Subsidies en regelingen voor startende ondernemers

Nieuws overzicht

Als startende ondernemers wilt u zoveel mogelijk tijd en geld investeren in uw bedrijf. De overheid ondersteunt de ondernemersinitiatieven door starters de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van financiële voordelen.Wanneer komt u in aanmerking voor een subsidie?

Hoe vernieuwender en/of duurzamer uw onderneming is, hoe meer regelingen er zijn waarop de onderneming aanspraak kan maken. Over het algemeen komt een onderneming voor subsidie in aanmerking als een van volgende activiteiten worden verricht:

Klik hier als direct advies wilt over het aanvragen van een bedrijfsfinanciering.

Bijstandsverlening zelfstandigen

 

De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld via een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Elke gemeente heeft haar eigen regeling. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

 • Sector: Agrarische sector
 • Soort: Gemeentelijke kredietregeling
 • Kapitaal: De maximale lening bedraagt € 192.243,- (starters maximaal € 35.393)
 • Aflossing: Meestal moet u 36 maanden aflossenBorgstelling MKB-kredieten

Borgstelling MKB-kredieten

Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten in het geval uw bedrijf niet genoeg zekerheid kan bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). Deze regeling geldt voor leningen die worden aangegaan tot een bedrag van €266.667,-

 • Sector:             Duurzame ontwikkeling
 • Soort:               Zakelijke lening / subsidie
 • Kapitaal:          € 0 tot € 50.000
 • Aflossing:         5+ maanden

Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als u wegens omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kunt u bij het starten van een bedrijf ook op de nodige ondersteuning rekenen. U heeft bijvoorbeeld recht op een startersvergoeding voor een voorleeshulp of tolk. Voorwaarden zijn wel dat u een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van uw werk. 

Starten vanuit een WW-uitkering

Wanneer u een WW-uitkering ontvangt en erover denkt om voor uzelf te beginnen, dan is het niet zo dat u uw WW-uitkering kwijtraakt. Het is namelijk mogelijk om met geheel of gedeeltelijk behoud van uw WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Kijk voor de voorwaarden op de website van het UWV.

Microfinanciering

Microfinanciering is voor startende ondernemers met een kleine(re) financieringsbehoefte. Bij microfinanciering van Qredits kunt u krediet (tot maximaal 50.000 euro) aanvragen, maar u wordt daarnaast begeleid en geadviseerd voor, tijdens en na de start van het bedrijf.

 • Sector:            Individuele ondernemerschap
 • Soort:              Zakelijke lening
 • Kapitaal:          € 0 tot € 50.000
 • Aflossing:        De aflossingstermijn wordt bepaald op basis van uw persoonlijke situatie. De maximale looptijd van een Microfinanciering is 10 jaar. 

MKB-Krediet

Voor startende ondernemers die op zoek zijn naar meer financiering is het MKB-krediet ontwikkeld. Deze financieringsvorm van de overheid is een zakelijke lening tussen 50.000 en 250.000 euro.

 • Sector: Voor startende en bestaande ondernemers
 • Soort: Zakelijke lening
 • Kapitaal: € 50.000 tot € 250.000
 • Aflossing: Maximaal 10 jaar

Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters

Bent u actief als starter in de de techno- en/of creatieve sector? Het ministerie van economische zaken investeert in innovatieve ondernemers op het technologische en creatieve gebied middels (bijvoorbeeld) de SEED Capital regeling. Op de website van de rijksdienst vind u een overzicht van de investeringsfondsen die momenteel nog participeren. Elke investeringsfonds heeft haar eigen criteria en karakter waardoor participaties in meerdere sectoren mogelijk zijn.

 • Sector: Innovatief ondernemen
 • Soort: Investeringsfonds
 • Kapitaal: +/- € 5 miljoen
 • Aflossing: Verschillend per fonds

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om ondernemerschap te stimuleren. Starters kunnen hierdoor in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag van hun winst aftrekken. Als u in aanmerking komt voor dit fiscale startersvoordeel, mag u de zelfstandigenaftrek verhogen met 2.123 euro.

 • Soort: Belastingvoordeel
 • Criteria: Recht hebben op zelfstandigenaftrek. In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van zelfstandigenaftrek.In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar ten minste een jaar geen ondernemer zijn geweest.

Belastingvoordeel voor innovatie

Via de wet ‘vermindering afdracht loonbelasting’ en ‘premie voor de volksverzekering’ kunt u financiële ondersteuning aanvragen voor technologische innovatie voor het bedrijf.

Innovatiekredieten in het MKB

Voor innovatie in het bedrijfsleven is er het innovatiekrediet. Als u een innovatief idee heeft voor uw bedrijf maar niet beschikt over de financiële middelen, kunt u via deze regeling financiering aanvragen.

Subsidie voor innovatieve MKB’ers in topsectoren

Via de ‘MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren’ kunt u als MKB’er in één van topsectoren subsidie krijgen voor innovatie.

Subsidie is mogelijk in onder meer de volgende gevallen:

 • Om samen met andere MKB-ondernemers een product of techniek te ontwikkelen.
 • Om uit te zoeken wat de kansen zijn om een bepaald product op de markt te brengen.
 • Om een kennisinstelling een bepaalde onderzoeksvraag te laten beantwoorden.

Subsidie voor internationale innovatie

Voor internationale innovatieprojecten zijn er meerdere subsidieregelingen.De regeling Eurostars subsidieert bedrijven en kennisinstellingen die met buitenlandse partijen willen samenwerken in projecten rondom technologische innovatie. Eurostars richt zich daarbij vooral op het high tech MKB.

Het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) heeft als voornaamste doelgroep kleine en middelgrote ondernemingen. Het kaderprogramma ondersteunt innovatieactiviteiten, zorgt voor betere toegang tot financiering en biedt ondersteuningsdiensten aan ondernemingen.

Bent u zoek naar een subsidie en staat deze niet vermeld op de pagina? Er zijn meer dan 200 subsidies, kijk hier voor een totaaloverzicht. Wilt u meer lezen over subsidies of advies inwinnen over uw mogelijkheden?