Salaris gebruikelijk loon DGA

/ Uw BV oprichten met unieke service

DGA en loon

Als directeur van een B.V. moet u rekening houden met de vraag of u moet voldoen aan de 'gebruikelijk loonregeling'. Deze regeling legt een minimale salarisverplichting op aan directeuren van een B.V. die voldoen aan de gestelde eisen. Op deze pagina krijgt u antwoord op de volgende vragen:

 • wat zijn de eisen en zijn die op mij van toepassing?
 • hoe verlaag ik mijn DGA salaris?
 • hoe stel ik ideale salaris vast?
 • wat zijn de boetes bij overtreding?
 • Waarom is er een minimale salarisverplichting?

  De minimale salarisverplichting is een wettelijke verplichting opgelegd door de wetgever om te voorkomen dat de bestuurder van een B.V. de progressieve belastingschaal in Box 1 (52% inkomstenbelasting) ontwijkt door winsten van de onderneming als dividend (22% gecombineerd box 1 en 3) uit te keren in plaats van salaris. 

  De belastingschalen geven een prikkel aan directeuren, die tevens een groot deel van de aandelen houden, om het salaris 'kunstmatig' laag te houden en zichzelf juist via een dividenduitkering te belonen voor zijn of haar werkzaamheden. Om dit te voorkomen heeft de wetgever een verplichting opgenomen in de wet loonbelasting die in de volksmond de 'gebruikelijk loonregeling' wordt genoemd.

  Wat zijn de eisen van de gebruikelijk loonregeling?

  Op grond van artikel 12 wet loonbelasting is iedere werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de onderneming verplicht zichzelf conform de gebruikelijk loonregeling uit te betalen.

  Aanmerkelijk belang

  Een werknemer heeft een aanmerkelijk belang als deze, eventueel samen met zijn of haar fiscaal partner, minimaal 5% heeft van:

 • de aandelen (ook per soort) in een vennootschap
 • de winstbewijzen van een vennootschap
 • de genotsrechten (ook per soort) van de aandelen in een vennootschap
 • de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen in een vennootschap
 • het stemrecht in een coöperatie

 • Een vennootschap is een NV, BV, CV, Ltd of Ag en de 5%-norm is ook van toepassing als het koopopties betreft.

  Aantal werkuren per week

  Het normsalaris volgens de gebruikelijk loonregeling is gebaseerd op een full-time baan van 32+ uren per week. Het aantal vakantiedagen bedraagt volgens de norm 25 dagen. Werkt u minder of heeft u nevenwerkzaamheden uit arbeid? Lees dan verder onder het kopje 'normsalaris verlagen'.

  Vergelijkbare functies met een hoger salaris

  Voor sommige directeuren is zelfs het normsalaris van € 44.000,- niet voldoende. Dit is geval als andere die vergelijkbare werkzaamheden doen een hoger loon ontvangen. In dat geval stelt de belastingdienst het normsalaris op de voldoende manier vast:

 • 75% van het hogere gebruikelijk loon
 • De directeur moet minimaal evenveel verdien als een werknemers met het hoogste salaris binnen de vennootschap (of gelieerde vennootschap).

 • Vergelijkbare functies met een lager salaris

  Voor sommige directeuren is de normsalaris van € 44.000,- aan te hoog in verhouding tot andere die vergelijkbare werkzaamheden verrichten in andere vennootschappen. In dat geval kan de directeur verlaging van het normsalaris aanvragen. Dit moet de directeur wel zelf aannemelijk kunnen maken

  Lager dan € 5000,- per jaar

  Is naar verwachting het salaris van de directeur lager van € 5000,- en dan dit aangetoond worden? In dat geval is de gebruikelijk loonregeling niet van toepassing. De directeur hoeft alleen dat salaris op te geven. Deze minimale grens geldt voor het alle vennootschappen waarvoor de directeur werkzaamheden verricht en niet per vennootschap apart.

  Het salaris van een DGA in 2016

  Het gebruikelijk loon voor directeuren met een aanmerkelijk belang van een B.V. wordt volgens de gebruikelijkloonregeling jaarlijks vastgesteld op een minimum bedrag. Het minimale salaris is echter het afgelopen jaar niet met € 1000,- bruto per jaar verhoogd. en wordt voor 2016 vastgesteld op € 44.000,- Zie onderstaande tabel van belastingdienst.nl

  Jaar Gebruikelijk loon DGA

  2016

  € 44.000
  2015 € 44.000
  2014

  € 43.000


  Gebruikelijk loonregeling en startende ondernemingen

  Bijna elke startende ondernemer worstelt met het probleem dat gedurende de startfase (lees: de eerste 6 tot 12 maanden) onbekend is hoeveel omzet de onderneming gaat genereren. Kan dan wel voldaan worden aan de salarisverplichting? En wat gebeurt er als er onvoldoende omzet wordt gegenereerd om eraan te voldoen?

  De wettelijke regels zijn altijd bedoeld om frauduleus gedrag tegen te gaan. De achterliggende gedachte van de gebruikelijk loonregeling is het tegengaan van belastingontwijking (zie bovenaan de pagina). Startende ondernemers die onvoldoende omzet genereren om zichzelf conform de norm uit te betalen zijn daarom niet direct in overtreding (hangt af van de omstandigheden van het geval). Van een 'kale kip' valt namelijk niet te plukken. De feitelijke omstandigheden van de vennootschap bepalen of er ruimte is een salaris uit te keren en hoog dit salaris daadwerkelijk zou moeten zijn. Dit laatste dient  uiteraard vastgesteld te worden aan de hand van de gestelde eisen.

  Kan ik mijn gebruikelijk loon / DGA salaris verlagen?

  Het verlagen van dispensatie kan beter als volgt omschreven worden: aanvragen van dispensatie of het vragen om een vaststellingsovereenkomst van de inspecteur. Zodra u start met onderneming kunt u een onderbouwde brief voor het verlagen van uw DGA salaris aan de belastingdienst verzenden. De meeste ondernemers wensen in deze brief om een nihil salaris te verzoeken. De inspecteur zal waarschijnlijk verwijzen naar de wettelijke regeling en zeggen dat op basis van de feitelijke omstandigheden bijgestuurd zal moeten worden in de salarisuitbetaling. Het is daarom belangrijk dat uw boekhouder een vinger aan de pols houdt en u in samenspraak met hem of haar kijkt of er voldoende ruimte is voor het starten van een salarisadministratie.

  Wat zijn de boetes bij overtreding?

  Als u de gebruikelijk loonregeling overtreedt dan riskeert u een naheffingsaanslag loonbelasting plus een boete. Deze bedragen kunnen ontzettend hoog oplopen. Het is altijd mogelijk tegen een dergelijke naheffingsaanslag in beroep te gaan, echter moet u rekening houden met voorbereidingskosten en proceskosten. Daarnaast kunt bij oplegging van een naheffingsaanslag een liquiditeitsprobleem krijgen in uw vennootschap als u geen betalingsregeling kunt treffen. Let daarom goed op dat u de regels niet overtreedt. Win bij twijfel advies in bij een accountant of loonadministratiekantoor,