Fiscale eenheid; een fiscaal huwelijk

Nieuws overzicht

Wanneer u meerdere ondernemingen heeft kunt u ervoor kiezen om deze tot een fiscale eenheid te vormen. Een fiscale eenheid betekent dat de belastingdienst uw verschillende entiteiten ziet als één onderneming. Dit heeft tot gevolg dat er gezamenlijk slechts één administratie en aangifte vennootschapsbelasting ingediend hoeft te worden. De fiscale eenheid wordt het meest toegepast bij een holdingstructuur (één holding B.V. en werkmaatschappij). 

Een fiscale eenheid betekent dat de belastingdienst uw verschillende entiteiten ziet als één onderneming.

In dit artikel worden eerst de voor- en nadelen en vervolgens de vereisten van een fiscale eenheid besproken.

De voordelen van de fiscale eenheid

Aangifte vennootschapsbelasting

Doordat de belastingdienst de verschillende rechtspersonen als één geheel ziet, hoeft er slechts één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Dit bespaart u een hoop administratie en accountantskosten.

Verliesverekening

Wanneer u verlies draait met uw vennootschap, dan kunt u deze verliezen in hetzelfde jaar verrekenen met de winsten van andere vennootschappen. Zo kunt u voorkomen dat de verliesgevende vennootschap failliet gaat. Ook kunt u winsten van een vennootschap onderling verrekenen. Wanneer u bepaalde bedragen aftrekt van de winsten, hoeft u minder vennootschapsbelasting te betalen.

Rentelast

Als u met uw holding B.V. een financiering aangaat, dan valt de rentelast veelal in de holding. Via de fiscale eenheid kunt u de rente verrekenen met de resultaten van de werkmaatschappij.

Activa en passiva

U kunt de activa en passiva zonder heffing van vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid verplaatsen. Let op: De mogelijkheden hiervan worden echter wel beperkt door een anti-misbruikbepaling. Over de werking en reikwijdte van deze bepaling is echter nog onduidelijkheid. Deze bepaling kan soms wel tot zes jaar na verplaatsing van activa van kracht blijven.   

De nadelen van de fiscale eenheid

Overdracht van aandelen

Als u een fiscale eenheid aangevraagd, dan kan hiermee de beoogde vrijstellingsregeling (vrijstelling van inkomstenbelasting bij verkoop) niet worden gerealiseerd. Er is dan sprake van een wachttermijn van 3 tot 6 jaar.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Alle besloten vennootschappen die onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de hele fiscale eenheid. Als één van de vennootschappen een belastingschuld heeft, dan kan de belastingdienst deze schuld bij de andere vennootschappen binnen de fiscale eenheid verhalen.

Opstaptarief

Omdat u maar één keer de vennootschapsbelasting indient, kan er maar één keer (tot € 200.000,-) gebruik gemaakt worden van het gunstige -20% belastingtarief. Over de winsten boven de € 200.000,- bent u dan 25% verschuldigd.

Investeringsaftrek

Bij een fiscale eenheid is het totaalbedrag van investeringen gezamenlijk bij elkaar opgeteld, hierdoor daalt het percentage bij hogere investeringen. Het percentage is lager wanneer alle vennootschappen zelfstandig belastingplichtig zouden zijn. 

Vereisten fiscale eenheid

U kunt per belastingsoort kiezen voor een fiscale eenheid. Er is een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (BTW) en voor de vennootschapsbelasting (VPB).

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) Bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting ziet de belastingdienst de moedervennootschap en de dochtervennootschap als één belastingplichtige. Wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet, komt een fiscale eenheid vennootschapsbelasting tot stand:

  • Alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid moeten in Nederlands gevestigd zijn.
  • De moedervennootschap bezit ten minste 95% van de aandelen van de dochtervennootschap.
  • De vennootschappen hebben hetzelfde boekjaar.
  • De winst van de vennootschappen worden op dezelfde manier berekend.
  • Beide ondernemingen moeten gezamenlijk een verzoek indienen bij de belastingdienst om een fiscale eenheid te vormen

Het verzoek voor een fiscale eenheid moet gezamenlijk worden ingediend bij de belastingdienst door de moeder- en dochtervennootschap. De fiscale eenheid kan op haar vroegst worden gevormd aan het begin van het boekjaar waarin het verzoek is ingediend, of de oprichtingsdatum van de dochtervennootschap. Het is aan te raden om het verzoek niet af te wachten, omdat het verzoek van een fiscale eenheid maar tot maximaal drie maanden kan terugwerken.

Fiscale eenheid voor de omzetbelasting (BTW)

Bij een fiscale eenheid voor de omzetbelasting worden meerdere ondernemingen samen gezien als één onderneming voor de aangifte btw. Er komt een fiscale eenheid omzetbelasting tot stand als u aan de onderstaande eisen voldoet:

  • De moedervennootschap bezit meer dan 50% van de aandelen van de dochtervennootschap.
  • De vennootschappen moeten een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch gebied.
  • Alle ondernemingen uit de fiscale eenheid moeten in Nederland gevestigd zijn.

Voor het aanvragen van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting hoeft u geen verzoek in te dienen zoals voor de vennootschapsbelasting.

Aanvraag fiscale eenheid

Het verzoek voor de aanvraag van een fiscale eenheid kunt u zelf versturen of laten verzorgen door uw adviseur of accountact. De aanvraag dient wel binnen 3 maanden na aanvang van het fiscale boekjaar geregistreerd te zijn bij de belastingdienst. Laat uzelf voor oprichting altijd informeren over de wenselijkheid voor uw specifieke situatie. Mogelijk kan deze adviseur u tevens bijstaan in het verzoek tot aanvraag van de fiscale eenheid.

Einde fiscale eenheid

Een fiscale eenheid eindigt wanneer er niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan. U kunt bij een fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting 4,9% van de aandelen overdragen zonder de eenheid te verbreken, wanneer u meer of alle aandelen verkoopt eindigt de fiscale eenheid. Ook op gezamenlijk verzoek kan een fiscale eenheid worden verbroken.