Groen licht voor online notarisdiensten

Nieuws overzicht

Op 16 juni 2015 is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de notarisservice van de Hema. Het gerechtshof van Amsterdam oordeelde dat de Hema notarisservice niet in strijd was met de huidige wet- en regelgeving.

HEMA-notarisservice

Hema is in oktober 2013 begonnen met een notarisservice, via deze service van Hema en aangesloten notarissen kunnen consumenten hun samenlevingscontract of testament zelf online opstellen. Een notaris neemt vervolgens contact op met de klant om een afspraak te maken voor ondertekening.

Notarisserice in opspraak

De beroepsorganisatie van notarissen (KNB) verzet zich tegen de notarisservice van de Hema, omdat ze van mening zijn dat de notarisservice in strijd is met de beroepsregels die van toepassing is op notarissen. Het online intake-formulier van de Hema biedt onvoldoende informatie aan cliënt en geeft geen inzicht in bepaalde keuzes of mogelijkheden. Hierdoor zou de notaris die uiteindelijk de akte ondertekend niet kunnen voldoen aan diens zorgplicht. De KNB heeft daarom een zaak aangespannen tegen een van de deelnemende notariskantoren gevestigd in Amsterdam. Lees hieronder de samenvatting van de gerechtelijke uitspraken.

 

2 oktober 2014, de Kamer voor het Notariaat

De klacht van de KNB over de Hema-notarisservice is al eerder voorgelegd bij de Kamer voor het Notariaat. De kamer oordeelde dat de service niet in strijd is met de beroepsregels van notarissen. Het enige wat volgens de kamer de notarisservice tekortschoot was de bescherming van de cliëntgegevens.

Hema moest dit herstellen door de cliëntgegevens op een aparte server op te slaan, die wordt beheerd door de bij Hema aangesloten notarissen. De KNB besloot na dit oordeel om in hoger beroep te gaan.

 

16 juni 2015, het gerechtshof van Amsterdam

Het gerechtshof van Amsterdam was het op vrijwel alle punten eens met de Kamer van het Notariaat en oordeelde dat de service van Hema niet in strijd was met de voor de deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving. De beslissing week alleen af op één punt, het hof is van oordeel dat bij de Hema-notarisservice de geheimhouding van de cliëntgegevens genoeg is beschermd. De beslissing van het gerechtshof is definitief. Er kan geen cassatie tegen worden ingesteld. 

Goed nieuws

Het oordeel van het gerechtshof van Amsterdam is niet alleen goed nieuws voor de Hema en deelnemende notarissen, maar ook voor StartFlex. Ondanks de dienstverlening en producten verschilt de dienstverlening van StartFlex met die van de Hema, echter zijn er ook overeenkomsten. Wij werken namelijk ook met online intake-formulieren waardoor wij de aktes tegen een lager tarief kunnen aanbieden. Klanten worden gedurende het invulformulier voldoende geïnformeerd over de consequenties van keuzes.

StartFlex werkt standaard met een beveiligde SSL-verbinding waardoor de gegevens versleuteld verstuurd worden naar een beveiligde server. Alleen het aangesloten notariskantoor heeft toegang tot deze gegevens.

Kansen voor notariële diensten

Na jaren van onzekerheid kan dan eindelijk de vlag uit. StartFlex kan haar online notarisdiensten uitbreiden zonder regels te overtreden. Dit biedt niet alleen kansen voor huidige marktpartijen, maar ook voor nieuwe toetreders. Hierdoor zal de marktwerking en de prijstransparantie in het notariaat toenemen evenals de toegankelijkheid voor consumenten. StartFlex is al jaren voorloper in de procedures van het oprichten van een BV.