afschaffen dividendbelasting besloten vennootschap BV

/ Uw BV oprichten met unieke service

Afschaffen van de dividendbelasting

Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse ondernemer?

Eind 2017 is er meermaals gedebatteerd in de Tweede Kamer over het voornemen van Rutte III om de dividendbelasting voor o.a. besloten vennootschappen in 2019 af te schaffen. Dit leidde tot verontwaardigde reacties van de oppositiepartijen. Maar wat houdt de afschaffing van de dividendbelasting precies in? En welke gevolgen heeft dat voor de Nederlandse ondernemers?

Wat is dividendbelasting?

Ondernemingen keren gewoonlijk jaarlijks een deel van de winst uit aan hun aandeelhouders: dit wordt dividend genoemd. Op deze winstuitkering wordt 15% dividendbelasting ingehouden en aan de Belastingdienst betaald door de onderneming dat de winstuitkering uitdeelt. Nederlandse ontvangers van het dividend kunnen vervolgens in hun aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting de ingehouden dividendbelasting verrekenen. Per saldo heeft de ontvanger van het dividend dus geen dividendbelasting betaald.

Dividendbelasting en buitenland

Voor buitenlandse ontvangers van het dividend ligt dit ietwat anders. Ook zij ontvangen een dividenduitkering waarop dividendbelasting is ingehouden. Echter kunnen zij de in Nederland betaalde dividendbelasting niet verrekenen met hun belastingaangifte in het buitenland.

“Het afschaffen van de dividendbelasting kost de Nederlandse ondernemer feitelijk niets, maar het levert hem ook niets extra op.”

Wat levert het op?

De Nederlandse Staat houdt jaarlijks ongeveer 1,5 miljard euro aan deze dividendbelasting over. Dit is het saldo aan geïnd dividendbelasting dat buitenlandse ontvangers van dividend niet kunnen verrekenen met hun belastingaangifte. Wanneer de dividendbelasting wordt afgeschaft, valt er voor de Staat dus een inkomstenbron van anderhalf miljard euro weg. Maar wat kost het de Nederlandse ondernemers?

Benieuwd wat er nog meer veranderd in 2018? Lees hier meer >>

Wat betekent de afschaffing dividendbelasting voor jou?

De Nederlandse ondernemers kost het afschaffen van de dividendbelasting feitelijk niets. De onderneming die dividend uitkeert hoeft niet langer dividendbelasting te betalen aan de Belastingdienst, maar betaalt het volledige dividend uit aan de aandeelhouders. Voor de Nederlandse ondernemers die dividend ontvangen, wordt de aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting wellicht iets versimpeld daar er geen rekening meer hoeft te worden gehouden met de dividendbelasting. Maar het levert de ondernemers niets extra's op.

De Staat hoopt hiermee het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken voor buitenlandse ondernemingen.

Wat gaat Nederland erop vooruit?

Het afschaffen van de dividendbelasting levert de buitenlandse aandeelhouders het meest op. Zij ontvangen niet langer ‘slechts’ 85% van de winstuitkering, maar de volledige 100%. Dit gaat dus ten koste van de inkomsten van de Nederlandse Staat. De Staat hoopt hiermee het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken voor buitenlandse ondernemingen. Tevens zou het voor buitenlandse investeerders aantrekkelijker zijn om kapitaal tegen aandelen te investeren in Nederlandse ondernemingen, omdat over het rendement geen dividendbelasting meer wordt ingehouden in Nederland. De tegenstand op deze maatregel komt voornamelijk van Nederlandse bodem, waar men zich zorgen maakt hoe de misgelopen inkomsten van de overheid bijvoorbeeld de Rijksbegroting gaat beïnvloeden.

Is het al zover...?

Totdat de dividendbelasting officieel is afgeschaft, zult u zelf in uw aangifte rekening moeten houden met de dividendbelasting. U kunt dit overleggen met uw belastingadviseur of u kunt de aangifte uitbesteden.