Tweede Kamerlid Kees Verhoeven maakte op 20 februari 2015 bekend een speciale rechtsvorm voor startende ondernemingen te willen ontwikkelen. Startende ondernemingen worden steeds belangrijker voor de economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Het is daarom van belang dat er voor deze ondernemingen een passende rechtsvorm wordt ontwikkeld die de groei en levensduur van deze startende ondernemingen waarborgen.

"Een speciale rechtsvorm van tweejaar voor jonge, innovatieve bedrijven."

Nadelen Startup BV

In de huidige rechtsvorm dienen DGA's zichzelf een minimum salaris uit te keren conform de gebruikelijkloonregeling (lees hier meer over het DGA-salaris voor het jaar 2015). Deze salarisverplichting voorkomt dat ondernemers deze financiële middelen kunnen investeren in hun onderneming, waardoor ze minder snel kunnen groeien. Daarnaast biedt de huidige rechtsvorm te weinig flexibiliteit bij het aangaan van contracten.

Voordelen Startup BV

Startende ondernemingen moeten standaard aanspraak kunnen maken op een zogenoemde speur- en ontwikkelingsverklaring. Dit beperkt de loon- en investeringskosten en verlaagd de winstbelasting. Daarnaast moet deze rechtsvorm meer flexibiliteit bieden bij het aangaan van contracten (personeel/huur) en de gebruikelijksloonregeling is niet van toepassing op haar DGA's. Tevens wordt het investeren in de speciale rechtsvorm fiscaal aantrekkelijk voor investeerders.

Toepasselijkheid Startup BV

De nieuwe rechtsvorm wordt aanvankelijk alleen toegankelijk voor start-ups die zijn aangesloten bij zogenoemde acceleratoren en incubators of gefinancierd worden door erkende "business-angels". Zij selecteren en coachen de startende ondernemers gedurende een bepaalde periode met als doel het laten groeien van deze ondernemingen.

"Het uitsluiten van starters die niet deelnemen aan commerciële programma's (incubators en accelerators), die zelf vaak een aandeel nemen in de onderneming, geeft hen teveel macht en werkt discriminerend."

StartFlex

Wij zijn van mening dat het afschaffen van de gebruikelijkloonregeling een noodzakelijkheid is en zijn daarom zeer positief over het bovengenoemd voorstel. Het fiscaal aantrekkelijker maken van investeringsmogelijkheden en de toenemende flexibiliteit om contracten te sluiten in de beginfase zullen een positieve werking hebben op de werkgelegenheid. Dat de Startup BV in beginfase slechts wordt aangeboden aan speciaal daarvoor ontwikkelde programma's (incubators en accelerators) is begrijpelijk voor het bijslijpen van het model, maar de rechtsvorm moet op termijn ook ter beschikking gesteld worden aan alle startende ondernemers. Succesvolle ondernemingen kunnen inderdaad, zoals Kees Verhoeven aangeeft, starten op zolder- of studentenkamers, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs in een startup programma te zitten. Het uitsluiten van ondernemers die niet deelnemen aan deze programma's kan discriminerend werken. Daarnaast nemen de organisaties die deze programma's ontwikkelen vaak zelf een belang in de nieuwe ondernemingen. Zou de politiek beseffen dat zij hiermee ontzettend veel macht geven aan deze organisaties?

Wilt u starten met ondernemen? Bij StartFlex kunt u flexibel starten met ondernemen. Direct een BV oprichten? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Relevante producten