Het belang van een arbeidsovereenkomst voor een DGA

/ Uw BV oprichten met unieke service

Een arbeidsovereenkomst voor directeur-grootaandeelhouder

Iedere werknemer heeft een arbeidscontract. Ditzelfde moet ook gelden voor de DGA, ook al ligt dit gevoelsmatig minder voor de hand. U bent als DGA bij uzelf in 'loondienst'. In dit artikel worden de redenen besproken waarom een arbeidscontract noodzakelijk is en direct bij aanvang opgesteld dient te worden.

Wilt u weten wanneer je een DGA bent? Lees hier >>

Belastingdienst en salariëring

De belastingdienst veronderstelt zakelijkheid in de bedrijfsvoering. Dit betekent dat afspraken tussen de BV en diens DGA duidelijk moeten zijn. Hoeveel gaat u uzelf uitkeren? Maakt u aanspraak op onbelaste vergoedingen? Belt u met een telefoon van de zaak? De juridische aard van deze rechten en plichten dienen in een arbeidsovereenkomst vastgelegd te worden. Bij eventuele vragen van de belastingdient kunt u aantonen op welke manier de afspraken tot stand zijn gekomen.

Als u uzelf niet direct gaat verlonen conform de gebruikelijkloonregeling dan is een arbeidscontact ook noodzakelijk. U wijkt reeds af van de wettelijke regeling en het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u inderdaad een nihil salaris heeft afgesproken.

Wilt u weten hoe het werkt met het salaris van een bestuurder / DGA? Lees hier >>

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte

U bent als directeur in dienst bij uw eigen B.V. Als u ziek wordt, dan is de doorbetalingverplichting ook op u van toepassing. Net als bij iedere andere zieke werknemer geldt voor uw B.V. een wettelijke loondoorbetalingsplicht gedurende maximaal twee jaar van minimaal 70% van het loon. De BV kan zich verzekeren tegen de loondoorbetalingsplicht, maar dit kan alleen als de DGA verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. U kunt vastleggen in uw arbeidsovereenkomst of het percentage hoger wordt dan 70% bij ziekte.

Net als bij iedere andere zieke werknemer geldt voor uw B.V. een wettelijke loondoorbetalingsplicht gedurende maximaal twee jaar van minimaal 70% van het loon. 

Wat gebeurt er met meerdere bestuurders?

Wanneer u een BV heeft met meerdere bestuurders is het handig om een arbeidsovereenkomst op te stellen waarin de rechten en verplichtingen van de DGA zijn vastgesteld, zodat er duidelijkheid is over de financiële verplichtingen en andere zaken.

 

Faillissement in de BV

Wanneer u als DGA niet langer de zeggenschap heeft binnen de onderneming, bijvoorbeeld door overname of wanneer de BV failliet is. Kan het zijn dat een curator een rechtshandeling tussen de DGA en de BV vernietigd, bijvoorbeeld omdat er slechts een mondelinge arbeidsovereenkomst bestaat tussen de DGA en de BV. Deze vernietiging heeft terugwerkende kracht en het salaris dat de BV aan de DGA heeft betaald op grond van de niet schriftelijke vastgelegde arbeidsovereenkomst gelden als verontschuldigd betaald door de BV en moeten door de DGA worden terugbetaald.

De arbeidsovereenkomst is van belang als u een B.V. of holdingstructuur wilt gaan oprichten of uw eenmanszaak gaat omzetten naar een B.V.