Welke personeelsoorten zijn er?

/ Bedrijf starten

Soorten werknemers

“Ik wens u veel personeel” is een oud joods spreekwoord bedoelt om de ander veel ongeluk toe te wensen. Geldt dit spreekwoord nog steeds in huidige arbeidsconstructies? In dit overzicht bespreken we enkele veelgebruikte werknemersconstructies, zodat u zelf kunt inschatten of dit nog van toepassing is.

Minderjarige werknemers

Jongere medewerkers zijn relatief goedkoop en worden door ondernemers vaak gekozen voor het simpele werk. Er zijn wel bepaalde regels waaraan u zich moet houden als u een jongeren in dienst gaat nemen. Jongeren tot 18 jaar hebben namelijk een leerplicht, tenzij zij al een startkwalificatie (Mbo-2, havo of vwo) hebben.

Oudere werknemers

Wilt u een weknemer in dienst nemen / houden die de AOW leeftijd heeft bereikt, dan moet u rekening houden met bepaalde voorwaarden en financiële verplichtingen.

Sinds 1 Januari 2016 is het wel aantrekkelijker om iemand aan te nemen die de AOW-rechtigde leeftijd heeft bereikt. Er zijn sinds deze datum namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 • Bij ziekte wordt de periode van doorbetalen verkort tot 6 weken (voorheen max. twee jaar)
 • Minder re-integratieverplichtingen.
 • Niet meer dan drie achtereenvolgende tijdelijke overeenkomsten aanbieden. Daarna wordt het een contract voor onbepaalde tijd.
 • Als u geen andere afspraken heeft gemaakt met uw werknemer, dan eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch als de werknemer zijn AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Een AOW’er valt onder de cao die van toeppassing is binnen uw sector.
 • Stagiairs

  Stagiairs zijn werknemers die stage lopen in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. U moet een erkend leerbedrijf zijn om stagiairs te kunnen aannemen. Een erkenning kunt u aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daar werken beroepsonderwijs en het bedrijfsleven nauw samen om een goede plek voor stagiaires aan te kunnen bieden. De erkenning is 4 jaar geldig. U kunt via Stagemarkt.nl een stage plek aanbieden.

  Als u een leerbedrijf bent kunt u ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming die Subsidieregeling praktijkleren heet. U krijgt dan een vergoeding voor de begeleiding die u geeft aan een stagiair. Deze vergoeding geldt alleen voor de BBL stagairs die u vanuit een BOL-traject aanneemt. Voor stagiaire(s) gelden vaak dezelfde regels als voor gewone werknemers, alleen werk je dan met stagevergoedingen in plaats van loon.

  Meewerkende familie/partner

  ls uw partner gaat meewerken in uw bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden: 1) U betaalt uw partner niks en maakt gebruik van de meewerkaftrek 2) u betaalt uw partner een arbeidsbeloning 3) uw partner gaat bij u in dienst 4) u en uw partner worden ieder afzonderlijk ondernemer.

  Alle vier de mogelijkheden hebben voor- en nadelen. De meewerkaftrek geldt alleen als u voldoet aan het urencriterium, uw partner werkt minstens 525 uur op jaarbasis voor de onderneming. Uw partner mag dan niet in dienst zijn van uw onderneming. De beloning van de partner moet ook minder zijn dan 5000 euro per jaar.

  Is deze beloning wel hoger dan 5000 euro, dan komt uw partner niet in aanmerking voor de meewerkaftrek, maar kunt u deze kosten wel aftrekken van de winst. Uw partner moet hierover wel inkomstenbelasting betalen. De gewerkte uren en wijze van betaling moeten geregistreerd worden en blijken uit uw administratie.

  Oproepkrachten

  De naam zegt het al: oproepkrachten komen op afroep van de werkgever. Er zijn 2 verschillende oproepkracht-overeenkomsten. Er is een nul-uren contract:

 • U roept de werknemer op als er werk is
 • De werknemer krijgt loon over de gewerkt aantal uren
 • U betaalt voor iedere oproep minimaal 3 uur loon (ook al zijn de gewerkte uren minder dan 3)
 • Mocht uw werknemer ziek zijn tijdens een nuluren contract dan heeft hij recht op 70% van de afgesproken periode dat hij zou werken. Is de oproepkracht na afloop van een oproepperiode nog steeds ziek dan stopt de doorbetalingsverplichting. Pas als het nul-uren contract is kan werknemer een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Een min-max garantie uren:

 • Uw werknemer werkt min aantal uren per week, maand of jaar. Dit worden garantie-uren genoemd
 • In piek periodes stemt u een max aantal uren af
 • U betaalt altijd de min garantie uren, ook al is er geen werk
 • Bij een min-max garantie uren contract de werknemer recht op 70% op het minimaal afgesproken aantal garantie-uren. Pas als het nul-uren contract is kan werknemer een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

  Payrolling

  Een payrollbedrijf is een bedrijf dat werknemers aanbiedt aan ondernemingen die personeel nodig heeft, maar geen werknemer op hun eigen loonlijst willen aannemen. Als ondernemer werft u zelf personeel, bepaalt het salaris en hebt zeggenschap over de werknemer, maar formeel gezien is hij onder contract bij het payrollbedrijf. Een payroller kan ook voor een langere periode voor u werken.

  Het payroll bedrijf verzorgt de arbeidscontracten, jaaropgaven, pensioen en salarisadministratie, daardoor heeft u zich geen zorgen te maken over de arbeidszaken en houdt u meer tijd over voor uw onderneming. Let op: in principe betaalt het payrollbedrijf de loonheffingen en sociale-verzekeringspremies, doet uw payrollbedrijf dat niet? Dan kan de belastingsdienst u toch aansprakelijk stellen.

  Ontslag

  Een werknemer die bij u werkt via payrolling heeft dezelfde ontslagbescherming als werknemers die bij u in vaste dienst zijn. Het opzeggen van een overeenkomst tussen werknemer en payrollbedrijf is onvoldoende grond.

  ZZP en payrolling

  Als payroller (werknemer) werkt u als ZZPer via een payrollbedrijf. Het payrollbedrijf verzorgt uw facturen, salarisadministratie en verzekering. De werknemer zal zelf nog wel op zoek moeten gaan opdrachten en sollicitaties moeten verzorgen. De werknemer heeft in deze gevallen geen rechts op zelfstandigenaftrek en btw-aftrek.

  Arbeidsvoorwaarden

  De arbeidsvoorwaarden van de payroller is vaak nog hetzelfde als dat van een uitzendkracht. Er komt een wetswijziging dat de arbeidsvoorwaarden van de payroller gelijk worden aan dat van een werknemer die vast bij u in dienst is. De datum van de wetswijziging is nog niet bekend.

  Freelancers

  Freelancers of ZZPers zijn zelfstandig en daar heeft u ondernemer de minste omkijk naar. Diegene factureert vanuit eigen naam naar u, hij/zij betaalt zelf belasting en draagt sociale premies af en u hoeft niet het kostenverhogende uitzendbureau of payrollbedrijf te betalen. Vraag altijd om een verklaring arbeidsrelatie (VAR) als u gaat werken met een freelancer of zzp’er. Dit document is een bewijsstuk waarmee u kunt aantonen dat de freelancer of zzp’er niet bij u in dienst is, maar voor zichzelf werkt.