Verschillen tussen een beroeps- en bedrijfsverzekering

/ Zakelijke verzekeringen

Vergeleken met andere nationaliteiten zijn Nederlanders erg goed verzekerd. De Nederlandse ondernemers scoren daarentegen veel lager wanneer het op zakelijke verzekeringen aankomt. Dit is niet geheel onbegrijpelijk; door de vele soorten verzekeringen en de vele aanbieders hiervan ziet u waarschijnlijk ook door de bomen het bos niet meer, maar desondanks ontzettend belangrijk voor de ondernemer.

In dit artikel wordt de bedrijfs- en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onder de loep genomen zodat het voor u als ondernemer inzichtelijker wordt om u goed te verzekeren. Een overzicht met daarin ook enkele overige bedrijfsverzekeringen vindt u op onze website.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt de schade die wordt veroorzaakt door u of door uw medewerkers aan andermans eigendommen (materiële schade), aan andere personen (letselschade, smartengeld) of aan het milieu (milieuschade). Middels de AVB bent u onder andere voor het volgende verzekerd:

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid

  Hieronder valt de schade die wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van de opdracht, zowel aan personen als aan bezittingen van anderen. Ook schade die wordt veroorzaakt wanneer u bijvoorbeeld onderweg bent naar een klant voor een opdracht, is verzekerd onder de algemene bedrijfsaansprakelijkheid.

 • Productaansprakelijkheid

  Wanneer u als ondernemer producten levert doet u uiteraard altijd uw uiterste best om producten van de beste kwaliteit te leveren. Desondanks kan het altijd gebeuren dat een door u geleverd product schade veroorzaakt bij uw afnemer(s). Voor deze schade bent u met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verzekerd.

 • Werkgeversaansprakelijkheid

  Heeft u medewerkers in dienst? Dan zorgt u natuurlijk voor een veilige werkplek en –omstandigheden voor uw medewerkers. Voor veel ondernemers zijn hun medewerkers hun meest waardevolle bezit. Loopt uw medewerker onverhoopt toch (letsel)schade op tijdens werktijd? Dan dekt de werkgeversaansprakelijkheid deze schade.

 • Lees hier alles over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering >>

  Wist u dat….… wanneer één van uw medewerkers schade veroorzaakt bij of aan een klant, u als werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade?

  Beroepsaansprakelijkheid

  Schade kan niet alleen ontstaan als het gevolg van direct fysiek handelen - zoals bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar ook als gevolg van het verlenen van adviesdiensten.

  U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan adviesdiensten van architecten, accountants en belastingadviseurs. Deze specialisten worden gevraagd ondernemers bij te staan, maar zelfs de beste specialisten kunnen zich vergissen. De financiële gevolgen van zo’n vergissing kunnen echter snel oplopen.

  De adviseur kan zich middels de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekeren tegen deze financiële gevolgen. Deze verzekering biedt echter geen dekking wanneer er sprake is van nalatigheid of opzet en wanneer er schade wordt geleden door het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht.

  Lees hier alles over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering >>

  Samenvatting verschillen tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

  Om te voorkomen dat u als ondernemer en werkgever voor onaangename verrassingen komt te staan, is het zeer aan te raden u goed te verzekeren. Een schadeclaim kan al snel oplopen en, indien u niet of niet goed bent verzekerd, in het ergste geval de continuïteit van uw onderneming serieus in gevaar brengen. Het is daarom iedere ondernemer aan te raden een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

  Bekijk hier het overzicht van alle zakelijke verzekeringen >>