Lege BV opheffen, kopen en verkopen

Als u in het verleden een BV heeft opgericht, maar daar nu niets meer mee doet, dan kan het verstandig zijn deze BV op te heffen. De eerste vraag die men zich dan moet stellen is of u een lege BV heeft of dat u BV nog waarde vertegenwoordigd. Een lege BV is een BV die geen bezittingen en/of schulden meer heeft. Als u wel nog een bankrekening heeft, waar niks meer opstaat, dan kwalificeert dat nog steeds als een lege BV. Het enkele feit dat deze BV u nog steeds geld kost, bijvoorbeeld de accountantskosten voor het opmaken en dopeneren van de jaarrekening, kan al een reden zijn om uw BV op te heffen. Sommigen ondernemers gebruiken lege BV’s voor nieuwe doeleinden of verkopen deze zelfs door aan derden. Dit is niet aan te raden. Let goed op als u een lege BV over wilt nemen, want er kunnen nog vorderingen bestaan die u dan later op uw bord krijgt. Het is sowieso raadzaam om een bank of accountant in te schakelen als u van plan bent het aandelenpakket van een lege BV over te kopen.  Daarnaast heeft u een notaris nodig voor het overdragen van de aandelen. Daardoor is het kopen van een lege BV uiteindelijk (in de meeste gevallen) niet voordeliger dan een nieuwe BV op te richten. In de praktijk worden lege BV met verlies juist gebruikt ter compensatie van winsten uit andere BV’s. Pas hiervoor op en koop nooit een lege BV zonder dat hierover advies is ingewonnen bij een gespecialiseerde derde.

Hoe gaat het opheffen van een BV in zijn werk?

Als u er voor kiest de BV niet te verkopen, dan kunt u de BV opheffen, oftewel ontbinden, door dit met de aandeelhouders te besluiten. Hiervoor is een formeel besluit nodig van de aandeelhoudersvergadering. In sommige uitzonderlijke gevallen is de Kamer van Koophandel verplicht een rechtspersoon te ontbinden. Na het besluit van de aandeelhouders schrijft u de BV uit bij het handelsregister via een daartoe bestemd formulier. Als de BV geen vermogen meer heeft, dan houdt de ontbonden rechtspersoon direct op te bestaan. Maar als er wel nog vermogen is, dan moeten de bestuurder van de ontbonden vennootschap het vermogen vereffenen. Als niemand de vereffening uitoefent, dan benoemt de rechtbank een vereffenaar. In de periode van vereffening worden schulden voldaan, activa verkocht en vorderingen geïnd. Tot slot plaatst de vereffenaar een advertentie in een krant waarin hij bekend maakt dat de BV wordt ontbonden.

Fiscale gevolgen van opheffing

Bij liquidatie van een BV moet u goed opletten voor de fiscale gevolgen. Er zitten namelijk regelmatig fiscale haken en ogen aan. Zo kan er soms bij liquidatie van een dochtermaatschappij een fiscaal aftrekbaar liquidatieverlies ontstaan. Dat kan veel geld schelen. Ook kunnen bepaalde activa, als die naar een natuurlijke persoon overgeheveld worden, plotseling op andere manieren belast worden. Dat kan u juist weer veel geld kosten. Dit zijn slechts twee voorbeelden van een uitgebreide lijst aan mogelijke gevolgen van opheffing. Bij liquidatie, opheffing of ontbinding van uw BV is het daarom zeer aan te raden om (fiscaal) advies in te winnen. Dit advies kunt u krijgen via StartFlex. Ga hiervoor naar “Fiscale sessie” onder “Producten”.

Relevante producten