Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

/ Zakelijke verzekeringen

Dit is één van vele voorbeelden die u kunt overkomen als u een beroepsbeoefenaar bent met een specialisatie. Deze verzekering dekt alleen de vermogensschade die voortvloeit uit een verkeer advies, foutieve berekening of beroepsfout. De schade moet niet verward worden met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die de schade dekt die veroorzaakt is aan zaken en werknemers van derden. Wilt u meer weten over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering klik dan hier.

“U bent een fiscalist en geeft een onderneming advies over de bedrijfsstructuur. Dit advies pakt onbedoeld verkeerd uit en kost de onderneming ontzettend veel geld.”

Wie komen in aanmerking voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Enkele beroepen die in aanmerking komen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn: artsen, adviseurs, accountants, bankiers, consultant en makelaars. Deze beroepen kunnen door een verkeerde inschatting, berekening of advies vermogensschade veroorzaken bij derden. Het tegenstrijdige is dat dergelijke kleine fouten enorme vermogensschade kunnen veroorzaken. Als het advies of de inschatting niet met opzet is gemaakt komt deze vermogensschade voor vergoeding in aanmerken. De beroepsbeoefenaar moet dan wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Hieronder enkele voorbeelden waarvan de beroepsverzekering de schade dekt:

  • Een advocaat vergeet zijn beroepsschrift op tijd bij de rechtsbank in te dienen waardoor de cliënt niet in beroep kan gaan;
  • Een architect maakt per ongeluk een rekenfout, waardoor tijdens de bouw extra kosten gemaakt moeten worden om de constructie te herstellen;
  • Makelaar vergeet iets op te maken in een taxatie rapport, waardoor er een groot verschil is met de waarde van het huis;

Wanneer de beroepsverzekering geen dekking biedt:

  • Als er sprake is van opzet of nalatigheid
  • Schade door eventuele overschrijding van bouwkosten
  • Schade door het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht

Per beroepsverzekeringspolis zullen de voorwaarden verschillen. Kijk voordat u er een polis afsluit goed wat wel en niet valt binnen de dekking van de polis valt.

Kort samengevat: Fouten maken is menselijk en het gebeurd of wij het willen of niet. Daarom is het niet de vraag ‘of’ het gebeurd, maar slechts ‘wanneer’. Helaas is het hierdoor slechts een kwestie van tijd. Daarom is het uiterst belangrijk dat zelfstandigen die een beroep uitoefenen zich bij de start oriënteren op het aanbod van verzekeraars. Naast de factor ‘tijd’ speelt de factor ‘geld’ een belangrijke rol. Zodra een beroepsfout gemaakt wordt liggen de fianciele gevolgen vaak veel hoger dan bij bedrijfsfouten. De schade van een kapotte laptop is niet te vergelijken met die van een verkeerde berekening of advies. U zult er als zelfstandigen hopelijk niet wekelijks mee te maken krijgen, maar de kans is er dat het een keer gebeurt is groot. Dan zult u blij zijn dat u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.