Hoe werkt het oprichten van een BV

Stap 1: Onderscheid tussen nieuwe en bestaande ondernemingen

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ondernemers die reeds een onderneming hebben en ondernemers die een nieuwe onderneming willen starten. Als u een nieuwe onderneming wilt starten, dan gaat u naar stap 2. Beschikt u reeds over een onderneming en wilt u deze onderneming inbrengen (omzetten) in een BV, klik dan hier

Stap 2 – Fiscaal advies

U wilt een nieuwe onderneming starten en denkt hiervoor een BV te moeten oprichten. Voor de meeste ondernemers is het starten vanuit een besloten vennootschap vanuit fiscaal oogpunt niet de meest aantrekkelijke optie. Daarnaast zijn de opstart- en onderhoudskosten van een BV hoger dan starten vanuit een eenmanszaak of VOF. Om u bij te kunnen staan in uw rechtsvormkeuze bieden bij gratis fiscal advies.

Stap 3 – Aanmelden

Als het advies naar aanleiding van stap 2 luidt dat u het best één of meerdere BV’s kunt oprichten, dan ontvangen wij de voor oprichting noodzakelijk informatie graag van u. Dit kunt u aanleveren middels de door ons ontwikkelde invulformulieren onder het kopje “bv oprichten” of u kunt de informatie mailen naar info@startflex.com. U moet hierbij denken aan persoons-/bedrijfsgegevens en een kopie van uw paspoort of ID-kaart.

Stap 4 – Controle concept-statuten

Onze notaris zal na ontvangst van onze goedkeuring uw concept-statuten opstellen en naar u toesturen. U dient de concept-statuten goed te keuren.

Stap 5 – Passeren akte van oprichting BV

Als alle voorgaande stappen zijn doorlopen zult u op de door u gewenste vestiging en de afgesproken tijd en datum uw akte van oprichting ondertekenen. Na oprichting ontvangt u van onze notaris de getekende akte en aandeelhoudersregister.

Stap 6: Administratie

Het is verstandig uw administratie uit te besteden aan een administratiekantoor of accountant. StartFlex werkt hiervoor samen met enkele onafhankelijke administratiekantoren. Vraag direct een offerte aan.