Zakelijke verzekeringen

Vraag direct een premievoorstel verzekeringen aan bij een van onze adviseurs..

Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering

De meest noodzakelijk verzekering voor zelfstandigen. Deze verzekering dekt u tegen schade die u en/of één van uw medewerkers veroorzaakt bij derden. Zowel schade aan personen en goederen valt onder de dekking van deze verzekering. Hierbij kunt u denken aan een bedrijfsongeval, de gevolgen van een gebrekkig product of fouten bij het uitvoeren van werkzaamheden bij een klant.

Dekking voor:

 • Schade personen of goederen
 • Bedrijfsongevallen
 • Gebrekkig product

Lees meer over bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering >>

Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Voor adviseurs, consultants of beoefenaren van een vrij beroep is het belangrijk zichzelf in te dekken tegen de (financiële) gevolgen van verkeerd advies, foute berekening of andere beroepsfout. De financiële gevolgen van een beroepsfout kunnen bij omvangrijke projecten al snel uitgroeien tot grote schadeclaims. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u tegen deze gevolgen.

Dekking voor:

 • (Gevolg)schade beroepsfouten
 • Verkeerd advies

Lees meer over beroepsaansprakelijkheidsverzekering >>

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders van vennootschappen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd handelen of foutieve beslissingen die zij nemen. Om te voorkomen dat ondanks de rechtspersoonlijkheid van de BV het privévermogen van de bestuurder toch gevaar loopt, is het verstandig een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Dekking voor:

 • Bestuursaansprakelijkheid

Gebouwenverzekering

Een gebouwenverzekering verzekert u tegen schade aan uw bedrijfspand door brand, water, inbraak of diefstal. Wanneer u schade heeft aan uw bedrijfspand kunnen de kosten hoog oplopen, denk hierbij aan het verlies van het gebouw, verlies van huurdersinkomsten, milieuschade en saneringskosten. Deze verzekering dekt u tegen deze nadelige financiële gevolgen.

Dekking voor:

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Inbraak- en diefstalschade

Invetaris- en voorraadverzekering

Schade door brand, lekkage of diefstal kan hoge kosten met zich meebrengen indien de voorraad of het inventaris in het bedrijfspand onherstelbare schade oploopt. Hiervoor beidt de inventaris- en voorraadverzekering dekking. De enige voorwaarde is dat u moet kunnen aantonen dat uw bedrijfspand voor het voorval voldoende onderhouden en beveiligd was.

Dekking voor:

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Inbraak- en diefstalschade

Lees meer over inventaris- en voorraadverzekering >>

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u zaken doet met derden, dan is de kans op een juridische conflict altijd aanwezig. Een conflict hoeft niet de oorzaak te zijn van uw dienstverlening of product, soms is het volledig het gevolg en schuld van wederpartij en beland u ongewild in een procedure. Klanten die niet betalen, een klant die niet tevreden is over de opgeleverde werkzaamheden of een leverancier die eerder gemaakte afspraken niet nakomt. Een rechtsbijstandsverzekering dekt u tegen de juridische kosten die (noodzakelijkerwijs) gemaakt zullen worden.

Dekking voor:

 • Juridische advies
 • Juridische procedures
 • Incasso

Lees meer over rechtsbijstandverzekering >>

Transportverzekering

Het is verstandig om uw vervoermiddelen goed te verzekeren. Denk hierbij aan uw personenauto, bestelauto, vrachtwagen, aanhanger en werkmaterialen. Hiermee zijn u en uw onderneming gedekt tegen zowel materiële schade (autoschade) als immateriële  (letselschade) van u zelf, uw werknemers en derden.

Dekking voor:

 • Materiële schade
 • Immateriële schade
 • Uzelf, werknemers en derden

Lees meer over transportverzekering >>

Persoonlijke verzekeringen

Naast zakelijke verzekeringen zijn er ook verzekeringen die u als persoon kunt afsluiten. Hieronder geven wij een overzicht van de persoonlijke verzekeringen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het kan gebeuren dat u tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt raakt en inkomensverlies lijdt. Bijvoorbeeld door een (bedrijfs-)ongeval of langdurige ziekte. Het afdekken van dit persoonlijke risico is van groot belang, alhoewel niet verplicht. Financiële zorgen op dit vlak kunt u voorkomen door uw persoonlijke risico af te dekken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten van een AOV-verzekering zijn sterk afhankelijk van uw beroep, de ingangsdatum en de periode die u wilt verzekeren.

Dekking voor:

 • Arbeidsongeschiktheid

Lees meer over arbeidsongeschiktheid >>

Pensioenverzekering

In tegenstelling tot wanneer u in loondienst bent en via uw werkgever pensioen opbouwt, gaat dat voor ondernemers niet vanzelf. U zult hiervoor zelf bewust bepaalde regelingen moeten treffen. De faciliteiten voor het opbouwen van een pensioenvoorziening in uw B.V. worden afgebouwd. Als u er niet voor kiest een pensioenverzekering af te sluiten en te investeren in uw inkomen voor later, houdt er dan rekening mee dat u na uw pensioen in principe alleen recht heeft op een AOW.

Dekking voor:

 • Oudedagsreserve

Overlijdensrisicoverzekering

Door tijdig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, kunt u voorkomen dat nabestaanden met financiële zorgen worden achterblijven. Als de kostwinnaar overlijdt kan dit namelijk grote gevolgen hebben op de financiële situatie van uw gezin. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat bij overlijden een geldbedrag voor de nabestaanden vrijkomt.

Dekking voor:

 • Nabestaanden

Lees meer over arbeidsongeschiktheid >>

Personeelsverzekeringen

Als u personeel in dienst gaat nemen dan kan dit risico's met zich meebrengen. Onderstaande verzekeringen zijn bedoeld voor ondernemers die personeel in dienst hebben of gaan nemen.

Verzuimverzekering

Langdurig arbeidsongeschikt personeel kan grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Zonder tegenprestatie zult u hen moeten doorbetalen evenals vervangend personeel aantrekken. Het afsluiten van een verzuimverzekering kan dit bedrijfsrisico verminderen en u ontzorgen op dit gebied. Naast doorbetaling van uw personeel biedt de verzekering ook preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers.

Dekking voor:

 • Arbeidsongeschiktheid van personeel

Pensioenverzekering

Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om een pensioensregeling te treffen voor uw personeel, zodat uw werknemers ook na hun pensionering niet alleen hoeven te leven van de AOW. Als werkgever bent u niet verplicht om werknemers een pensioenregeling aan te bieden. In twee gevallen bent u wel verplicht om een pensioenregeling aan te bieden: 1) als dat in de cao is vastgelegd of 2) als uw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds.

Dekking voor:

 • Pensioenopbouw van werknemers