Patent en octrooi

/ Intellectueel eigendom

Wat is een patent

Een octrooi of patent is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. Dit betekent dat uw het alleenrecht heeft om uw uitvinding te maken, verkopen of beheren.

U kunt een patent aanvragen op een uitvinding, proces of product. Hierdoor mogen andere dit niet kopiëren, namaken, gebruiken, doorverkopen, verhuren of afleveren. Daarnaast is het andere niet toegestaan om zonder toestemming van de patenthouder het product, de dienst of de uitvinding op een andere manier te verhandeling, aanbieden, in te voeren of op voorraad te hebben.

U kunt andere wel een licentie verstrekken om gebruik te maken van uw uitvinding. U zou bijvoorbeeld een vergoeding kunnen vragen voor een vaste periode.

Bescherming

Een patent wordt binnen de Europese Unie afgegeven voor in beginsel verstrekt voor in beginsel 3 jaar met een maximale verlengperiode tot 20 jaar. Gedurende deze periode blijft u de enige die het recht heeft het het eigendom uit te winnen. Na afloop van deze periode verloopt het patent en het is niet mogelijk om deze te verlengen (ook niet door derden). Er wordt geacht dat u gedurende deze periode uw research & development kosten terugverdient zou moeten hebben.

Vereisten

Nieuwheid


 Nieuwheid houdt in dat uw uitvinding vóór de datum van octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar is gemaakt. Ook niet door uzelf. Bijvoorbeeld door een presentatie op een beurs.

Inventiviteit 


Inventiviteit betekent dat uw uitvinding een vindingrijke oplossing is. De uitvinding mag voor een vakman niet voor de hand liggen. Denk bijvoorbeeld aan een andere bevestigingsmethode. In plaats van de buizen van een schommel aan elkaar te lassen, kunnen ze ook geschroefd worden. Voor schommels kan dit een nieuwe methode zijn. Maar voor de vakman ligt het te veel voor de hand.

Industriële toepasbaarheid

Industriële toepasbaarheid wil zeggen dat de uitvinding over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces gaat. De uitvinding moet echt gemaakt kunnen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld octrooi aanvragen voor een nieuw soort speelkaart waarvan de kaarten makkelijker zijn vast te houden. Maar niet voor een nieuw idee voor een nieuw kaartspel.