Rechtsvorm kiezen

Welke rechtsvorm moet ik kiezen?

Het kiezen van de juiste rechtsvorm is ontzettend belangrijk voor alle startende ondernemers en wordt helaas vaak onderschat. Het is namelijk later niet eenvoudig om van rechtsvorm te veranderen. Daarnaast kost het veranderen van rechtsvorm veel tijd en geld. Hierbij kunt u denken aan het veranderen van visitekaartjes, het inbrengen van de eenmanszaak in een B.V. of onnodige notariskosten die u maakt.

Start de gratis rechtsvormkeuze test >>

Hoe kies ik de juiste rechtsvorm?

Waar moet u op letten om de juiste rechtsvorm te kiezen? Hieronder gegeven wij een opsomming van de aspecten die van invloed zijn bij de keuze van uw rechtsvorm (gerangschikt op relevantie):

 • Aansprakelijkheid
 • Effectieve belastingdruk
 • Participatie
 • Kosten

 • De praktijk leert dat het lastig is voor startende ondernemers om de afzonderlijke aspecten op waarde te schatten en een eventuele afweging te maken tussen de afzonderlijke aspecten. Onze StartFlex adviseurs staan u graag te woord als u met deze problematiek worstelt.

  Start de gratis rechtsvormkeuze test >>

  Rechtsvorm kiezen: Aansprakelijkheid

  Het belangrijkste aspect dat van invloed is op de keuze van uw rechtsvorm is aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is een brede term. In het bijzonder doelen wij op het beperken van uw privé aansprakelijkheid. Als u gaat ondernemen loopt u namelijk risico, maar u wilt waarschijnlijk niet dat uw privé spaarrekening, koophuis of andere waardevolle spullen door schuldeisers van uw onderneming uitgewonnen kunnen worden. Als u onderneemt vanuit een eenmanszaak en V.O.F. dan is uw privé vermogen niet afgeschermd. Dit is alleen het geval als u onderneemt vanuit een B.V. Toch is de B.V. niet voor iedere ondernemer de juiste rechtsvorm, omdat andere aspecten (effectieve belastingdruk en kosten) in samenhang zwaarder wegen dan het beperken van de privé aansprakelijkheid. Lees daarom ook onderstaande punten voordat u een beslissing neemt over de rechtsvorm.

  Start de gratis rechtsvormkeuze test >>


  Rechtsvorm kiezen: Effectieve belastingdruk

  Het belangrijkste aspect na aansprakelijkheid is per definitie de effectieve belastingdruk. De belastingdruk verschilt namelijk per rechtsvorm. Als u niet de juiste rechtsvorm kiest die past bij de omzet- en winstniveau van uw onderneming dan gaat u waarschijnlijk teveel belasting betalen. Dit kan oplopen tot duizenden euro's per jaar.

  De eenmanszaak en V.O.F. worden aangemerkt als IB-onderneming, omdat deze beide rechtsvormen inkomstenbelasting-plichtig zijn. Een B.V. is daarentegen een VPB-onderneming. VPB stamt af van vennootschapsbelasting die de B.V. verschuldigd is.

  Na aansprakelijkheid en belastingdruk is er geen duidelijke hiërarchie meer tussen de daaropvolgende aspecten

  Rechtsvorm kiezen: Participatie

  Van invloed op de keuze van je rechtsvorm is de wenselijkheid op termijn investeerders te laten participeren in je onderneming. Dit is het eenvoudigst uit te leggen aan de hand de verschillende ondernemingsstructuren.

  Een B.V. is de enige rechtsvorm die bij oprichting aandelen uitgeeft. Het eigendom van de onderneming is gesplitst in het aantal aandelen die bij oprichting uitgegeven worden door de B.V. Bezit je 10 aandelen van de 100 die uitgegeven zijn, dan bezit je 10% van de onderneming. Aan aandelen zijn daarnaast ook andere rechten verbonden: winst- en stemrecht. Aandelen geven de ondernemer de mogelijkheid investeerders of vennoten te laten participeren door aandelen over te dragen.

  De eenmanszaak geeft deze mogelijkheid niet. Als iemand wilt deelnemen in de eenmanszaak (in eigendom), dan wordt het automatisch een V.O.F. Investeerders zullen bijna nooit willen participeren in een V.O.F. omdat alle vennoten hoofdelijke aansprakelijk zijn schulden van de onderneming. De investeerder zou dan nog als commanditaire vennootschap kunnen participeren, maar dit is zeer ongebruikelijk wegens de risico's. Daarnaast participeren de meeste investeerders middels hun persoonlijke holding die aandelen overneemt. In een V.O.F. geniet de investeerder niet van de deelnemingsvrijstelling (belasting voordeel bij verkoop).

  Rechtsvorm kiezen: Kosten

  Als je start met ondernemen moet je rekening houden met twee soorten (directe) kosten:

 • Oprichtingskosten
 • Administratiekosten

 • Oprichtingskosten

  De oprichtingskosten bij een eenmanszaak en V.O.F. zijn nihil. U hoeft namelijk niet langs een notaris om beide rechtsvormen te starten. Echter dient u wel enkele andere zaken te regelen die noodzakelijk zijn om uw privé- en ondernemingsaansprakelijkheid te beperken. Ondanks de 'oprichting' van deze rechtsvormen vormvrij is en u deze alleen hoeft in te schrijven in de Kamer van Koophandel moet u wel rekening houden met uitgaven voor noodzakelijke contracten en documenten, administratie en verzekeringen.

  Voor de oprichting van een B.V. is het noodzakelijke dat u de oprichtingsakte van de B.V. (ook wel de 'statuten' genoemd) laat ondertekenen door een notaris. Hij controleert uw identiteit, legt u de inhoud van akte uit en stelt vast of u daadwerkelijk de B.V. wilt oprichten. Het oprichten van een B.V. kost relatief veel geld, maar StartFlex werkt samen met notariskantoren die volgens de gebruikelijke procedure uw van dienst willen zijn tegen een vast all-in tarief. Dit bespaart u enkele honderden euro's.

  Administratiekosten

  Iedere ondernemer dient zijn administratie deugdelijk bij te houden. Dit is een wettelijke verplichting. De administratieve kosten van een besloten vennootschap liggen hoger dan bij een eenmanszaak of V.O.F. omdat een loonadministratie bijgehouden moeten worden en aan het einde van het jaar een jaarrekening gedeponeerd moet worden. Voor de meeste BV's hoeft dit niet goedgekeurd te worden door een accountant. Grofweg zou je kunnen zeggen dat de administratiekosten voor een eenmanszaak +- € 800,- bedragen en voor een BV +-€ 1500,- excl. BTW. De kosten hangen samen met de hoeveel werk die de ondernemer uit handen neemt van de administrateur.