Voordelen beheer- en werkmaatschappij

Voordelen van de holdingstructuur

Naast het eerdergenoemde voordeel van het gescheiden kunnen houden van verschillende activiteiten om risico te spreiden, zijn er nog anderen voordelen aan het oprichten van meerdere BV’s.

Deelnemingsvrijstelling

Eén van die voordelen is de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling waarmee voorkomen kan worden dat over de winst, die als dividend wordt uitgekeerd door de dochter, de werk BV, aan de moeder, de holding BV, dividendbelasting betaalt hoeft te worden. De holding B.V. wordt uitgesloten van de winstbelastingen die al op de dochtermaatschappij van toepassing waren. Op deze manier kan bij een verkoop van een BV belasting worden vermeden als u de opbrengst van de verkoop naar uw holding overbrengt.
Deze regeling is logischerwijs van toepassing wanneer er sprake is van deelneming. Dit is het geval als ten minste 5% van de aandelen in bezit zijn van de holding B.V. Meer details omtrent de reglementen van deelnemingsvrijstelling voor uw BV kunt u hier vinden.

Eén B.V.

Bij één BV kunt u de winst uitkeren aan de aandeelhouder of u loopt het risico dat de reserves verloren gaan bij een claim of faillissement. Bij een holding daarentegen kunt u deze winstreserves uit de risicosfeer halen zonder enige fiscale aftrek. Deze veilige winstreserves kunt u weer als werkkapitaal gebruiken wanneer u dat uitkomt. Daarnaast kunt u zonder fiscale consequenties de ene BV financieren met de andere BV.

Fiscale eenheid

In andere gevallen is het mogelijk om een fiscale eenheid te creëren. Winsten die ten goede komen van de ene BV kunnen op die manier worden verrekend met de verliezen uit de andere BV. De vennootschapsbelasting die u dan dient te betalen neemt aanzienlijk af. Maar let wel goed op, want het voordeel van de risicospreiding wordt hierdoor opgeheven.

Bescherming vastgoed

Een holding kan daarnaast dienst doen als management- of onroerendgoedmaatschappij. Op die manier kunnen bedrijfspanden en andere vastgoedbeleggingen afgeschermd worden van de risico’s in de werkmaatschappij.

Beloningsbeleid

De holdingstructuur kan tot slot ten aanzien van het beloningsbeleid voordelen bieden als u met meerdere aandeelhouders in een BV deelneemt.

Relevante producten