Model bescherming

/ Intellectueel eigendom

Wat is een model

Als ontwerpen kan de vormgeving van je product je waardevolste (meest onderscheidende) bezit zijn. Je wilt het exclusief houden en voorkomen dat derden het namaken of vervalsen. Als je je ontwerp wilt beschermen, dan kun je de tekening of het model laten registeren bij het BBIE. Ontwerpen komen in aanmerking voor modellenrecht en modelregistratie.

Vereisten

Nieuw

Het moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Een model wordt als nieuw beschouwd als op datum van depot-aanvraag geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model wordt als identiek aangemerkt als de kenmerken slechts in onbelangrijke details van uw model verschillen.

Eigen karakter

Het ontwerp moeten ook een eigen karakter hebben. Het eigen karakter in modelrechtelijke zin houdt in dat de algemene indruk die het model wekt bij de geïnformeerde gebruiker moet verschillen van de algemene indruk die wordt gewekt door oudere modellen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de aard van het voortbrengsel en de mate van vrijheid van de ontwerper.

Indien u voor registratie uw ontwerp ter beschikking heeft gesteld aan het publiek, dan is dat niet schadelijk voor de nieuwheid of het eigen karakter als zij heeft plaatsgevonden in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot. U hebt een termijn van respijt van twaalf maanden vanaf de beschikbaarstelling aan het publiek om uw model te deponeren.

Wie beoordeeld deze vereisten?

Het BBIE (Benelux Offfice for Intellectual Property) zal deze beoordeling niet uitvoeren. Het model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld. Dit gebeurt doordat deze is gepubliceerd na inschrijving of op andere wijze is tentoongesteld, in de handel is gebracht of op andere wijze openbaar is gemaakt, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in Europa.

Bescherming

De inschrijving van een model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) geeft u een exclusief recht in het Beneluxgebied, voor een periode van vijf jaar, die voor vier achtereenvolgende periodes kan worden verlengd tot een maximum van 25 jaar.