Rolverdeling binnen de besloten vennootschap (BV)

Welke functies zijn er te bekleden in de BV?

Bij oprichting van de BV worden er minimaal twee functionarissen genoemd: bestuurder(s) en aandeelhouder(s). In sommige gevallen is dit dezelfde persoon, er wordt dan gesproken over een DGA. Maar dit hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Wie heeft er de dagelijkse leiding?

Een bestuur is zoals de naam al doet vermoeden belast met het besturen van de B.V. De bestuurder is in dienst van de vennootschap. Dit wordt ook echt gezien als dienstverband. De bestuurder heeft de dagelijkse leiding en is bevoegd de vennootschap te binden met besluiten. Het is ook mogelijk dat de BV meerdere bestuurders benoemd. In deze gevallen kan in de akte vastgelegd worden of bestuurders voor bepaalde handelingen toestemming van elkaar nodig hebben of niet.

Wie heeft er de uiteindelijk leiding?

Het eigendom van de vennootschap is verdeeld in het aantal aandelen dat bij oprichting wordt uitgegeven. De natuurlijke of rechtspersonen die deze aandelen houden worden aangeduid als aandeelhouders. Aan het aandeelhouderschap zijn weinig tot geen verplichtingen verbonden, wel enkele rechten. Zo kunnen aandeelhouders met meerderheid van stemmen bestuurders ontslaan, besluiten nemen en dividend ontvangen.