Wat is een besloten vennootschap

/ Uw BV oprichten met unieke service
In dit artikel hopen wij jou meer inzicht te geven op de vraag "Wat een besloten vennootschap precies is"

Dit doen wij door de eerst te bespreken wanneer het wél en niet interessant is voor jou om een besloten vennootschap te kiezen. Daarnaast bespreken we de vier meest belangrijke thema's:

 • Persoonlijke aansprakelijkheid
 • Eigendom in de vorm van aandelen
 • Belasting die je moet betalen in een besloten vennootschap

 • In de volgende situaties kan een BV voor jou interessant zijn:

 • Je gaat risicovolle activiteiten uitoefenen en het is onzeker of deze goed af te dekken zijn door een verzekering of contracten
 • Je gaat risicovolle contracten sluiten, zoals een langdurig huurcontract of personeel aannemen
 • De winstverwachting op jaarbasis is hoger dan 80.000 EU
 • Je verwacht op relatief korte termijn een partner of investeerder in je onderneming toe te laten
 • Je verwacht enorme financiële waarde op te bouwen in de onderneming en wilt deze uiteindelijk tegen een zo laag mogelijk belastingheffing verkopen

 • In de volgende situaties kies je niet voor een BV:

 • Je wilt je opstart- en maandelijkse kosten minimaliseren
 • Je jaarlijkse winstverwachting ligt lager dan 80.000 EU
 • Persoonlijke aansprakelijkheid

  De BV is een rechtspersoon en jij bent als aandeelhouder ‘eigenaar’ van de BV en als bestuurder controleer je het reilen en zeilen. Je hebt dus twee verschillende ‘petten’ op. De B.V. is een rechtspersoon en kan net als een natuurlijk persoon contracten aangaan en is daarvoor ook zelf verantwoordelijk.

  De bestuurder kan alleen verantwoordelijk zijn voor schulden en risico van de BV als er sprake is van wanbestuur. In andere gevallen wordt de BV failliet verklaard en verliest de bestuurder zijn/haar baan als bestuurder en de zijn de aandelen waardeloos geworden. De aandeelhouders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, omdat zij geen invloed kunnen uitoefenen op het bestuur en daarom niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor gevolgen. Aandeelhouders hebben alleen eigendomsrechten en winstrechten (dividend).

  Door deze constructie wordt het privé vermogen van de bestuurder/ aandeelhouder beter afgeschermd van de ondernemingsactiviteiten en de risico’s die daaruit voortvloeien.

  Lees hier meer over persoonlijke en privé aansprakelijk in de B.V. >>

  Een BV geeft bij oprichting aandelen uit

  Een BV geeft bij oprichting aandelen uit aan haar aandeelhouders. Hierdoor is het bestuur en het eigendom strikt gescheiden. Dit biedt de mogelijkheid om - een deel van - het eigendom over te dragen. Dit kan bij verkoop gebeuren of als iemand wilt investeren in de onderneming. Aan aandelen kunnen verschillende rechten ontleend worden: met stem- en/of winstrechten. Op die manier kun je aandeelhouders toelaten die alleen winstrechten hebben, maar geen stemrecht krijgen in de vergadering van aandeelhouders.

  Lees hier meer over de rolverdeling binnen de B.V. >>

  Klik hier als u direct een BV wilt oprichten bij een StartFlex notaris

  Effectieve belastingdruk

  De procentuele belastingheffing is bij de BV lager dan bij de eenmanszaak of VOF. De winst uit de BV wordt belast in box 3. Dit betekent dat de eerste 200.000 wordt belast tegen een tarief van 20% en alles daarboven tegen 25%. Echter, doordat je niet in aanmerking komt voor eventuele belastingvoordelen is voor de meeste starters een BV belastingtechnisch toch minder interessant. Het geld wat door de B.V. verdient word kun je niet zomaar uit de B.V. ‘trekken’. Dit kan slechts op twee manieren worden uitgewonnen:

  1) Als salaris aan de bestuurder. Op de DGA (directeurgroot aandeelhouder) rust tevens een minimale salarisverplichting

  2) Als dividend aan de aandeelhouders

  Het salaris van de bestuurder wordt belast in box 1, net als ieder ander inkomen uit arbeid. Als er winst overblijft na het uitbetalen van (personeels)kosten, dan kunnen de overige verdiensten worden uitbetaald worden als dividend aan de aandeelhouders met winstrechten. Hierover is 15% dividendbetaling verschuldigd.

  Lees hier meer onze de fiscale wenselijkheid van een B.V. >>

  Kosten van een BV

  De oprichting van een BV geschiedt door de notaris. De eenmalige oprichtingskosten bedragen enkele honderden euro’s. Ondanks de hogere (opstart)kosten, zit het kostenverschil voornamelijk in de jaarlijkse (onderhouds)kosten. De BV kent namelijk meer administratieve verplichtingen dan de besproken personenvennootschappen, namelijk:- Maandelijkse loonadministratie (salaris directeur)- Kwartaalaangifte BTW- Aangifte vennootschapsbelasting- Opstellen en deponeren jaarrekeningHet doen van administratie en aangiften voor een BV is tevens gecompliceerder dan voor de personenvennootschappen. De meeste ondernemers met een B.V. kiezen er daarom voor om de administratie, aangiften en opstellen jaarrekening uit te besteden. Voor een eenvoudige B.V. betaal je voor deze dienstverlening gemiddeld 1500 EU per jaar.


  Het oprichten van een B.V, kent zowel haar voor- als nadelen. Laat u altijd persoonlijk adviseren zodat u de juiste beslissing maakt.