Hoe bescherm ik een (bedrijfs)idee?

Nieuws overzicht

Hoe bescherm ik een (bedrijfs)idee?

Het auteursrecht of copyright is het exclusieve recht van de maker van een oorspronkelijk werk van letterkunde, wetenschap of kunst – of van zijn rechtverkrijgenden – om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Voorbeelden van werken die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen zijn businessplannen, ontwerpen, juridische documenten, concepten voor nieuwe producten en diensten, bouwtekeningen, radio- of televisieformats, recepten, tekeningen, manuscripten, songteksten, audio, video, fotomateriaal, computersoftware, contracten, filmscripts.

Ontstaat zonder formaliteiten

De enkele schepping van het werk is voldoende om voor auteursrechtelijke bescherming, mits deze schepping zintuiglijk waarneembaar is. Zo zullen een roman en een TV Format pas auteursrechtelijk beschermd zijn, wanneer deze daadwerkelijk aan het papier zijn toevertrouwd. Het auteursrecht onderscheidt zich hiermee van andere intellectuele eigendomsrechten zoals het merkenrecht, het modelrecht en het octrooirecht.

Bewijs toch gewenst

Op een zeker moment zul je met je creatie naar buiten moeten treden. Je stuurt het werk bijvoorbeeld naar een fabrikant, een tv-producent of een uitgever. Om te voorkomen dat er een conflict ontstaat over de vraag wie nu eigenlijk de maker (en dus de auteursrechthebbende) is van het werk, is het verstandig je idee te hebben vastgelegd, voordat je ermee naar buiten treedt. Bij CC proof kun je jouw idee snel, safe en simpel registreren. De registratie kan in een later stadium dienen als doorslaggevend bewijs in een eventueel conflict. Daarnaast kan de registratie dienen als een preventief middel om derden te weerhouden om er met jouw idee vandoor te gaan.