Op welke manier kan een investeerder participeren in een onderneming?

Nieuws overzicht

Als u een onderneming gaat starten met een inversteerder of u voornemens bent om op termijn een investeerder aan boord te halen, dan is het verstandig u reeds bij voorbaat te verdiepen in de verschillende opties. Hieronder geven wij een niet limitatieve opsomming van varianten die wij in de praktijk met enige regelmaat tegenkomen. Elke variant kent haar voor- en nadelen voor zowel investeerder als ondernemer. De belangrijkste vraag die u uzelf moet stellen is of u bereidt bent om in dit stadium van uw onderneming eigendom af te staan, dit zou later een strategische exit kunnen blokkeren of een aanzienlijke waarde kunnen vertegenwoordigen.

Lees hieronder meer over de verschillenden varianten. Laat voor participatie uw keuze altijd reviewen door één fiscalist en/of jurist. Bij StartFlex is deze review geheel kosteloos.

a) Lening met vast rentepercentage

Een lening met vast rentepercentage betekent dat u eenmalig een bedrag leent en dit aflost in vaste termijnen tegen een vast rente. Bij het aangaan van een lening is het belangrijk om uw persoonlijke aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken. Dit kunt u doen door de lening op naam van uw besloten vennootschap te zetten. Let op: Indien u uzelf persoonlijk borg stelt, dan beschermd de rechtspersoonlijkheid van de B.V. u niet tegen de mogelijkheid dat de schuldeisers uw privé vermogen aanwenden om de schuld te voldoen.

Voordelen

 • De ondernemer verliest geen eigendom (aandelen) in de vennootschap
 • Er geldt een vaste looptijd
 • U betaalt een vast maandbedrag (rente/aflossing)
 • Het geleende bedrag wordt direct op uw rekening gestort

Nadelen

 • De ondernemer verliest geen eigendom (aandelen) in de vennootschap
 • Er geldt een vaste looptijd
 • U betaalt een vast maandbedrag (rente/aflossing)
 • Het geleende bedrag wordt direct op uw rekening gestort

b) Convertible loan;

Een convertible loan is een lening van een investeerder die op termijn of onder vooraf overeengekomen voorwaarden (deels) omgezet / terugbetaald kan worden in aandelen van de vennootschap. Deze variant kan voor beide partijen interessant zijn. Een investeerder kan namelijk mee profiteren van de waardestijging van de onderneming. De voor- en nadelen voor de ondernemer worden hieronder opgesomd.

Voordelen

 • Minder financiële druk voor de onderneming
 • Betrokken aandeelhouders (mede verkopers van de producten

Nadelen

 • Verlies van zeggenschap
 • Verlies van eigendom

Tip: In de (door)startfase van uw onderneming is het niet wenselijk om tientallen stemgerechtigde aandeelhouders aan boord te halen. Dit bemoeilijkt de besluitvorming en is onnodig complex. In de praktijk wordt daarom gewerkt met een STAK (stichting administratie kantoor) welke certificaten van aandelen uitgeeft aan de aandeelhouders. Op deze manier heeft de B.V. één aanspreekpunt, namelijk de STAK en diens vertegenwoordigingsbevoegde personen.

c) Een vast percentage aandelen;

Het aantrekken van een investering door aandelen te verkopen aan een externe partij wordt veel gebruikt. De verkopende partij moet echter op voorhand wel goed afwegen en afstemmen wat de onderneming hiervoor terugkrijgt. Het zou namelijk verstandig kunnen zijn een kopende partij te vinden die naast geld ook andere diensten voor de vennootschap kan verrichten, zoals advisering, reclame of arbeid. Een strategische businesspartner kan misschien meer opleveren dan uitsluitend kapitaal.

Bij de verkoop van aandelen is de onderneming een aandeelhouder rijker. Ervan uitgaande dat alle aandelen over stemrecht beschikken, heeft de kopende partij ook een of meerdere stem(men) in de AvA. Indien u dit wilt voorkomen, dan zal de vennootschap op voorhand stemrechtloze aandelen moeten uitgeven. Let op dat door uitgifte van aandelen uw eigen aandelenpercentage niet teveel verwaterd.

d) Een combinatie van a en c.

Er zijn ook combinaties van de hierboven besproken variaties mogelijk. Een combinatie van het aangaan van een lening en de verkoop van aandelen is gebruikelijk. Op deze manier kan de ondernemer een groter investeringsbedrag aantrekken en mogelijk een klein deel van zijn opgebouwde waarde direct ten gelden maken.

e) Crowdfunding;

Crowdfunding is een financieringsvorm (lening) waarbij geld opgehaald wordt bij mensen die bereid zijn een (klein) bedrag te investeren in een onderneming of project. Het gaat bij crowdfunding om bedragen in de grootte van € 1.000 – € 200.000. Het financieren vindt doorgaans plaats door tussenkomst van een online platform die bemiddeld in het contact tussen ondernemers en potentiële investeerders. Een groot voordeel hiervan voor investeerders ten opzichte van sparen is het hogere rendement. Het rendement variëert tussen 6 tot 10 procent per jaar. Een ander voordeel voor investeerders is dat zij, door in meerdere kleine onderneming te investeren, hun financiële risico kunnen spreiden.

Aan crowdfunding kleven echter ook nadelen. Op voorhand is namelijk niet altijd duidelijk wat de mogelijke investeringsrisico’s zijn, hoe valide het opgestelde bedrijfsplan is en hoe betrouwbaar de ondernemers is. Daarnaast is het onduidelijk welke rol een crowdfundingsplatform precies vervult en welke controle zijn naderhand blijven uitoefenen.

Voordelen

 • Eenvoudige manier om snel aan grote investering aan te trekken
 • Betrokken investeerders
 • Publiciteit

Nadelen

 • Hoog rentepercetage