsluiten privé aansprakelijkheid
  • Eenvoudig overdragen van aandelen (eigendom)
  • Lagere belastingdruk (alleen bij hogere winsten!)
  • Uitstraling van uw onderneming
  • Startkapitaal van € 0.01,-
  • Investeringsaftrek


  Nadelen B.V.:

  • Hogere opstartkosten (oprichtingsakte, bij ons € 320,-)
  • Hogere onderhoudskosten (administratie en jaarrekening (zie onder tarieven))
  • Geen startersaftrek, MKB-vrijstelling, kleine-ondernemingsregeling of zelfstandigenaftrek


  Eenmanszaak of BV, wanneer kies je wat?

  Het punt waarop het fiscaal gezien aantrekkelijker wordt ligt om en nabij de € 120.000 winst per jaar (dit wordt wel aangeduid als het “omslagpunt”). Daarnaast is aansprakelijkheid een van de belangrijkste reden om te keizen voor een B.V. Als u uw onderneming drijft vanuit een B.V. bent u niet direct in privé-aansprakelijk voor de verplichtingen en schulden van de B.V. Tevens kan het wenselijk zijn om uw onderneming te depersonaliseren met het oog op het werven van kapitaal en uitgifte van aandelen. In deze gevallen hebben wij een aantrekkelijk B.V. startspakket.


  Starten vanuit een eenmanszaak of BV?

  Het is voor de meeste ZZP-ers niet aantrekkelijk om te starten vanuit een B.V, zelfs nu ons B.V.-recht vereenvoudigd is. Dit komt omdat er voor de eenmanszaak (lees: kleine ondernemers) veel fiscale voordelen zijn geschapen als wordt voldaan aan bepaalde criteria. Deze fiscale voordelen zijn echter slechts één van de 5 criteria waarop uw keuze gebaseerd moet zijn. Lees hieronder hoe u in 5 stappen uw keuze tussen een bv of eenmanszaak kunt maken.


  "Het punt waarop het fiscaal gezien aantrekkelijker wordt ligt om en nabij de €120.000 winst per jaar."


  Conclusie: eenmanszaak of BV voor het starten van je bedrijf?

  Grosso modo zou je kunnen stellen dat het voor de meeste startende ondernemers niet voordelig is om vanuit een BV te starten. Als u echter werkzaam zult zijn in een risicovolle sector en/of op termijn verwacht aandeelhouders aan boord te trekken, dan kan dit opwegen tegen de nadelen. We raden u aan altijd professioneel advies in te winnen alvorens u uw keuze maakt. Neem dan direct contact op met eens van onze adviseurs.

  Relevante producten